Innvandring

Ekstrem trygdesvindel. Hva gjør politikerne nå?

Milliarder svindles fra statskassene våre. Hva gjør vi?

– Saksbehandlere i svenske NAV slår alarm, forteller den frittstående journalisten Joakim Lamotte. En halv milliard kroner, først og fremst barnebidrag, har blitt utbetalt siste fem årene til folk som ikke bor i landet lenger. Ett eksempel er en kvinne som bodde i Malmö. I 2012 flyttet hun tilbake til Libanon med sine seks barn. Siden den gang har hun fått utbetalt over 700.000 kroner i barnebidrag, flerbarnstillegg og forlderbidrag, forteller kilder i NAV (Försäkringskassan) til Lamotte. Kvinnen har også klart å få boligstøtte knyttet til adresse i Malmö mens hun bor i Midtøsten.

Sverige har med andre ord ikke kontroll på befolkningen lenger.

Penger som kan anses som tapt

I 2018 var kravet om tilbakebetaling av feilaktig utbetalt bidrag på hele 140 millioner kroner.

I de ti største svindelsakene registrert hos svenske NAV i 2019, handlet ni av dem om foreldre som får bidrag til barna sine som ikke bor i Sverige lenger.

Den ovennevnte kvinnen i Libanon har (selvsagt) fått krav fra svenske myndigheter om å betale tilbake de urettmessige bidragene, men kilder i NAV sier at det er sjeldent at det skjer i slike saker.

Fra Lamottes Facebook-side 31. januar 2020.

Hvordan er det mulig at folk kan leve fett av svenske trygder i et lavkostland i tredje verden, og hvor store er mørketallene? Dette ville Lamotte ha svar på fra Alexandra Wallin som er leder av barne- og familieavdelingen i NAV. Wallin har så langt forholdt seg taus. Lamotte får heller ikke svar på sine mail til NAV om det samme. Her er Lamottes spørsmål til svenske NAV:

Hur är det möjligt att en kvinna som inte omfattas av svensk socialförsäkring och som flyttar från Sverige med barnen ändå lyckas få över 700 000 kronor i utbetalningar från Försäkringskassan?

Hur mycket har denna kvinna betalat tillbaka hittills?

De senaste fem åren har ni skickat ut återkrav på mer än en halv miljard kronor för felaktigt utbetalda barnbidrag, flerbarnstillägg och föräldrapenning. Hur mycket av detta räknar ni med att få tillbaka?

Redan för två år sedan slog handläggare (saksbehandlere, red.) på Försäkringskassan larm om att detta var ett omfattande problem. Vad har ni gjort sedan dess?

Svindel av en annen verden

Før jul ble det avdekket av Iraks forsvarsminister er svensk statsborger og også han og kona snylter på den svenske velferdsstaten. Man skulle tro at i en vestlig kontekst var dette en gedigen bløff, men det er det ikke. Eksemplet skriker til himmels om mangel på kontroll med befolkningen. Og det toppet seg ytterligere da det like før nyttår, kom frem at en ledende politiker i Afghanistan også lever et luksusliv i sitt hjemland mens han melker den svenske velferdsstaten. Han skal endog heve pensjonen til sin avdøde mor som etter at hun døde raskt ble meldt utflyttet til Afghanistan.

HRS har også gjennom flere år fortalt om det omfattende jukset med multiple og falske identiteter i Norge. Vi har en kvalifisert mening om at heller ikke Norge har kontroll med hvem som faktisk bor i landet. Ikke minst kom dette tydelig frem i 2008 under et prosjekt knyttet til den somaliske befolkningen. Folk vi rapporterte inn som potensielle lovbrytere knyttet til kjønnslemlestelse, hadde Oslopolitiet store problemer med å identifisere, stor som liten.  Som en i ledelsen sa det:

– Kan dere vennligst be politikerne om å sørge for at det tas fingeravtrykk eller DNA-test av alle som innvandrer som ektefeller og barn. Vi finner ikke ut hvem disse menneskene er.

Akkurat det informerte vi kommunalkomiteen på Stortinget om i 2003. Nå har 17 år gått, og et så enkelt tiltak er ikke på plass.

Les toppsaken siste døgnet i Norge: Sanner legger skylden på de eldre for at det må strammes inn på budsjettene

Vi fortjener opprydning

Det vi faktisk trenger er at hele Norges befolkning reregistreres. Kun da kan vi få kontroll på hvem som faktisk bor her. For ikke tro at de omfattende problemene i Sverige er begrenset til akkurat dette landet. Som alltid når alvorlig problematikk avdekkes blant ikke-vestlige i Vest-Europa, så er de samme problemene å finne i alle velferdsstatene. Sverige er bare alltid blant de mest ekstreme landene grunnet den vanvittige masseinnvandringen landet har kjørt i 20 – 30 år.

Tar FrP et grep om disse forholdene når ny politikk skal utformes frem mot 2021-valget? La oss håpe det – fordi Norge fortjener det.