Islam

Høyre: Koranskoler med overnatting i Norge er «veldig positivt»

Sentral politiker i Høyre i Oslo synes det er flott med koranskoler med overnatting. Moskeene "gjør en stor jobb for å ta vare på barn og unge – gir dem leksehjelp og holder dem unna sentrene og gatene", sier politikeren. Hva sier alle andre politikere nå?

Aftenposten har avslørt den siste tiden at Det Islamske Kultursenter, med forgreininger i Norge, har SFO-tilbud som egentlig er fordekte koranskoler med overnatting. Barna kan bo der hele uken. Nå har avisen gått til politikere i lokalt i Høyre, nærmere bestemt Høyres Øystein Sundelin som er leder av Byutviklingsutvalget i Oslo.

 – Moskeen gjør en stor jobb

Hold deg fast: Etter at både SV, Ap og Frp sentralt – samt nestleder i Høyre og integreringsminister Jan Tore Sanner – har stilt seg kritisk til virksomheten, kommer altså en Høyrepolitiker fra Oslo på banen og prøver å renvaske denne moskeen. Aftenposten har blant annet også avslørt at Utdanningsetaten i Oslo har gjort uanmeldte besøk denne høsten på tilknyttede organisasjoner under Det Islamske Kultursenter som har fått penger for å drive leksehjelp. Etaten fant ingen barn på leksehjelp. Ha dette i mente når det videre sies:

Høyres Øystein Sundelin er leder av Byutviklingsutvalget. Etter at han var på besøk hos Det Islamske Kultursenter i Oslo er han begeistret for tilbudet de driver. Han uttaler til Aftenposten:

– Idretten, korps, speider og menigheter har alle ulike overnattingstilbud, både i helger og i ferier, uten at noen kritiserer dem eller stiller innholds- og rapporteringskrav.

– Det Islamske Kultursenter har nektet Aftenposten å lage reportasje og å intervjue barn og foreldre som bruker tilbudet deres, som fremstår som lukket for mange? 

– Min opplevelse er at jeg og mange andre politikere har hatt relativ enkel tilgang til å møte dem for å lære om det de driver med. Mediene er blitt behandlet litt annerledes, men etter det jeg så, har de ingen grunn til å være blyge over tilbudet de gir til barn og unge. Men de hadde tjent på mer åpenhet, sier Sundelin.

– Det var barn og unge, leksehjelpere og frivillige som var der da vi var på besøk en ettermiddag i forrige uke. Det var ikke noe problem for oss å prate med dem.

– Men det var ikke tegn til leksehjelp i lokalene da Utdanningsetaten utførte to uanmeldte stikkprøver i høst?

– Det var det da vi var der. Jeg fikk et veldig positivt inntrykk. Dette er en menighet som gjør en stor jobb for å ta vare på barn og unge – gir dem leksehjelp og holder dem unna sentrene og gatene.

Det var det da vi var der. Streifer det Sundelins hjernebark, som neppe kom på uanmeldt besøk, at man kanskje nå sørget for at det var barn til stede?

 – Får frysninger av forbud

Jenter og gutter har adskilte innganger. Jenter og gutter. Barn, altså. Så hva synes Sundelin om det?

– Jeg har ikke lyst til å si at det er greit, men samtidig må jeg respektere at noen har en litt annen kultur og en annen religion enn jeg har.

Har han egne barn?

SV vil forby slike overnattingstilbud knyttet til koranskoler. Sundelien «får frysninger» av SV, sier han.

– Jeg trenger ikke å karakterisere det, men jeg får en liten frysning nedover ryggen når SV rykker ut for å forby et slikt tilbud – det er vel ikke fordi det er muslimsk?

Som nevnt er integreringsminister Jan Tore Sanner (faktisk) bekymret for det som foregår og «har bedt norske myndigheter om å undersøke forholdene i Det Islamske Kultursenter og deres overnattings-SFO», da det ifølge Sanner er slik at «opprettelse av overnattingstilbud for skolebarn, slik Aftenposten avdekket, er en uønsket og bekymringsfull utvikling som kan være skadelig for integreringen».

Er Høyre blitt det nye Rødt i møte med islam?