Mediekritikk

Undersøkelse om folkets tillit til mediene

En ny undersøkelse fra Medietilsynet konkluderer med at åtte av ti har tillit til norske medier, men det er en sannhet med modifikasjoner. I tillegg utmerker VG, Dagbladet og P4 seg med at mange verken har høy eller lav tillit.

I delrapporten (del fire av fire) har Medietilsynet rettet fokus på tillit til mediene, evnen til å skille kommersielt innhold fra redaksjonelt, og kunnskap om medienes finansiering og eierskap. Her omtaler vi bare tillitsspørsmålet.

Det heter at å måle tillit er krevende fordi det er vanskelig å vite hva respondentene legger i spørsmålene som blir stilt. For å gjøre spørsmålene om tillit mest mulig konkrete ble det stilt spørsmål om enkeltmedier (som NRK1, TV2, VG osv.) og ikke kategorier av medier (som lokalaviser og TV-kanaler). I tillegg er det mulig å ha tillit til noen medier, men ikke til andre selv innenfor samme kategori (f.eks. NRK2, men ikke NRK1).

Det er de største norske mediene som er med i utvalget, i tillegg til redaktørstyrte medier som for eksempel Document.no og Klassekampen. Det heter at disse representerer «ulike politiske ståsted», hvor jeg antar at Medietilsynet for øvrig er av den formening av de største norske mediene er politisk nøytral?

Litt enig

Medietilsynet har på påstanden «Norske medier er i hovedsak til å stole på» konkludert med at åtte av ti har tillit til norske medier.

Men det er en sannhet med modifikasjoner, da halvparten, 51 prosent, sier de er litt enig. 32 prosent sier seg helt enig, mens 10 prosent er litt uenig og 3 prosent er helt uenig. (I undersøkelsen summerer respondentsvarene seg til 101 prosent, jeg har derfor redusert «vet ikke»-kategorien fra 5 til 4 prosent).

Så er spørsmålet i hvor stor grad enig man er i påstanden, når man bare er «litt enig». På samme måte kan det stilles spørsmål med «litt uenig».

Ulike mediers tillit

Undersøkelsen baserer seg på tre måling i henholdsvis mars, april og september 2019.

Av mediene som er med i utvalget er det i marsmålingen NRK1 som nyter høyst tillit. Her sier 41 prosent at de har svært høyt tillit, mens ytterligere 41 prosent sier de har ganske høy tillit. Da kan vi kanskje konkludere med at 82 prosent av de spurte har tillit til NRK1. 10 prosent sier de verken har høy eller lav tillit. Henholdsvis 3 og 2 prosent sier de har ganske lav tillit og svært lav tillit.

I motsatt ende finner vi document.no, men de har da også en svært høy andel som sier at de ikke vet med hele 65 prosent. Det kan tyde på at mange ikke vet hvem document.no er, ikke leser dem eller er usikre på grunn av mainstream media (MSM) og visse aktørers stadige negative omtale og påstander om denne nettavisen.

Påtakelig er det også at så mange verken har høy eller lav tillit til medier som VG, Dagbladet og P4, med henholdsvis 34, 32 og 28 prosent.

Jf. faksimile fra Medietilsynets presentasjon:

Samtidig fremkommer det at tillitsbildet holder seg rimelig stabilt under alle tre målingene. Størst økning i tillit har TV2, fra 61 prosent som har svært eller ganske høy tillit i mars til 68 prosent i september. Størst fall har VG, som går fra 43 prosent svært eller ganske høy tillit i mars til 32 prosent i september.

Undersøkelsen er gjennomført av Kantar Media i samarbeid med medieforskere ved Universitetet i Bergen på oppdrag fra Medietilsynet.

Les hele presentasjonen her