Økonomi

Sanners pensjonist-panikk

Siv Jensen sprer feilaktig budskap fra HRS, påstår Jan Tore Sanner, med Aftenposten som nyttig idiot.

Finansminister Jan Tore Sanner (H) har dårlige dager for tiden. Han startet sin karriere i finansstolen med å fortelle at det skal strammes inn i statsbudsjettet. For nå er det alvor! sa Sanner, og pekte på alle utgiftene som en aldrende befolkning i Norge medfører og at færre er i yrkesaktiv alder.

Vi omtalte saken under overskriften «Finansministeren legger skylden på de eldre for dårligere tider», og den traff virkelig en nerve i befolkningen. Så hvorfor gikk saken viralt?

Etter responsen å dømme skyldes det to ting:

For det første er det å peke på alderspensjonister som en grunn til innstramninger i statsbudsjettet, uklokt og frekt. Alderspensjonister flest har hatt et langt yrkesliv, bidratt til samfunnet og betalt inn skatter og pensjoner. At finansminister  Sanner «takker» dem med en påstand om at de er en utgift, er som å si at de samme skal heve sin pensjon med skam (for å bruke et ellers så populært uttrykk for tiden). Dessuten blir det ikke færre i yrkesaktiv alder, det blir færre yrkesaktive.

Det andre, som er vel så viktig, er det som Sanner ikke sier noe om: nemlig innvandringens kostnader. 

Sanner og Regjeringen, og MSM (som ikke fordrar at alternative medier har slikt gjennomslag, «vi» er jo alle bare fake news, må vite), har sikkert vridd seg i irritasjon over vårt budskap. For vi vet jo alle at innvandringens kostnader helst skal være et ikke-tema i Norge. Men om MSM er ei lydig bikkje overfor makta på dette punktet, så er ikke alternative medier det – og slettes ikke HRS, til tross for at vi mottar statstilskudd.

Hva er feil?

Faksimile fra Aftenposten

Det har vært stille fra både Sanner og MSM om denne problematikken, inntil FrPs Siv Jensen og Sylvi Listhaug i en kronikk i Aftenposten 26. februar hevdet akkurat det samme, under tittelen «Jan Tore Sanner later som kostnadene til asyl og flyktninginnvandring ikke eksisterer». Det fikk dråpen til å flyte over, både for Sanner og Aftenposten. I dagens avis heter det at FrP-leder Siv Jensen sprer et budskap «hun vet er feil», og som er kopiert fra et innvandringskritisk (sic) nettsted. For i noens optikk er det «innvandringskritisk» å være en smule realistisk overfor den ikke-bærekraftige innvandringen til Norge, ikke minst fra den islamdominerte verden.

Tallenes tale.

Men tallene forsvinner ikke. De ble lagt på bordet i 2013 av Finansavsien. Vi ser alle at det er islamske land som spiser mest av velferden vår.

Sanner mener at utspillet til Jensen og Listhaug er «spekulativt» og han «frykter at pensjonistene skal tro på Frp». 

Men det som er Sanners utspill er ikke hva som eventuelt er feil i budskapet. Nei, feilen er at Siv Jensen som finansminister sa det samme som han, sutrer Sanner til Aftenpostens ukritiske journalist Thomas Spence.

 – Mitt budskap er akkurat det samme som finansminister Siv Jensen hadde som budskap så sent som på nyåret i 2020, sier Sanner, og legger frem en bunke intervjuer med Jensen som bevis (min uthev.).

Man vet jammen ikke om en skal le eller gråte. Dette er rene barnehagen. For du har sagt det samme, du, nemlig! Da kan jeg også si det! 

Sanner forstår fortsatt ikke

Aftenposten viser deretter til følgende «bevis»:

I ett av dem sier Jensen: «Færre yrkesaktive skal betale for flere eldre: Mens det i dag står rundt fire personer i den mest yrkesaktive alder – 20-66 år – bak hver pensjonist, vil det i 20160 bare være litt over to yrkesaktive pr. pensjonist.»

Men dette er ikke det samme som Sanner sier.

Verken Sanner eller Aftenposten ser forskjellen. Jensen sier at det blir færre yrkesaktive, hvilket er riktig. Sanner sier det blir færre i yrkesaktiv alder. Forskjellen er påtakelig – og kostnadskrevende: vi blir nemlig stadig flere, også i yrkesaktiv alder, som står helt eller delvis utenfor arbeidsmarkedet. Hvorfor? Nettopp. Mye av dette skyldes den ikke-bærekraftige innvandringen (og at vi er det sykeste folket i Europa med den råflotteste sykelønnsordningen – som ingen våger å røre).

Totalt feilslått fra Aftenposten

Resten av «intervjuet» med Sanner er over samme fjøla, med insinueringer om at Jensen er blitt uenig med seg selv som finansminister, der spørsmålene fra journalist Spence i beste fall ville sluppet gjennom i en skoleavis:

 – Er det illojalt av Frp-toppene å angripe deg slik?

 – Er det hensynet til til Frps oppslutning heller enn økonomi som ligger bak, slik du ser det?

 – Sprer Jensen og Listhaug løgner?

Sanner svarer så unnvikende han kan: han vil ikke bruke «slike ord» som illojalt, han «vet ikke» hva som ligger bak, og han vil heller ikke bruke slike ord som løgner.

Ja vel, og hvor ble det av problemet? Er det utgifter til pensjonistene og færre i yrkesaktiv alder som fører til innstramninger i statsbudsjettet? Det får Sanner ingen spørsmål om, antakelig fordi journalist Spence ikke skjønner en flik av problemet. Du får selv vurdere hva som ligger tettest opp til fake news, HRS eller Aftenposten?

Sanner prøver å sno seg unna

Aftenpostens spør så Siv Jensen om de har «kopiert et innlegg fra HRS». Da kan vi jo kanskje minne journalist Thomas Spence om at HRS er en politisk tenketank, og at vi forsøker å påvirke politikk i Norge. Hver dag, hele året, men i motsetning til Spence er vi avhengig av å faktabelegge det vi driver med.

Så jeg støtter meg heller på Jensens svar:

 – Vi registrer at Sanner prøver å snakke bort dette, istedenfor å svare på hva han synes om at det brukes milliarder av kroner på flyktninger og bistand som prioriteres uten at det blir en diskusjon.

Ja, skal vi ta diskusjonen? Starter Aftenposten ballet? Hva med å spørre Sanner følgende: Medfører det riktighet at innvandringens økonomiske konsekvenser årlig kan stipuleres til rundt 250 milliarder kroner?