Den kulturelle revolusjonen

Unik selvpålagt selvforakt – velg SAS

SAS' nyeste reklame "What is truly Scandinavian" gir oss i det minste svaret på hva som preger kultureliten: Nemlig selvpisking, antipatriotisme, moralsk posering, overdøvende multikulturalisme og en skandinavisk unik selvpålagt selvforakt.

Reklamen til SAS stiller spørsmålet «What is truly Scandinavian» og svarer påfølgende «Absolutely nothing. There is no such thing». Videre presenteres bysykler, bindersen, rugbrød, søtbakst og de typisk nevnte trivialiteter som «definerende» for skandinavisk kultur. Dette er klassisk tåpelighet som man også opplever i diskusjoner med globalistiske politikere, inkludert de som tilhører høyresiden.

Redselen for hjemlige omgivelser

Det er vel knapt nok noen andre land på kloden enn de skandinaviske nasjonene hvor det anses intellektuelt raffinert å rakke ned på ens egen etnisitet, kultur, historie og arv. For kultureliten er det nettopp dette som er «truly Scandinavian». Den veslevoksne selvforakten har et sterkt jerngrep rundt sosieteten her til lands.

I de politiske sirkler, både på venstre- og høyresiden finnes det utallige partikaniner som spretter tankeløst rundt i et evig søk etter bedre posisjoner og medlemskap i Det gode selskap. Du kan gjenkjenne veldig mange av dem med deres utstrålende forakt for alt nasjonalt og tilhørende deres egen sfære, om det måtte være nasjon, forfedre, arv, selvstendighet, befolkning, historie eller den vestlige sivilisasjonen.

Det er en politisk form for oikofobi, definert som redsel for ens egne hjemlige omgivelser. Den globalistiske ideologien forkynner xenofili, altså den ekstreme motpol av fremmedfrykt (xenofobi). Spennende og fremmede kulturgods, som for eksempel islam, strider fullstendig mot det som gjennom historien har gjort de skandinaviske landene til noen av de aller beste å leve i. Men disse motstridende verdiene og menneskesynene tas likevel inn i varmen.

Kunnskapsløst budskap

Mot slutten av SAS-filmen får man høre en mann av afrikansk opprinnelse si «we are no better than our Viking ancestors», og hele filmen får en parodisk karakter.

Hadde ikke det vært for at jeg kjenner såpass mange mennesker (hovedsakelig politikere, mediefolk og akademikere) med samme verdensanskuelse, ville jeg nok trodd at det hele var en spøk og et renspikka PR-stunt. Men SAS’ reaksjon etter at de slettet filmen – samme kveld som de la den ut (med over 10.000 dislikes og noen få hundre likes) – samt den konspiratoriske bortforklaringen (om et koordinert angrep fra høyreradikale) fra dem i dag, viser tydelig at de faktisk støtter budskapet.

De skriver svart på hvitt at de støtter budskapet. Og det er et kunnskapsløst budskap.

Det blir nesten for dumt å måtte forklare at kultur omfatter mer enn bare mat, drikke og enerett på noen oppfinnelser, men det er kanskje nødvendig i disse tider. Den dype kulturen befinner seg under overflaten og er vanskeligere å definere eller observere med det blotte øye.

Norsk kultur finnes

Den dype kulturen omfatter blant annet egalitet mellom kjønnene, på arbeidsplass, i hjemmet og i offentligheten; måten vi anser naboen og andre medlemmer av samfunnet; hvilken grad av tillit vi har til mannen i gata, fremmede, mennesker sosioøkonomisk under oss og over oss; forventninger til autoriteter; måten vi takler problemer på, organiserer oss kollektivt, løser ting individuelt; forståelsen av fortid, nåtid, fremtid og forholdet til våre forfedre og både kulturell og genetisk arv; hvordan man forholder seg til normer, uttrykte følelser og kroppsspråk; kommunikasjon i ulike situasjoner; behandling av funksjonshemmede, syke og eldre; balansegangen mellom konkurranse og samarbeid; oppdragelse, eksplisitt og implisitt religiøs innflytelse og tilhørighet; arbeidsmoral, nøyaktighet og dedikasjon til sitt arbeid; synet på de aller eldste, yngste, ungdommer og deres plass i samfunnet; hvilke prioriteringer og metoder vi utdanner nye generasjoner på; vennskapets rolle og lekens rolle; familiens posisjon i individenes liv; underliggende antagelser, fordommer, frykt, tiltrekning, tilbøyelighet og avhengighet; individuelt og kollektivt forhold til seksualitet, ekteskap, utroskap, pedofili, hebefili, monogami, homofili og promiskuitet; offentlig tilsløring; syn på materiell vekst og holistisk vekst; ironisk forståelse og humor; hat, sinne og hevn; hvilken type kriminalitet, hvorvidt den er utbredt og hvordan kriminelle behandles og straffes; ytringsfrihetens beskyttelse i det sosiale og offentlige liv; hvorvidt, på hvilken måte og til hvilken grad folket har hatt innflytelse på den politiske styringen;  hvordan man forholder seg til regler, både implisitt og eksplisitt; pluss uendelig mye mer.

Norge har en over 1000 år lang historie med relativt unikt folkestyre, ytringsfrihet, likeverd, arbeidsmoral, frihetsforståelse og intern tillit i befolkningen. Norsk kultur finnes på samme måte som at thailandsk kultur finnes, gambisk kultur finnes, mexikansk kultur finnes og etiopisk kultur finnes.

Sosialt fellesskap

Jeg er stolt over å tilhøre den vestlige sivilisasjonen. Jeg er stolt over å være europeer. Jeg er stolt over å være skandinaver. Og ikke minst er jeg uendelig stolt over å tilhøre mangfoldige generasjoner nordmenn!

De som mener at dette blir feil å mene, anvender helt andre sosiale og politiske regler og standarder for nordmenn og europeere, enn hva man gjør for alle andre folkeslag og nasjoner i verden. Og det blir feil. Norge har mange forskjellige etnisiteter, hudfarger og kulturelle bakgrunner, men for at nasjonen i det hele tatt skal overleve fremtiden må vi også ha et sosialt felleskap bestående av mennesker med nokså like verdier som ligger helt i bunnen for all vår virksomhet. Det er eneste måten å ivareta tillitssamfunnet som har skapt vår suksess.

De som ikke er stolte over å være norske, og som mener at alle land i verden er helt like og at alle mennesker går rundt med en liten nordmann i magen som venter på å sprette ut ved lyden av bjelleklang og selvforakt, kan vennligst oppsøke neste SAS-flyvning til et passende permanent oppholdssted.