Islam

Stopp all offentlig finansiering av islam, krever FrP-topper

FrP-topper har fått nok. Islam i Norge skal ikke finansieres med en eneste krone, mener de. "Jeg vemmes", sier tidligere justisminister Per-Willy Amundsen om dagens situasjon, mens innvandringspolitisk talsmann, Jon Helgheim, sier til HRS at han vil ha full granskning av moskeenes aktiviteter. "Kapitulasjon" er Christian Tybring-Gjeddes dom over dagens tilstander.

Vi meldte i går at Barne- og familiedepartementet, ved (den kristne) statsråden Kjell Ingolf Ropstad, tildeler tre islamske trossamfunn tilskudd som innebærer at de omgjør kirke og bedehus til moskeer. Det ene trossamfunnet, Det Islamske Kultursenter, er udiskutabelt ytterliggånde, og har barn på koranskoler der de kan overnatte hele uken.

Tildelingen får topprofiler i FrP til å reagere.

«Jeg vemmes»

Hardest ut går tidligere justisminister, nå stortingsrepresentant, Per-Willy Amundsen. Til HRS sier Amundsen at han har fått nok av islamiseringen av Norge.

Han krever at utviklingen stoppes, og han hevder at islam tilhører middelalderen. «Jeg vemmes», sier Amundsen, og ber Norge stoppe islamiseringen av landet.

 – Stopp islamiseringen, fjern alle tilskudd og stans all offentlig finansiering av islam. Det er ikke skattebetalernes oppgave å finansiere en lovreligion som ikke har tatt steget ut av middelalderen, sier Per-Willy Amundsen til HRS, og fortsetter:

 – Nok en gang får vi presentert grelle eksempler på hvordan det aktivt legges til rette for å fremme islam på bekostning av vår kristne kultur og identitet. Det er knapt så man tror det er mulig, særlig når det skjer mens KrF innehar ansvarlig statsråd og FrP sitter i regjering. Jeg vemmes.

Amundsen viser til FrPs partiprogram, der det heter at all økonomisk støtte til trossamfunn skal opphøre. Kun kirkebygg og kulturhistoriske bygg skal støttes, mener han, og viser til FrPs program.

– FrP har en tydelig holdning til dette, som fremgår av vårt partiprogram: «Fremskrittspartiet vil fjerne tilskuddsordningen for trossamfunn. Det opprettes en egen tilskuddsordning for å ivareta og vedlikeholde kirkebygg med kulturhistorisk verdi, samt lovpålagte oppgaver,» påpeker Amundsen.

Bør opphøre

Innvandringspolitisk talsmann for FrP, Jon Helgheim, er heller ikke nådig i klypa. Han viser til at den økonomiske støtten som er gitt til tre islamske trossamfunn som har kjøpt opp kristne bygg, indirekte betyr at staten aksepterer at de gjøres om til moskeer:

– Denne støtten kommer riktignok uavhengig av hva bygget har blitt brukt til tidligere, det er derfor ikke en støtte direkte til å omgjøre kirker til moskeer, men indirekte fungerer det slik, sier Helgheim.

Han presiserer at islamske trossamfunn har en tung bagasje – og etterlyser full granskning.

– Det har vært kjent lenge at en del muslimske trossamfunn er lukkede, har oppfordret til lovbrudd, bidrar til negativ sosial kontroll, har koranskoler med overnatting og benyttet hatpredikanter. Vi vet med andre ord mer enn nok til å kutte ut all støtte til muslimske trossamfunn og heller begynne å gå de grundig etter i sømmene. Dessverre står FrP helt alene om dette, derfor skjer det ingen ting, fastslår Helgheim.

Han mener også at staten ikke skal betale for religionssamfunn:

 – Det er ingen statlig oppgave å betale for religiøse forsamlingslokaler, derfor bør ordningen opphøre umiddelbart, sier Helgheim til HRS.

Kapitulasjon

Stortingsrepresentant for FrP, også forfatter av boken Mens orkesteret fortsetter å spille, Christian Tybring-Gjedde, sier til HRS at Norge «i realiteten kapitulerer» i forhold til sin kristne kulturarv, ved tildelingen statsråd Kjell Ingolf Ropstad står bak:

– Slike bevilgninger viser at landet ikke forstår betydningen av å beskytte og ta vare på vår kristenkulturelle identitet. Det er i realiteten en kapitulasjon, sier Tybring-Gjedde, og viser til at at vi svikter eget land.

– Vårt demokrati og egalitære samfunn gjør at vi ikke evner å ta krevende beslutninger til det beste for vårt eget land og de verdier vårt samfunn er tuftet på. Alt blir relativt og vi nekter å ta inn over oss at vår fremste oppgave er å bevare og konservere, ikke akseptere og fremstille alt utenfra som likestilt og like bra. Det er det nemlig ikke. Vestlige verdier er suverene og ikke noe vi kompromisser på.

Så gjenstår spørsmålet om Per-Willy Amundsen, Jon Helgheim og Christian Tybring-Gjedde får noen gehør for sine meninger i eget parti, i Regjeringen – og hos «folk flest».