Politikk

Klassekampen sklir ut i sin egen gjørme sammen med kameratene sine

Klassekampens oppslag i dag om at HRS er anmeldt for rasisme, oser av kampanje. Vi er ikke overrasket.

Først: Det er ikke normal prosedyre å omtale anmeldelser. Man venter til politiet eventuelt tar ut siktelse. Dette har en åpenbar logikk: Hvem som helst kan anmelde hvem som helst for hva som helst, selv om det er ulovlig å anmelde falskt.

Anmeldelsen fra Antirasistisk senter (ARS) omhandler en nøktern gjennomgang av Høyesteretts dom blant annet knyttet til kvinnen som kalte Sumaya Jirde Ali en kakerlakk. Det er advokat Trond Ellingsen som var tilstede under deler av saken og som har lest dommen og forfattet artikkelen, «Kakkerlakk- og steppebavian-saken: Høyesterett har avsagt sin dom.» Artikkelen følges av en illustrasjon av Jirde Ali og et insekt (faktisk en melbille). Illustrasjonen kommuniserer altså til leserne i klartekst hva saken i Høyesterett omhandler: Kan man kalle en person for en kakerlakk, eller rammes dette av § 185 og såkalte hatefulle ytringer?

Akkurat den debatten om lovparagrafen tar vi ikke her og nå. Vi ser heller nærmere på hvordan Klassekampen klarte å koke sammen en artikkel, som dertil smøres utover salgsplakaten, altså førstesiden.

  1. Klassekampen skriver i introen på førstesiden: «I protest mot at en person ble dømt for dømt for hatytringer, trykket Human Rights Service et bilde av forfatter Sumaya Jirde Ali med en kakerlakk.»

    Slik ser en faksimile ut, Klassekampen.

    I protest mot, altså. Dette er ikke bare en tolkning fra avisens side, det er en ren fordreining. For i selve artikkelen har redaktør av Rights.no, Rita Karlsen, presisert at hun er enig i dommen:»Personlig synes jeg at ytringen om «kakerlakk», som Høyesterett har tatt stilling til, er stygg. Jeg er heller ikke uenig i kjennelsen. Jeg er enig i at paragraf 185 bør beholdes, men at den kanskje bør strammes mer inn for å gi bedre vern for personer, men ikke ramme ideologier eller religioner, sier Karlsen.– Vi er et sivilisert samfunn, så vi må snakke ordentlig med hverandre.»

    Klassekampens noe ubehjelpelige språk, «men ikke ramme ideologier eller religioner», vitner kanskje om at journalist Jonas Brække sliter med at Karlsen sier det hun faktisk sier. Hun er jo verken rabiat eller annet, hun støtter endog dommen. Så for å oppklare den dårlige språkføringen til Brække: Karlsen mener at en eventuell innstramning ikke må føre til at religioner og ideologier får sterkere vern.

  2. Det er nok ikke tilfeldig at Klassekampen ikke har lenket til artikkelen vår som saken deres handler om. Da ville jo leseren selv kunne konstatere at kommentarartikkelen ikke bare er godt innenfor, men at den også har høy faglig kvalitet.
  3. Klassekampen benytter også vår illustrasjon i sin helhet uten samtykke, og kaller det «faksimile», hvilket er noe helt annet. Vi kan således sende dem en regning for tyveri av vårt åndsverk på standardbeløpet 3.600 kroner.
  4. «Illustrasjonen var et portrettbilde av Sumaya Jirde Ali ikledd hijab», forteller Klassekampen. Har avisen et foto av Jirde Ali uten hijab? Vi kan ikke erindre å ha sett et slikt foto, men dette viser igjen at avisen koker suppe på en spiker.

Anmelderen, som er viden kjent for å sette opp stråmenn som angripes i full offentlighet, sier blant annet at illustrasjonen vår er «et infamt forsøk på å lure inn den samme hatytringen som Høyesterett nylig har slått ned på». Anmelderen har mer på lager: – Illustrasjonen minner om kryssklippingen av jøder og rotter i nazistisk propaganda.

På seg selv kjenner man andre, sier et ordtak. Og det gjelder ikke bare anmelderen, men også gjørmen Klassekampen koker sammen. Når nazisme og jøder føres som argument, har man oftest gått like tom som når det generelle rasismekortet trekkes. Illustrasjon av en enkeltsak søkes altså parallelført med folkemord.

Ettersom undertegnede debuterte som journalist i 1989 – i Klassekampen – ser jeg umiddelbart når en artikkel burde vært merket med «kampanje».

La også dette være sagt: Vi synes ikke det er greit å slenge om seg med nedrige kommentarer om enkeltpersoner eller grupper. Og slike kommentarer i sosiale medier under HRS sin profil eller min profil, gjør vi vårt beste for å slette raskest mulig. Sist helg hadde vi om lag 2.600 kommentarer å forholde oss til. Dessverre når vi iblant ikke å slette ufine utsagn før personer, som denne anmelderen, har tatt skjermdump og misbruker andres mangel på folkeskikk mot oss for alt det er verdt. Så kan det jo også nevnes at de fleste gammelmediene har stengt eller sterkt begrenset lesernes muligheter for i det hele tatt å komme med sine kommentarer. Da kan de toe sine hender og rette skytsen mot oss som jobber hardt for å prøve og gi folk flest en plattform.

(Forsideillustrasjon: Skjermdump fra TV 2)