Innvandring

Asyltoppen i Norge 2019: Tyrkere

Asylinnvandringen fra Tyrkia mer enn tidoblet seg i 2019.

Innvandringen til Norge fra land utenfor EØS-området økte fra 2018 til 2019 med over 3.000 personer, fra 29.246 til 32.500 personer. Det er mer en et helt Moss.

Ti-dobling fra Tyrkia

Den største asylgruppen er tyrkere som tar seg hit via land eller fly og banker på døren til det norske huset. I 2018 fikk 71 tyrkere asyl i Norge. I fjor så man mer enn en tidobling til 772 personer. Den store majoriteten tyrkere som fikk asyl antas å være Gülentilhengere, som tyrkiske myndigheter beskylder for å ha stått bak et angivelig kuppforsøk i 2016. Justisdepartementet åpnet i 2017 for at Gülentilhengerer har krav på asyl i Norge. Altså importeres striden tyrkere imellom hit.

Antall Gülen-tilhengere kan ligge på flere hundre tusen til fire millioner. Vi kan med andre ord forvente en betydelig vekst i den tyrkiske befolkningen de kommnende årene.

På den samlede topplisten, som inkluderer kvoteflyktnnger som aktivt hentes hit, lå syrere i fjor med 1.756 personer. De fleste av disse er hentet til Norge som kvoteflyktninger. Nummer to på listen er kongolesere med 986 personer. 900 av dem ble flydd inn til Norge i fjor etter at Justisdepartementet vedtok at kongolesere i fredelige Uganda skulle inn på kvotelisten.

Familieinnvandring og arbeid

716 pakistanere fikk opphold i fjor, en av de meste dysfunksjonelle gruppene i Norge gjennom et halvt århundre fem tiår. 142 fikk innvandre som arbeidere (til hvilke jobber?), 209 kom for å studere, og 360 kom på familieinnvandring, hvilket etter all sannsynlighet betyr at henteekteskap fortsetter. Fem pakistanere fikk asyl.

Nesten 2.000 indere kom for å arbeide (1.994). 267 kom for å studere, og familieinnvandringen lå på 1.436 personer, totalt 3.697 innvilgede tillatelser. Indere toppet med dette med glans familieinnvandringsen i 2019. Nummer to å listen er syrere med 945 familieinnvandrere, mens eritreere lå på tredje plass med 913 familieinnvandrere.

Totalt kom det 11.778 på familiegjenforening fra land utenfor EØS-/EU-området. Slår vi sammen dette tallet med de som har fått beskyttelse (4.889) er det samlede antallet 16.667 personer.

At vi lever i masseinnvandringens tid er et udiskutabelt faktum, ugjendrivelig dokumentert i sosiolog Halvor Foslis bok, Mot nasjonalt sammenbrudd. Norge i masseinnvandringens tid.

UDI 2018

UDI 2019