Innvandring

Moralsk kollaps: Plasserte Rolf (88) sammen med voldtektsmenn og knivstikkere

Men dette vil ikke lokale medier fortelle. Tvert om beskyttes lokale maktpolitikere. Journalister sier nemlig ikke ett ord om hvorfor Rolf endte opp med å bo i bilen sin.

For rundt en uke siden fortalte vi om Rolf Hansson som den frittstående journalisten Joakim Lamotte sporet opp som hjemløs. Rolf på nesten 90 år hadde blitt kastet ut av boligen sin fordi han ikke hadde betalt regninger.

Vi kunne også fortelle at historien om Rolf gikk viralt og at Sverigedemokraterna lokalt i Trelleborg sporenstreks plasserte Rolf på hotell i påvente av at kommunen finner en egnet bolig til ham.

Historien gikk verden over, men…

Man skulle tro at en slik historie gjorde et voldsomt inntrykk ikke bare på kvinnen og mannen i gata, men også på andre svenske journalister og redaktører. Men nei da, Lamottes reportasje gikk nær sagt verden over: Danmark, USA, Storbritannia, Italia, Spania, og i Norge gjennom HRS. Men MSM i Rolfs hjemland, som han har betalt skatt til et helt voksenliv, tier fullstendig om Rolfs skjebne.

Men lokalavisen tier ikke. Trelleborgs Allehanda lar tvert om kommunen få lov til å seile under falskt flagg om at de hadde gitt Rolf tilbud om «egnet bolig», og Trelleborgs Allehanda hjelper kommunen med å mørklegge hva tilbudet handlet om. Avisen skriver ikke et kritisk ord om hvem Rolf i en periode ble plassert sammen med, før han følte seg så utsatt og utrygg at han ikke så annen utvei enn å ty til egen bil som bolig. Avisen skjønnmaler faktisk botilbudet til den gamle mannen.

Voldsforbrytere

Nå har Lamotte gjort jobben lokalavisa ikke ville gjøre. Han har gått gjennom diverse dommer tilhørende kriminelle og rusmisbrukere som benytter seg av det kommunale boligtilbudet.

  1. En mann er dømt for voldtekt, mishandling og skadeverk.
  2. En mann og statsborger i Afghanistan, er dømt for kvinnemishandling av en handikappet jente, trusler, tyveri, brudd på knivloven, og vold mot offentlig tjenestemann. Han har også blitt utvist fra et tidligere bosted etter å ha truet både pasienter og personell.
  3. En mann som er statsborger i Serbia, har over 60 registreringer i strafferegisteret som først og fremst handler om narko, tyveri og bilkjøring i ruspåvirket tilstand. Han har også vært mistenkt for mord.
  4. En mann som er statsborger i Kongo, er dømt for mishandling, trusler, skadeverk, og voldelig motstand og overgrep under en rettssak. Han er også per i dag mistenkt for narkolovbrudd, brudd på knivloven, trusler mot gruppe og skadeverk, og også for å ha truet personell og beboere på steder han har bodd.
  5. En annen har koblinger til Malmøs underverden og er blant annet dømt for grov hvitvasking av penger og bedrageri.

Personell på det kommunale botilbudet Rolf ikke våget å oppholde seg på (Rolf «var livredd»), har også bekreftet overfor Lamotte at kriminelle og rusmisbrukere er klientellet.

Rolf ble både utsatt for fysisk og psykisk vold mens han bodde i den kommunale boligen av andre beboere. Like fullt hadde ikke kommunen noe bedre å tilby han, har offentlige ansatte uttalt. Det hører med til historien at personellet ikke kjenner konkret til hva beboerne faktisk er dømt for.

Lamotte kommenterer funnene sine slik:

Detta är alltså personer som Trelleborgs kommun och Trelleborgs Allehanda tycker att snart 90-åriga Rolf ska dela toalett, dusch och fikarum med under sina kanske sista år på jorden.

Det vore intressant att veta om journalisterna på Trelleborgs Allehanda och handläggarna (saksbehandlerne, red.) på Trelleborgs kommun skulle vilja att deras egna föräldrar levde på detta boende på ålderns höst?

Da alle stod på hodet for å hjelpe

Men det var ikke måte på vilje under folkevandringskrisen i 2015 og 2016. Trelleborg tok imot like mange asylsøkere som det totale antallet innbyggere i kommunen, 43.000 personer (!). «Nye boliger ble åpnet på løpende bånd», og en sentral ansatt konstaterte at «det umulige tross alt var mulig». Om de mange tusen enslige migrantene, ble dette uttalt:

– Vi fattet tidlig beslutning om at vi til enhver pris skulle prioritere at ingen av disse barna skulle mangle tak over hodet og en seng å sove i.

På kort tid klarte kommunen å fremskaffe over 1.000 senger.

– Vi hade för att vara exakt 1 114 sängplatser. Förutom en buffert på 60, 70 rätt förskräckligt obekväma sängar som vi hittade i ett gammalt beredskapslager köpte vi allt nytt.

Rekryteringen av ny personal skedde också i blixtfart.

– Vi anställde folk på löpande band. Intervju klockan halv tre, besked kvart i tre, börja jobba klockan tre.

På en vecka anställdes 250 personer.

Ja, når det er vilje, så er det mye man får til…

Ny informasjon kommer frem

Lamotte kan nå også si mer konkret om hva som førte Rolf ut i ulykken som hjemløs, og som han mener også burde diskuteres åpent i Sverige. Rolf hadde nemlig egen bolig, men han hadde begynt å bli glemsk og mentalt rotete. I høy alder får han hjelp til å åpne en spillekonto på nettet, «men han forstår ikke hva som skjer når han trykker på knappene på datamaskinen», forteller Lamotte.

Rolf som är gammal börjar få problem med tidsuppfattning, glömmer allt oftare var han lägger sina saker, och hänger inte med lika mycket som förr.

Å plassere en gammel person som Rolf foran en datamaskin med en spillekonto «er som en tikkende bombe og det varer ikke lenge før alt han eier er spilt bort». Samtidig  glemmer Rolf å betale diverse regninger, og vips banker myndighetene på døren og begjærer han kastet ut.

Denne saken har svært mange aspekt som burde blitt luftet ut i svensk offentlighet. At dette ikke skjer, handler antakelig om to forhold:

  1. Politikere og medier flest heiet da Sverige møtte migrasjonsbølgen i 2015, og hadde heller ikke magemål de forutgående årene. Skulle de innrømme i dag at de tok feil, må de også innrømme at en av konsekvensene av masseinnvandringen er at sårbare svensker, som eldre, nå er blant de lidende.
  2. Det er kun ett parti som konsekvent gjennom årene har advart om hva masseinnvandringen vil føre til: på sikt en kollaps av velferdsstaten. Og det er det man også gjennom Rolfs tilfelle vitner: en systemkollaps sammen med en moralsk kollaps.

Hvorfor ikke bare gi SD rett, deretter brette opp ermene og gjøre sitt beste for å redde det som reddes kan i landet?