Frihetsverdier

Å «beskytte» Europas verdier ble for sterk kost for EU-parlamentet

EU-kommisjonens nye president, Ursula von der Leyen, foreslo ved sammensettingen av den nye kommisjonen en ny kommisærtittel: "Protecting Our European Way of Life". Da ble det bråk.

Da den nye EU-presidenten Ursula von der Leyen i september presenterte den nye kommisjonen, foreslo hun at en av kommissærene skulle ha tittelen «Protecting Our European Way of Life», altså «Beskyttelse av vår europeiske livsstil» eller kanskje tolkningen å beskytte våre europeiske verdier.

Bak denne tittelen skjuler det seg et politisk oppdrag om å balansere innvandring og (eventuelt) behovet for arbeidskraft med en fornuftig integrering.

«Beskyttelse» ble for tøft

Stillingen ble tilegnet den greske juristen, økonomen og politikeren Margaritis Schinas, som også ble tildelt nestlederrollen i EU-kommisjonen.

Så kunne jo historien endt der, som Berlingske sier, men kritikerne heftet seg øyeblikkelig med begrepet «beskyttelse».

For av tittelen luktet det både Viktor Orbán (den «omstridte» ungarske statsministeren), piggtrådgjerder og fremmedfrykt, mente den politiske venstrefløyen i EU-parlamentet. Parlamentets nest største gruppering, sosialdemokratiske S&D (Progressive Alliance of Socialists & Democrats), tok avstand fra tittelen og har siden september kjempet for å få den endret.

Ursula von der Leyen avviste først kritikken og påpekte at hun nettopp ikke ønsket å gi nasjonalkonservative krefter monopol på beskyttelse av Europa.

Men forsvaret av «Protecting Our European Way of Life» var forgjeves.

I går kom det en kort pressemelding fra kommisjonen hvor det fremkom at det hadde blitt foretatt noen justeringer av kommissærtitlene, herunder Margaritis Schinas portefølje:

«Protecting Our European Way of Life» var blitt til «Promoting the European of Life». Altså fra beskyttelse av europeisk livsstil eller verdier til å fremme europeisk livsstil eller verdier.

Vi kan altså trygt slå fast at det også i EU-parlamentet finnes nok av gummiryggrader.

For defensivt

En av de som ikke liker navneendringen fra «beskyttelse» til «fremme» er danske Pernille Weiss (K), som inngår i den kristenkonservative gruppen EPP i EU-parlamentet. Weiss mener det blir for defensivt, da vi må tørre å si at vi i Europa har noe som vi gjerne vil beskytte.

Hun forstår heller ikke S&Ps kritikk av at begrepet «beskyttelse» fordi det kan forbindes med (negative) nasjonalkonservative krefter.

«Jeg ser det som en reaksjon på de krefter som truer med å splitte EU. Hva er de europeiske verdiene, og hvordan skal de opprettholdes i EU, i grenseområder og nabolandene? Det ligger også i hans (Margaritas Schinas, red.) portefølje at det ikke bare handler om truslene utenfra, men også innenfra,» påpeker Weiss.

På overtid

At Ursula von der Leyen har valgt å gi etter, kan handle om at hun er på overtid. Hun skulle ha vært på plass med den nye EU-kommisjonen 1. november, som hun nå håper kan bli den 1. desember.

Denne forsinkelsen handler bare ikke bråket om tittelen til Schinas, men også at tre av kandidatene til EU-parlamentet (fra henholdsvis Frankrike, Romania og Ungarn) ble avvist under kommissærhøringen i oktober og i morgen skal tre nye kandidater til høring. Så nå håper nok EU-presidenten at parlamentet er med på hestehandelen: endret tittel i bytte for å godkjenne de tre nye kandidaten – og så er hun i mål med den nye EU-kommisjonen.

Så mye for å beskytte europeiske verdier fra EU-parlamentet der altså. Så tror noen at de nasjonalkonservative partiene i Europa vil svekkes i fremtiden?