Integrering og integreringspolitikk

Reagerer sterkt på avsløring av Erdogan-moskeer i Norge: «Dette er en farlig utvikling»

- All støtte og innflytelse fra utlandet til moskeer i Norge må stoppes før det blir for sent, sier leder av Ex-Muslims i Norge, Cemal Knudsen Yucel. Knudsen Yucel sier at endog tredjegenerasjon i Norge påvirkes av moskeer til å støtte diktatur og konservativ islam.

I går avslørte HRS at president Erdogan har ideologisk kontroll med hele ni moskeer i Norge. Vi kunne videre fortelle at den tyrkiske staten gjennom direktoratet for religiøse anliggender, Diyanet, har plassert 15 statsutdannede tyrkiske imamer, som er tyrkiske borgere, i disse moskeene: Fire i Oslo og fire i Drammen, to i Moss, Stavanger og Trondheim, og én i Bergen. Dette kommer frem i en tyrkisk universitetsrapport, og kapitlet om Norge og Erdogans virke er ført i pennen av en tidligere ansatt med tittelen «religionsoffiser» ved Tyrkias ambassade i Oslo.

– Propagandamaskin

Cemal Knudsen Yucel, leder av Ex-Muslims of Norway, reagerer skarpt på avsløringen. Knudsen Yucel er født i Tyrkia. I yngre år var han aktivt medlem av det totalitære islamske bevegelsen Milli Görüs, som ideologisk står nært Det muslimske brorskapet. Til HRS sier Knudsen Yucel at han er bekymret over at Diyanet har innflytelse over borgere i Norge på norsk jord. Han vil at politisk ledelse stopper all innflytelse over moskeer i Norge.

– Det er veldig bekymringsfull for meg å se at både tyrkiske Diyanet og andre utenlandske stater har kontroll og innflytelse over moskeer i Norge. All støtte og innflytelse fra utlandet til moskeer må stoppes før det blir for sent, sier Knudsen Yucel til HRS.

Ifølge lederen av Ex-Muslims har Tyrkia under president Erdogan gått i en mer og mer konservativ religiøs retning.

Diyanet har aldri vært så konservativ og politisert i nyere historie enn i dag. Diyanet har blitt propagandamaskinen og marionetten til Erdogan, som er Erdogans lange arm ut i verden. Erdogan har jo rundt 2.000 moskeer utenfor Tyrkia.

Skjermdump fra HRS-video.

Norske myndigheter burde følge nøye med hvem som kommer via Diyanet. Myndighetene burde også følge med på hva som blir sagt tyrkiske moskeer, inkludert i undervisningen på koranskolene. Dette gjelder også for andre moskeer i landet.

Se HRS’ videointervju med Cemal Knudsen Yucel: «Jeg skammet meg ut av islam.»

– Moskeene må kartlegges

Knudsen Yucel er fortvilet over det han mener er manglende interesse fra både pressehold og myndighetene for ideologien som fremmes i moskeer i Norge.

– Dessverre er både myndighetene og journalister lite interesserte i hva som foregår i moskeene i Norge. Enhver moské som støttes av utenlandske stater er det største hinderet for integrering og skaper parallelle samfunn i lille Norge. Når moskeene i Norge får imamer, bøker, penger, og til og med taler tilsendt fra utlandet, da blir de ikke noe annet enn utenlandskontoret til disse fremmede maktene som har en agenda og et mål, fastslår Knudsen Yucel.

Han peker på tredjegenerasjons innvandrere i Norge som støtter diktatur og islamisme.

– Når til og med tredjegenerasjon innvandrere støtter diktaturer og ultrareligiøse skikker i deres opprinnelsesland, og samtidig ikke føler noen tilknytning til Norge, da bør klokkene ringe. Dette er en farlig utvikling som har fått pågått lenge uten innblanding fra myndigheter eller oppmerksomhet fra mediene. Det er veldig viktig at HRS kartlegger moskeene og offentliggjør koblingene disse moskeene har til utlandet både på statlig og organisatorisk nivå. Dette er et viktig samfunnsansvar, mener jeg. Slik viktig informasjon om tros- og livssynssamfunn og organisasjoner må avsløres og offentliggjøres i håp om at myndighetene får øynene opp for faren og griper realpolitisk fatt i dette, sier Knudsen Yucel til HRS.

Hovedfoto: HRS