Politikk

En ren katastrof – svenske medier våkner

Den svenske statsminister Stefan Löfven (S) får sterk kritikk i svenske medier for sin holdning til kriminalitetsutviklingen i landet. Men han har sin "støttespiller" i norske Høyre, som åpenbart skjønner seg på svensk mentalitet.

Jeg har mange ganger hatt det «moro» med Aftonbladets politiske kommentator Lena Mellin, mest fordi hun så åpenlyst er sosialdemokrat på sin hals – på samme måte som hun åpenlyst tar fullstendig avstand fra Sverigedemokraterna (SD). Men nå har visst selv Mellin fått nok.

Statsminister Stefan Löfven (S) påsto 17. november i et intervju på SVT Agenda at det ikke finnes noen sammenheng mellom innvandringen og kriminalitetsutviklingen i landet. Ja, han påsto til og med at hvis det hadde vært (etniske) svensker som hadde bodd i belastede områder, så ville utviklingen vært den samme. Löfvens «forklaring» på kriminaliteten er arbeidsløshet, men hvorfor de samme er arbeidsløse, sa han ingenting om. Og «løsningen» for de unge er skolen, uten at han sa noe mer om hvordan det skulle skje. Slik blir det når en ikke evner å se ting i sammenheng.

Mellin mener Löfven var dårlig forberedt, hadde ingen svar på spørsmålene og så uengasjert ut. «Kort sagt en katastrof», skriver Mellin som også spør seg om hvordan Löfven skal klare å ta seg inn igjen. «Det man lurer på er om Löfven hadde en dårlig dag på jobben eller om han helt enkelt er lei av jobben».

Nå er ikke Mellins kritikk av statsministeren en åpning for SD, tvert om. Det hun frykter mest er at Löfven skal bane vei for et enda større SD. Men det mest interessante er likevel å bivåne hvordan svensk MSM langsomt, langsomt har begynt å få opp øynene.

Uakseptabelt

«Å se intervjuet med statsminister Stefan Löfven i SVTs Agenda på søndagskvelden var en plagsom opplevelse,» heter det i lederen i Sydsvenskan, som kaller opptreden for uakseptabel.

«Visst misslyckades Löfven med sitt mål att Sverige skulle ha EU:s lägsta arbetslöshet år 2020. Men det duger inte som förklaring till att Sverige har den högsta dödligheten i skjutvapenvåld bland unga män (15–29 år) av tretton studerade länder i Europa. ( … )

Skulle arbetslösa i Sverige helt enkelt vara mer utsatta, leva under så mycket svårare ekonomiska villkor än arbetslösa i andra EU-länder att de av den anledningen dras in i grov kriminalitet? Knappast.

Det är inte bara argumenten som brister i Löfvens fall, det är även sättet att framföra dem. Löfven verkar helt enkelt inte tro på det han själv säger. Inte heller det duger för en statsminister.

Därmed är vi inne på nästa problem med intervjun. Regeringen saknar en gemensam berättelse om vad den vill åstadkomma, vad den vill göra med Sverige. Till detta finns flera förklaringar. En är att den rödgröna «samarbetsregeringen» är djupt oense i en rad frågor. En sådan är invandringen. När Löfven härförleden gjorde klart att han vill se färre flyktingar, inte fler, blev han åthutad av sin vice statsminister, Isabella Lövin (MP), som påpekade att detta inte är regeringens linje.

Varpå Löfven snabbt rättade in sig i ledet. Han hade uttalat sig som S-ordförande, inte som statsminister, det var ett olyckligt missförstånd, löd beskedet från hans stab.»

 Sydsvenskan konkluderer med: uklart sagt, uklart tenkt.

Duger ikke

«Det her duger ikke for en statsminister,» slår Expressens lederredaksjon ved Patrik Kronquist fast.

«Stefan Löfven är både partiledare för Socialdemokraterna och Sveriges statsminister. Men när landet skakas av kallblodiga mord på öppen gata finns en tyst förväntan om att han ska fokusera på den senare uppgiften.

Då krävs en ledare som höjer sig över partipolitiken, lämnar manus och vågar tala vuxet till medborgarna. Statsministern kanske inte kan lova omedelbara förbättringar, men han eller hon kan åtminstone resonera ärligt om problemen och om vad som bör göras åt dem.»

Men det gjorde altså ikke det som er landets øverste leder, og Kronquist peker på at spørsmålet man stiller seg hjemme i TV-sofaen er: «Om Löfven ikke har noen aning om hvordan Sverige har havnet her, ikke vil ta noe ansvar for utviklingen og ikke heller har noen tydelig plan for å bryte den, burde han da ikke forlate plassen til fordel for noen andre?»

Heller ikke Gøteborgs-Postens lederredaksjon er nådige i sin dom over statsministeren:

Ikke helt «halvt vansinnig», men …

Med henvisning til Sveriges regent Erik XIV (1533-1577) hvor det skal ha blitt sagt: «halvt vansinnig och omgiven av dåliga rådgivare kan hans olyckliga öde endast beklagas», er det liten tvil om hva Gøteborgs-Posten mener om Löfvens opptreden. Det påpekes at statsministeren ikke kan betegnes som «halvt vansinnig», men avisen må tolke det snublende nær.

«Den ojämlikhet som hänger samman med brottsutvecklingen är ingen orsak, utan en följd av demografin. Förstår inte statsministern detta? Invandring av låginkomsttagare skapar förvisso ojämlikhet som i sin tur skapar brottslighet. Ojämlikheten är så att säga ett mellanled. Men det är långt ifrån den enda mekanismen här.

Hur absurt hans resonemang är framgår ännu tydligare om man jämför Europas länder. Sverige har högst andel dödsskjutningar bland män under 29 år i Europa, tio gånger fler än Tyskland. Men de sociala klyftorna är större i Tyskland. Sverige är faktiskt ett av Europas mest jämlika länder (Finland och Norge är marginellt mer jämlika).»

Det vises videre til at en rekke studier har avdekket at kultur, verdier og etniske motsetninger spiller en sentral rolle for fremveksten av kriminelle ungdomsgjenger, men avisen synes mest opprørt over Löfvens påstand om at «vi ikke så dette komme»:

«‘Vi såg inte detta komma’, hävdade statsministern vidare. Vilka vi? Ni som blundade så hårt när andra påtalade problemen? Ni som fortsatte upprepa att ‘Sverige aldrig varit tryggare’ genom att blanda samman helt olika kategorier av brott?

Möjligen är statsministern omgiven av dåliga rådgivare, möjligen är han en kallt beräknande furste som talar mot bättre vetande. Mer troligt är att han helt enkelt inte förmår ta till sig hur landets problem ser ut. I så fall är hans – och allas vårt – olyckliga öde bara att beklaga. Behöver jag tillägga att Erik XIV avsattes?»

Svensk mentalitet i Høyre

Siden Löfven nå møter slik sterk motbør i svensk SMS, er det enda godt at vi har Høyrefolk som vet å komme han til unnsetning.

Innvandringspolitisk talsperson i FrP, Jon Helgheim, omtalte på Twitter, med henvisning til Löfvens opptreden på SVT, at det er innvandringen i Sverige som er årsakene til problemene, og at han ikke tror samme problemer hadde oppstått uten innvandring.

Da dukket Lene Westgaard-Halle, stortingspolitiker for Høyre og medlem av Energi- og miljøkomiteen, opp. Hun vil snakke om menn. Eller mer presist: hvite, fæle menn som voldtar.

Westgaard-Halle blir således stående som en representant for hvorfor vi aldri får en god og reell innvandringsdebatt. Eller som Helgheim kommenterer på Facebook: «Dessverre har svensk mentalitet fått godt fotfeste også i Norge. Dette er vi godt vant med fra venstresiden. Nå også fra de prektige i Høyre.»