Islam

Oslo kommune gir 32 millioner til moskeene

Oslo kommune sponser byens moskeer med 32 millioner kroner i år. Har denne pengebruken forankring i folket?

Ferske tall HRS har hentet inn fra Oslo kommune, ved Gravferdsetaten, viser at Oslos over 50 moskeer mottar 32 millioner kroner i lokal støtte i år. Støtten per medlem har økt fra 587 kroner til 596 kroner. I 2016 var støtten på 483 kroner per medlem.

I tillegg tilfaller det alle Norges moskeer økonomisk støtte fra staten per medlem, i år på 589 kroner per medlem, opp fra 543 kroner i 2018. Beløpet fra staten er forsinket i år og vil ikke bli kjent før på nyåret, forteller Fylkesmannen HRS. Mer enn 60 tros- og livssynssamfunn fikk nemlig avvist krav om statstilskudd for 2019 fordi de ikke overholdt kravfristen 1. mars. Etter at mange klaget, åpnet tros- og livssynsminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) for å avvike tidsfristen. Også de som unnlot å søke fordi fristen hadde løpt ut, fikk tilgang til å levere inn krav om økonomisk støtte fra staten via Fylkesmannen.

I Oslo vil moskeene få mer enn doblet utbetalingen for 2019 når Fylkesmannen har klar listene neste år. Dette fordi mange moskeer totalt sett har langt flere medlemmer enn de som er registrert bosatt i hovedstaden. Som eksempelvis Det islamske fellesskap Bosnia og Herzegovina, som er registrert med 1.569 medlemmer i Oslo, mens denne moskeene på landsbasis i fjor hadde over 9.000 medlemmer og er Norges største islamske trossamfunn.

De ti største moskeene i Oslo mottok i år nesten 19 millioner kroner fra kommunen, en økning på over en halv millon kroner fra i fjor.

Vi merker oss at ekstrem-moskeen Tawfiiq Islamsk Senter, på 1. plass i Oslo, fikk hele kravet utbetalt av kommunen, det til tross for at det er avdekket kaos internt i moskeen. Som vi meldte i november: Staten har frosset den økonomiske støtten til Tawfiiq fordi man ikke lenger vet hvem som faktisk utgjør ledelsen i moskeen. Det skal være konflikter rundt penger og klaner internt. Like fullt har altså Raymond Johansen gitt full økonomisk uttelling til Tawfiiq. Skulle staten også utbetale kravet om støtte fra moskeen, som har rundt 8.000 medlemmer, og der Profetens Ummah hadde sin base i sin tid, tilfaller det Tawfiiq rundt 4,7 millioner kroner til, totalt godt over 8 millioner kroner.

Vi borgere sponser islams vekst i Norge uansett om vi vil eller ei, akkurat som vi tvangsskattelegges for at NRK skal kunne håve inn rundt 6 milliarder kroner i året.

Fremdeles ingen kartlegging

HRS har – så langt til ingen nytte – i årevis etterlyst en ideologisk kartlegging av moskeene i Norge for å få mest mulig presis innsikt i læren og ideologien i de ulike moskeene. Ut fra faktisk kunnskap vet vi at moskeer ofte hindrer integrering, som eksempelvis er meget godt beskrevet av avhopper-imamen og dansk-libaneseren Ahmed Akkari i boken Min afsked med islamismen. Muhammedkrisen, dobbeltspillet og kampen mod Danmark. I boken forteller han om hvordan han og andre imamer aktivt arbeidet for å hindre integrering, og hvordan sharia opererer i gettoene. Endog vold og terror tas det ikke avstand fra internt. Akkari bekrefter i boken at alle sunnimoskeer han kjenner til i Danmark er preget av politisk islam, islamisme.

Aftenpostens siste avsløringer om koraninternatskoler fordekt som SFO drevet av det lukkede moskénettverket Det Islamske Kultursenter, burde ha fått alarmen til å gå i regjeringskorridorene. Her har Solverg og co en glimrende anledning til å vise omtanke for barna og Norges ideologiske helse. Grip sjansen.

Vi følger selvsagt opp støtten til moskeer i Oslo og Norge når statens bevilgninger for 2019 foreligger neste år.

Hovedfoto og illustrasjon: HRS, Central Jamaat-E-Ahl-E Sunnat i Oslo.