Arbeid og utdanning

Norskkrav er statlig rasisme – sier lærerforbund

- Absurd, svarer kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H).

Skolen blir ofte pekt på som en av de viktigste arenaene for integrering. Det kunne den vært, om det ikke hadde vært at så mange lærere er totalt fastlåst på venstresiden i politikken. Du vet, der mørk hudfarge per definisjon betyr at det er synd på deg, og der krav sidestilles med rasisme. Noen er faktiske ikke kommet lenger.

Det gjelder åpenbart LO-baserte Skolenes landsforbund (SL), som organiserer lærere, skoleledere, førskolelærere og annet fagpersonell innen utdannings- og oppvekstsektoren.

Nå er de utrolig skuffet over kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H), som i forslaget til ny integreringslov foreslår å heve terskelen fra språknivå A2 til B1 for å kunne bli norsk statsborger.

I A2 heter det følgende:

  • Personen kan delta i enkle samtaler om praktiske gjøremål og rutinepregede arbeidsprosesser i kjent kontekst. Kan lese og forstå korte, enkle tekster knyttet til egen arbeidssituasjon. Personen kan skrive korte, enkle beskjeder og gjengi opplevelser og hendelser med enkle fraser og setninger.

B1 lyder:

  • Personen kan forstå hovedpunktene i klar tekst og tale om kjente emner som en ofte møter i forbindelse med arbeid, skole og fritid. Kan klare seg i de fleste situasjoner som kan oppstå og kan skrive enkle tekster om kjente emner og kort forklare og begrunne meninger og planer.

At en person som gjør krav på norsk statsborgerskap må beherske forventingene i B1, er altså ifølge SL å betrakte som «statlig rasisme». Det er intet mindre enn absurd, som også er Sanners svar.

Forbundssekretær Geir Allan Stava sparer ikke på kruttet:

– B1 er språknivået du har dersom du er født i Norge, av norske foreldre, og har fullført 10. klasse. Er du innvandrer og scorer lavere enn dette, nektes du statsborgerskap. Skolenes landsforbund anser dette som lovpålagt diskriminering av regjeringen. Ja, vi anser dette som grensende til offentlig statlig rasisme, sier Stava til NRK.

Ikke vet jeg hvilken utdannelse Stava kan skilte med, men jeg vet at cand.paed.-meg stiller betydelige høyere språkkrav til en som er klar for videregående skole enn det B1 uttrykker.

Forklaringen på Stavas påstand ligger nok heller ikke i pedagogikken, med i politikken: Stava er SV-er, og var innvalgt som vararepresentant for Rogaland i 2009-2013. Under årets valg sto han på fylkestingslisten til Rogaland SV.

Og for å rette mistenksomhetens søkelys på «noen» i Regjeringen, så hevder samme Stava at SL hadde «forventet mer av Sanner, og mistenker at andre i regjeringen står bak forslaget».

På spørsmål fra NRK om det ikke er viktig å stille krav til mennesker som søker om norsk statsborgerskap, svarer Stava:

– Jo, men noen av dem som kommer har ingen forutsetninger for å nå nivået som nå foreslås. Da er det diskriminerende mot enkelte grupper.

Så da kan vi slå fast at noen mener det er en menneskerett å bli norsk statsborger.

For øvrig har avdelingsleder ved Introduksjonssenteret i Drammen, Liv Gjønnes, og avdelingsleder for læreplan og prøver i Kompetanse Norge, Espen Brynsrud, uttrykt samme holdning som Stava. Og det er som vi sa da; nok et eksempel på de lave forventningers rasisme.