Islam

– Så kast den hijaben, da!

Kvinnen som måtte slutte i forsvaret da hun ikke ville ta av seg hijaben, får nå passet påskrevet av en ledende dansk politiker: - Hennes lojalitet er sterkere til konservativ islam enn til Danmark.

«Så smid dog det tørklæde!» skriver Inger Støjberg (V) i en kronikk i helgen. Støjberg er tidligere statsråd på innvandrings- og integreringsfeltet, og har de siste årene hatt et tett forhold til Sylvi Listhaug.

Støjbergs iPad.

Støjberg er også den modige politikeren som åpent har vist og fortalt at hun støtter de danske Muhammed-tegningene, datert 2005 i Jyllands-Posten. Et bilde av alle tegningene er hennes bakgrunnsfoto på iPaden, og i 2017 la hun også ut Muhammed-tegningene på Facebook med denne begrunnelsen:

– Det har jeg, fordi jeg elsker Danmark. Jeg elsker ganske enkelt det fundament af frihedsrettigheder, som generationer før os har lagt, og som vort land er grundlagt på.

– Muhammed-tegningerne med Kurt Westergaards i spidsen har været med at definere Danmark som det frie samfund, vi er. De viser, at vi er et frit land, hvor meninger brydes, og man kan sige, hvad man vil, og kritisere, hvem man vil. De har haft en enorm betydning for vores selvforståelse, vores kamp for at skabe demokrati i verden via vores aktivistiske udenrigspolitik, hvor vore soldater kæmper side om side med vore allierede for at skabe frie samfund, skriver Inger Støjberg.

Hijabforkjemperne på marsj igjen

Modige og klartalende Støjberg har sett seg trøtt og lei av debatten om hijab, der hijabrekkenes forsvarere går helt inn i toppolitikken. Nå handler det om kvinnen som møtte til førstegangstjeneste og valgte fra dag 1 å bryte forsvarets uniformsreglement. Da hun etter fire dager fremdeles nektet å ta av seg hijaben, ble hun bedt om å forlate førstegangtjenesten.

Saken vakte debatt i Danmark og de sedvanlige var på plass med kritikk av at forsvaret ikke tilpasser uniformene unge muslimske kvinner. Fremst i de politiske hijab-rekkene står de røde, det vil si Enhedslisten og De Radikale. De er altså på linje med Norges islamparti, SV.

Støjberg snur spørsmålet elegant og fornuftig tilbake til disse med slik omsorg for bevisste hijabbrukere. Hun mener nemlig dette spørsmålet er hva som er «relevant»:

Hvorfor er det, at den unge kvinde ikke vil tage sit tørklæde af?

Hvorfor er det Danmark, der skal tilpasse sig hende – og ikke hende, der vælger at tilpasse sig Danmark? Hvorfor er det vigtigere for hende at beholde tørklædet på end at gennemføre sin uddannelse i forsvaret?

Støjberg dundrer selv tilbake med svaret:

Det kan det kun være ett svar på: Nemlig at hennes pliktfølelse overfor konservativ islam er viktigere enn pliktfølelsen overfor Danmark. Det er en pliktfølelse som jeg ærlig talt ikke forstår. Det finnes jo heldigvis mange muslimske kvinner som saktens kan klare å være muslimer uten å gå med skaut. Og mange andre steder i verden kjemper de til og med en kamp med livet som innsats for å slippe (å bruke) det.

Småjenter som kjemper for frihet fra hijab

Støjberg peker på det «motbydelige og undertrykkende» iranske regime. For modige iranske kvinner er kampen mot hijaben en kamp mot «selve symbolet på kvinneundertrykkelse», fordi det «er en effektiv måte å kontrollere og udmyke kvinner», fortsetter Støjberg.

En 7 år gammel iransk jente som sammen med mammaen sin i My Stealthy Freedom protesterer på at hun tvinges til å bruke hijab til skoleuniformen.

Oprøret forgår på gaderne, hvor flere og flere tager tørklædet helt af, mens andre bærer hvide tørklæder om onsdagen for at protestere mod undertrykkelsen. Men oprøret foregår også i større stil på de sociale medier, og det kræver således kun få klik på internettet at få et indblik i denne alvorlige frihedskamp. Bevæger man sig f.eks. ind på Facebook-siden My Stealthy Freedom, som har over en million følgere, så kan man bl.a. følge med i, hvordan kvinder i protest mod kvindeundertrykkelsen poster billeder af sig selv uden tørklæde.

Støjberg fatter og begriper ikke at en del danske muslimske kvinner «kjemper den helt omvendte kampen», dertil sammen med «pæredanske venstreorienterte kvinner». De kjemper altså for retten til å bruke hijab, anfører Støjberg, og fortsetter slik:

«Det gjør de uten øye for hvordan kvinner i muslimske regimene setter livene sine på spill for kampen for frihet og likestilling.»

Ja, send de setningene til Hijab-Lysbakken og også ledelsen i NRK, som aktivt «hijabiserer» Norge. NRK er faktisk så forelsket i hijab at det kvinneundertrykkende plagget til og med er på kvinners hode når grafikk lages til nyhetsreportasje.

– Dere har beskyttelse til å ta et oppgjør med tyranni

I Danmark er det fritt frem for hijaben så lenge man ikke har en jobb som krever nøytralitet (politi, forsvar, etc). Men betyr dette at Danmark mener hijab ikke er et problem? Nei, svarer Støjberg.

«For dette endrer dog ikke på at skautet er et kvinneundertrykkende symbol, og at det symboliserer alt det som danske kvinner i generasjoner har kjempet mot: Mindreverd, underdanighet og ufrihet», slår Støjberg fast.

Å ikke stå opp mot hijaben, er å stille seg skulder ved skulder med «den konservative, forstokkede og formørkende utgaven av islam – og vi støtter ikke de muslimene i Danmark som vil leve helt alminnelige, vestlige, moderne liv.

Støjberg avrunder med å oppfordre alle muslimske kvinner i Danmark til å melde seg på kampen for frihet, og å slutte å kreve særrettigheter.

«Dere lever i et fullstendig fritt land.  Dere har beskyttelsen til å gjøre opp med det tyranniet som mange frykter og flyktet fra.

Derfor: Så kast det skautet, da!»

Tenk at dette ikke bare er et tema fremdeles nå i 2020, men det er også gjort til et tema som brennemerker folk som både det ene og det andre ufyselige hvis man protesterer – på kvinneundertrykking.