Innvandring

Iraks forsvarsminster er svensk statsborger

Se godt på denne mannen. Han er Iraks forsvarsminister med svensk statsborgerskap. Men hans "sverigehistorie" er smått utrolig. Enten er svenske myndigheter totalt ute og kjører, eller så bør det finnes en logisk forklaring.

Ammar Karim, journalist i det amerikanske nyhetsbyrået AFP, avslørte i juni at den nyutnevnte forsvarsministeren i Irak, Najah Al Shamary (eller Shammari, som det også skrives), er svensk statsborger. Karim delte følgende på Twitter:

Etter denne avsløringen har Nyheter Idag fulgt opp saken.

Svensk statsborgerskap

Shammari (52) skal ha kommet til Sverige i 2009. Tre år senere kom også familien. I 2015 ble han svensk statsborger. Familien fikk tildelt en leilighet i en av Stockholms forsteder. Han hadde beskjedne inntekter i 2013 og 2014, inntekter som for øvrig falt helt bort fra 2015 da han ble sykemeldt på grunn av hukommelsesproblemer. Det heter blant annet at Shammari ikke forsto elementær svensk, til tross for flere år med svenskopplæring.

Flere ganger i løpet av 2013 skal familien ha søkt om offentlig forsørgelse, men uten å lykkes. Det er også blitt kjent at han og deler av familien reiste til Irak minst to ganger, og på en av turene (2014) fikk han gjennomført en øyelaserbehandling til ett av barna slik at barnet slapp å bruke briller.

I 2015 ble han mistenkt for forsikringssvindel, men det forble med mistanken. Året etter ble han siktet for et mer alvorlig lovbrudd, men dagen før rettssaken skulle starte ble den av ukjente grunner stoppet. Han ble løslatt fra varetekt.

Familien har ikke kunne svare på hva Shammari drev på med om dagene, som til tross for at han var sykemeldt forlot han hjemmet tidlig og kom sent tilbake.

Militær leder

Ifølge Nyheter Idag bruker han ett annet navn i Sverige enn det han har som forsvarsminister i Irak. Han skal være en del av en irakisk høyt anerkjent klan, og i det svenske passet skal klannavnet være inkludert i navnet. I sitt svenske pass heter han Najah Hasan Ali al-Adeli.

Shammaris parti i Irak, al-Wataniya (den nasjonale koalisjon), nektet for det svenske statsborgerskapet da han ble foreslått som forsvarsminister. Dette kom frem i en artikkel i The Baghdad Post i april i år. Her fremkommer det for øvrig at lederen av partiet også heter Shammari til etternavn.

I en artikkel fra samme avis, da utnevnelsen av de tre siste ministrene fant sted, herunder forsvarsministeren, het det følgende:

Maj. Gen. Najah Hassan Ali al-Shammari was born in Baghdad in 1967. He was retired at his request in 2018. He was a leader in the Special Forces branch, and has held many military positions from 2003 until 2007.

The new defense minister graduated from the Military College in 1987 after obtaining a bachelor’s degree in military sciences. He also obtained a master’s degree in strategic planning for national security. He also took many specialized military and security courses in Iraq, Jordan and America.

Shammari is a Sunni Arab and senior Iraqi military officer who was supported and nominated by Ayad Allawi, the former Prime Minister and vice-President of Iraq.

Her er han altså generalmajor, som etter eget ønske ble pensjonist i 2018. Han har vært leder for spesialstyrkene og har hatt en rekke militære posisjoner i tidsrommet 2003-2007, altså to år før han kom til Sverige. Videre heter det at han i 1987 oppnådde en bachelorgrad i militærvitenskap, samt at han har mastergrad i strategisk planlegging for nasjonal sikkerhet. Han skal i tillegg ha tatt en rekke spesialiserte militær- og sikkerhetskurs i Irak, Jordan og USA. Vi får også vite at han er sunnimuslim.

Hva gjorde så denne mannen i Sverige? Kan en mann med en slik CV ikke makte å lære det svenske språket? Hvis han lider av hukommelsestap (og derfor var sykemeldt og finansiert av borgerne i Sverige) hvordan kan det kvalifisere til å være Iraks forsvarsminister? På hvilket grunnlag fikk han svensk statsborgerskap? Hva bedrev han egentlig med i Sverige etter at han kom i 2009?

Hva skjer?

Nyheter Idag har prøvd å få hans svenske slektninger i Sverige i tale, uten hell. Det heter videre at som forsvarsminister ønsker sunnimuslimen Shammari å styrke forholdet til det sjiamuslimske Iran. Men som kjent er det store problemer både i Irak og Iran for tiden.

I Irak har det over nesten i to måneder vært store protester mot Regjeringen, og flere hundre demonstranter, mange i hovedstaden Bagdad, skal være skutt og drept av sikkerhetsstyrker, mens langt flere er skadet av gummikuler og tåregrassgranater som soldater benytter. Landet preges av høy arbeidsledighet, omfattende korrupsjon og sviktende offentlige tjenester. Demonstrantene krever både Regjeringens avgang og endring av reformene som ble etablert etter USAs inntog i landet i 2003. Protestene omfatter også det som skal være Regjeringens fremste støttespiller, nemlig Iran, ikke minst fordi Iran skal ha tette bånd til militsgrupper i Irak.

Også i Iran er det brutt ut voldsomme opptøyer, og det sprer seg raskt. Sist søndag skal rundt 100.000 demonstranter, tallene varierer, så det kan være langt flere, tatt til gatene, satt fyr på butikker og offentlige institusjoner og laget trafikkaos. Det skal ha vært en økning av bensinprisene – fra den ene dagen til den andre – som har utløst raseriet. Den er alltids bare satt opp fra 60 øre til 1,20 NOK, men vi snakker en oljestat der billig bensin har vært å anse som en avlat fra regimet, samt at reaksjonene kan handle om den raske og autoritære endringen. Demonstrantene har ropt slagord som at de ikke ønsker den islamske republikken. Iranske myndigheter har så og si slukket internett, så det er vanskelig å vite hva som egentlig skjer, men revolusjonsgarden skal ha advart folk mot å fortsette demonstrasjonene.

Og midt i dette står altså en forsvarsminister i Irak med svensk statsborgerskap. Nå er jo neppe det ulovlig i seg selv, selv har vi jo en norsk statsborger som statsminister i Somalia, men det nektes altså for at Shammari har svensk statsborgerskap, samtidig med at hans «sverigehistorie» virker særdeles spesiell. I irakiske miljø i Sverige kritiseres Shammaris rolle i den pågående konflikten i Irak, ifølge Nyheter Idag. I sommer skal også Shammari, sammen med den irakiske utenriksminsteren og sjefen for landets sikkerhetsstyrker, hatt møte med Tyrkias president Recep Erdogan.

Man kan bare spørre seg: Hva skjer?

Det hører for øvrig også med til historien at Nyheter Idag har fått beskjed fra svenske PST (Säpo) at dette ikke er noen problemstilling for dem, og peker på Utenriksdepartementet – som verken vil bekrefte eller avkrefte historien, men viser til Skatteverket. Sistnevnte må vel handle om at noen tror saken handler om trygdejuks, men her lukter det av helt annet juks. Eller kanskje det er storpolitikk som ikke tåler dagslys? Eller tråkker svenskene midt inn i en eskalerende storkonflikt? Uansett hadde det vært interessant å vite om Shammaris oppholdsgrunnlag i nabolandet, hvorfor han fikk svensk statsborgerskap og hvorfor han ville ha det. Bare for den skjøre trygghetens grunn for oss andre borgere i Sverige og omegn.

La oss håpe det finnes en logisk forklaring.