Frihetsverdier

Hijabforbud på skoler i svensk kommune

I Skarup kommune i Skåne i Sør-Sverige har kommunestyret vedtatt at førskoler og grunnskoler skal være fri for tildekking av jenter og kvinner. 

På kommunestyremøtet 16. desember fikk forbudet mot all form for tildekking for jenter og kvinner i skoler et knapt flertall, 22 mot 19.

Det betyr i praksis at burka, nikab, hijab eller annen tildekking ikke lengre er tillatt. Forbudet gjelder både elevene og ansatte.

Det er Sverigedemkoraterna (SD) i skånske Skarup som har kjempet vedtaket gjennom. Ifølge Samnytt skal det har vært en lang og tøff debatt, som endte med et flertall med Moderaterna og det lokale Skurupspartiet.

SD begrunner forbudet med likestilling og hvilke verdier som skal være rådende i Skarup kommune og på skolene. «I og med at Sverige har hatt en ekstrem stor innvandring fra mange land der synet på kvinners rettigheter skiller seg mye fra vårt syn på likestilling, så må vi påse at kvinner ikke havner i samme situasjon som i dere tidligere hjemland med kvinneundertrykkelse som resultat». Det heter videre at «når en innvandrer kommer til Sverige så skal det være svenske verdier som gjelder og i Sverige er det likestilling som gjelder, uansett hva som var rådende i innvandrernes tidligere hjemland».

I tillegg pekes det på at det «sendes helt feilaktige signaler» hvis ansatte eller elever benytter seg av tildekking.

Det mest sentrale med dette, foruten at politikk kan virke, er at man tar inn hijab som del av hva den faktisk er; tildekking. Så vil tiden vise hvordan muslimer i Skarup takler dette. Veien er neppe lang til en eller annen rettsinstans og sikkert også til den europeiske menneskerettsdomstolen (EMD).

Om jussen skulle komme til at tildekking av jenter og kvinner i kommunale enheter er en menneskerett, skal det bli interessant å lese den tolkningen. I så fall må man forvente at det bevises at hijab, nikab, burka og dets like er religiøse effekter.

Men jeg vil tro at «folk flest» i Skarup ønsker et slikt tiltak velkommen, ikke minst fordi SD gjør det svært godt i Skarup. Ved fjorårets valg gikk de fra 20 til 26 prosent, og ble kommunens største parti. Sosialdemokratene (vårt Ap) og Moderaterna (vårt Høyre) ble omtrent jevnstore med i overkant av 23 prosent.