Den kulturelle revolusjonen

Velferden knekker sammen: Alle må nå skrives inn i et nytt manntall

Skal den norske og skanidaviske velferdsstaten overleve, må vi alle skrives inn i et nytt manntall. Dette fordi den ukontrollerte innvandringen har ført til et særdeles omfattende trygdejuks. Til og med folk som ikke bor her pumper velferden vår.

Den som kan bibelhistorien kjenner til den første romerske keiseren, Augustus, som sendte ut befaling til befolkningen i Judea om at alle måtte skrive seg inn i manntallet. Slik ble Judea, der Jesus ble født, innlemmet i det romerske riket.

Trygdemisbruk av en annen verden

Den som kjenner nyere norsk og svensk historie bør ha forstått at velferdsstatens bæreevne går mot et sammenbrudd. Vi skrev nylig om etioperen i Addis Abeba, en «flyktning» som henter sin månedlige norske trygd i minibank i Afrika. Vi fortalte også at i Pakistan skal en pakistansk kvinne, hustru til en «afghansk barneflyktning», besitte bankkortet hans som er knyttet til ektemannens svenske bankkonto. Ektemannen har sikret seg opphold i Sverige som enslig mindreårig asylsøker, men bor ikke i landet etter at oppholdet ble innvilget. Han pendler mellom Spania (som selger der) og Pakistan.

Det er verre enn som så: Sverige har 870.000 såkalte S-numre, altså identitetsnummer som innvandrere tildeles før de eventuelt får permanent opphold og svensk fødselsnummer, i Norge kalt D-nummer. I 2015 ble det utstedt 95.000 D-nummer i Norge, mens det totalt den gang var registrert 1,6 millioner D-nummer. Nå er rundt 1 million D-nummer slettet, men vi ligger altså hakk i hæl på den svenske galskapen med slike nummer som gir en rekke rettigheter til eksempelvis velferdsgoder. Norske Skatteetaten erkjenner at det foregår misbruk med disse nummerene. Slike nummer selges også åpent på internasjonale nettsider. Under en tilfeldig kontroll i Stockholm i 2018 var det bare en sjettedel av de som søkte om et S-nummer som hadde rett til å oppholde seg i Sverige. Vi har også vist hvordan over 100 personer med S-nummer kan være registrert bosatt på en leilighetsadresse i Sverige

Det hele er med andre ord totalt utenfor kontroll, og gir også enkle muligheter til å fuske til seg flere identiteter, slik Iraks forsvarsminister har gjort, og slik en afghansk toppolitiker har gjort. Begge lever luksusliv i toppolitikken i sine respektive hjemland mens de melker velferdsstaten, sistnevnte også ved angivelig å heve pensjonen til sin avdøde mor som etter at hun døde raskt ble meldt utflyttet til Afghanistan.

Multiple identiteter

Men det er mer enn dette. Som når folk kommer hit på familiegjenforening. Da HRS tok opp dette med kommunalkomiteen på Stortinget i 2003 (sic), trodde komiteens medlemmer at det ble tatt fingeravtrykk eller DNA-test av de som kom ved familiegjenforening- eller etablering. Fremdeles er ingenting gjort med dette. Og da HRS samarbeidet med Oslopolitiet for å avdekke kjønnslemlestelse i 2008 og 2009, skjedde følgende: En i politiledelsen ringte oss oppskjørtet og sa: – Kan dere vennligst be politikerne om å sørge for at det tas fingeravtrykk eller DNA-test av alle som innvandrer som ektefeller og barn. Vi finner ikke ut hvem disse menneskene er (altså navngitte personer som vi hadde informert politiet om kunne ha ulike roller i utøvelse av kjønnslemlestelse).

Og det er enda mer: Ettersom det ikke tas fingeravtrykk eller DNA-test ved familieinnvandring, kan eksempelvis et somalisk barn, som er forholdsvis nyankommet til Norge, bli sendt av familien til utlendingspolitiet for å melde seg som enslig mindreårig asylsøker med en oppdiktet historie og nytt navn. Slik oppnås på sikt statsborgerskap på en ny identitet, den gamle identiteten på familieinnvandring i et annet navn beholdes også. Det samme kan en voksen nyinnvandret gjøre. Og man kan også identitets-shoppe videre i eksempelvis et naboland før det er tatt fingeravtrykk eller DNA-prøve.

I det hele tatt er det bare fantasien som begrenser mulighetene. Nettopp derfor er det eksempler på folk med både rundt fem identiteter og flere europeiske statsborgerskap.

Den endelige knekken kom i 2015

Problemets omfang med trygdejuks er nå så stort at tre tidligere ledere av det svenske velferdssystsemet i Sverige, Försäkringskassan, tilsvarende norske NAV, slår alarm i en felles kronikk (bak betalingsmur, 7. januar 2020).

De sier langt på vei det samme som HRS har ment i noen år: hele systemet med trygder må legges om for å «minske fusket». De tre tidligere direktørene sier at den sjenerøse velferdsstaten forutsetter kontroll og korrekte personopplysninger, noe som i dag delvis har brutt sammen.

«Systemet fikk sin endelige knekk i 2015 da folkeregistreringens integritet ikke lenger kunne garanteres. I dag har folkeregistreringen og kontrollen av hvem som innvandrer nærmes kollapset. Vi har ikke lenger kontroll med hvem som bor og oppholder seg i landet. Vi har en stor mengde samordningsnummer (S-nummer, red.), som gir rett til trygder basert på bosetting, til personer med identitet som ikke er bekreftet. Svensk statsborgerskap er tildelt personer med identitet vi ikke har kunnet fastslå og som i flere tilfeller har blitt tildelt parallelle svenske identiteter.

I tillegg har det vist seg at Sverige savner kontroll over hvem som forlater landet, men som fremdeles beholder bosettingsbaserte trygder, og der utbetalinger uten kontroll videreføres til utenlandske banker. Dette gjør problemene enda større. De siste årenes avsløringer av juks i systemet viser at det er åpent mål for dem som vil misbruke trygdesystemet.»

La det gå ut en befaling

De tre direktørene mener dagens system synger på siste verset grunnet mangel på konsekvensanalyse hos politisk ledelse. Og det handler ikke bare om ikke-vestlig innvandring. Allerede for nesten 20 år siden ble det fra svensk toppfaglig topphold advart mot EU-innvandring, som ga folk full adgang til velferden ved ti timers arbeid per uke. Advarslene ble avfeid av en nesten samlet Riksdag. En annen «utfordring» er henting av funksjonshemmede til Sverige. Det neste trekket er at familiemedlemmer i opprinnelseslandet da kan søke arbeidsinnvandring for å bli den funksjonshemmedes personlige assistent (sic), til tross for at personen trenger ingen eller svært lite assistanse, skriver Karin Phil i Göteborgs-Postens ledergruppe. Nok en måte å fuske på er at kriminelle lager falske jobber innen det private for å lure Arbeidsformidlingen til å utbetale kompensasjoner.

Det fremstår som om det bare er fantasien som setter sine begrensninger for hva som er mulig av bedrag, enten vi snakker Norge eller resten av Skandinavia. Norge kan klare løpet mot bankerott i mange år til grunnet det såkalte pensjonsfondet, mens i Sverige går det mot stupet økonomisk. Like fullt mener vi begge landene snarest bør gjøre følgende: La det gå ut en befaling fra statsoverhodene Solberg og Löfven om at alle på nytt må skrives inn i manntallet. Det vil spare oss for antakelig titalls milliarder kroner i året.