Fundamentalisme

SVT nektes adgang – for farlig

Et planlagt debattprogram som SVT skulle sendes fra et innvandrertett område i Sverige er flyttet til en annen del av byen. Ordføreren frykter opprør, der SVT ikke står opp for presse- og ytringsfriheten. Akkurat som norsk MSM heller ikke gjør, men Joakim Lamotte lar seg ikke true til taushet.

Det absurde er at debattprogrammet det er snakk om er et nytt konsept døpt «Sweden meets: Direct». Men i Kronogården i Trollhättan kommune blir det ikke noe «direkte møte» for SVT og svenskene.

Feig ordfører

SVT fikk rett og slett virkeligheten slengt i fjeset.

Temaet for debatten, som er planlagt til i morgen, er integrering og segregering. Den var nettopp lagt til biblioteket i bydelen Kronogården, da stedet er beryktet for sine innvandringsrelaterte problemer. 

Ordfører Ulrika Strandroth Frid frykter derimot for at sendingen kan «väcka oro i Kronogården», og er ellers svært så kreativ i sin forklaringer for å holde SVT og deres debattdeltakere unna bydelen.

Hun hevder at det først og fremst handler om at den planlagte sendingen «ikke kunne skilles fra andre aktiviteter i lokalene, samt at den antatte store interessen kunne bli vanskelig å håndtere». Hun påpeker videre at man «normalt har lokale medier som bedriver journalistikk kontinuerlig uten noe som helst problemer».

Ingen betviler at det er fullt mulig å drive journalistikk i området, men det fordrer åpenbart at det er andre enn mediene som setter agendaen. Nå har kommunen fått SVT til å flytte sendingen til N3 kulturskole – i en annen del av byen. Vi kan nok med sikkerhet slå fast at det er en del av byen med lav innvandrertetthet.

Men noen «problemer» med journalistikken i Kronogårdern må det være, for ordføreren fortsetter med å henvise til trygghet:

– Det är ju viktigt att alla myndigheter och verksamheter och boende känner sig trygga och kan bedriva sitt arbete i hela staden. Men just ifrån det här programmets upplägg och inriktning ser vi att det kan väcka oro i Kronogården och därför var det bättre att byta från Kronan till N3, sier hun til SVT Nyheter Väst.

SVT på sin side hevder at kommunen ønsket sendingen ut av området fordi det kunne være en risiko for å «stigmatisere Kronogården ytterligere og at det ville være en altfor stor risiko ut fra et demokrati og innbyggerperspektiv». 

En skal være passelig nedsnødd for ikke å lese dette budskapet. Kommunen rygger i angst for trusler og vold fra deler av innvandrerbefolningen – og SVT finner seg i det.

Lamotte står i det

En av debattdeltakerne til morgendagens sending er frilansjournalist, og tidligere SVT-ansatte, Joakim Lamotte. Som kjent driver Lamotte uavhengig journalistikk, både i skrift og film, via sin egen Facebook-side med nærmere 250.000 følgere. Han fokuserer mest på de negative konsekvensene av innvandringen i Sverige.

«Det er en skremmende utvikling at vi har områder i Sverige hvor debatter ikke er mulig uten risiko for opptøyer», skriver Lamotte på FB.

Lamotte har tidligere vært i Kronogården og laget reportasje. Da ble han regelrett angrepet av lynsjemobb. Den gang gikk kommunale ledere samlet seg ut og hevdet at Kronogården er like trygg som alle andre områder, påpeker Lamotte, og fortsetter: men nå er det for farlig for SVT å kunne lage en sending derfra.

Han finner det totalt uakseptabelt å flytte sendingen fra Kronogården. For Lamotte er dette nok et eksempel på hvordan samfunnet rygger for kriminelle og lar dem bestemme hvem som skal ha makten i disse områdene.

For presse- og ytringsfriheten

«Når journalister blir brakt til taushet og utestengt fra å rapportere fra visse områder, er det en direkte trussel mot demokratiet, og slik kan vi ikke ha det i Sverige. Det er på tide å si ifra og stå opp for retten til ytrings- og pressefrihet.»

Lamotte har dermed tenkt å holde sine ord. Han har fortalt at han kommer tilbake til Kronogården på onsdag, og akter å holde sitt løfte.

«Kommunen kan kanskje stoppe SVT fra å rapportere, men de kan ikke stoppe meg», fastslår Lamotte, som vil være å finne på Kronogårdens torg i morgen, hvor han lager en direktesendt rapport kl. 19:30 – med eller uten SVT.

Han oppfordrer videre alle som ønsker et demokratisk samfunn uten vold og opprør til å stille opp, ikke minst for å vise at vi er flere enn de som skaper problemer.

Det er forstemmende at MSM ikke kjenner sin besøkelsestid, selv når deres eget livsgrunnlag settes i spill. Her på berget er det fortsatt taust fra MSM angående statsadvokatens angrep på presse- og ytringsfriheten, og det selv om riksadvokaten reagerte lynraskt

svt.se