Arbeid og utdanning

Dømt for å ansette asylsøkere uten lovlig opphold

Arne Viste er i Oslo tingrett dømt til ett års betinget fengsel for å ansette asylsøkere uten lovlig opphold, i tillegg til at selskapet hans er ilagt en bot på 1,5 millioner kroner og inndragning av 1,4 millioner kroner. Selv ønsker han å få prøvd saken videre, om så til EMD, men advokaten synes noe tvilende.

Med 1,5 millioner kroner i bot og en inndragning på 1,4 millioner kroner, begge til selskapet, slapp Arne Viste (52) billigere unna enn hva aktor hadde fremsatt. Politiadvokat Hans Petter Skurdal ba i retten om ett års betinget fengsel samt inndragning av 3 millioner kroner fra Viste privat og en inndragning av 10 millioner kroner fra selskapet.

Gud bedt han bryte loven

Viste har over siden 2015 gitt asylsøkere uten lovlig opphold i Norge jobb gjennom sitt selskap Plog AS. Flesteparten av disse skal være asylsøkere som ikke lar seg returnere, enten for de selv nekter å samarbeide eller fordi hjemlandet nekter å ta imot dem. Men å ansatte personer uten lovlig opphold er et brudd på utlendingsloven.

I denne perioden skal han ha hatt rundt 70 ulike arbeidstakere som til sammen har fått utbetalt over 8 millioner kroner i lønn. 29 av disse arbeidsforholdene var grunnlaget for rettssaken i Oslo tingrett.

Plog AS fungerer som et bemanningsbyrå, og skal ha formidlet jobber til eksempelvis dagligvarebutikker, restauranter og Kirkens bymisjon. Selv er Viste aktiv i IMI-kirken i Stavanger.

Viste har selv i disse årene aktivt jobbet for å få prøvd saken for retten. Til Dagbladet har han tidligere uttalt at han har lave forhåpninger i tingretten, men større forhåpninger til Høyesterett eller den Europeisk menneskerettighetsdomtolen (EMD). Ifølge Viste er dette en sak som «må avgjøres av rett instans», da «grunnlovsspørsmål er ikke noe som to lekdommere i tingretten kan bestemme uansett».

Viste er hellig overbevist, i ordets rette forstand da han mener at det er Gud som har bedt han bryte loven, om at det er grunnlovsstridig å ikke sikre alle mennesker en jobb. Det motsatte av ikke å sikre alle mennekser jobb er i hans tolkning å forby mennesker å jobbe.

Og Viste har slett ikke tenkt å gi seg, gitt dagens dom. Ifølge NTB er han «frisk og opplagt» til å ta en ny runde.

Rekke formidlende omstendigheter

Vistes advokat, Christian Henrik Prahl Reusch, er imidlertid ikke sikker på om dommen blir anket.

– Vi hadde håpet på et annet resultat. Nå har vi nettopp fått dommen og må bruke litt tid på å gjennomgå tingrettens begrunnelse. Så får vi se om det er grunnlag for anke eller ikke, sier Reusch til Aftenbladet.

Til tross for at dommen ble mildere enn aktors påstand, sier Pedersen Skurdal seg fornøyd.

– Dette er en riktig og god dom. Dommerne bruker mye tid på å forklare og begrunne jussen i saken. Arne Viste får svar på de spørsmålene han stiller om hvilke rettigheter Grunnloven gir, sier politiadvokaten, og fortsetter:

– Det er en rekke formidlende omstendigheter i saken, og påtalemyndigheten kommer i utgangspunktet ikke til å anke straffeutmålingen.

Fullbyrding av straffen for Viste utsettes med en prøvetid på to år.

Ingen er vel i tvil om at Viste ønsker det beste, men dommen forteller at en ikke kan ta loven i egne hender – uansett om man mener at Gud har gitt en slik ordre.

(Illustrasjonsfoto: HRS)