Fundamentalisme

«Han som ikke må navngis»

Facebook har dømt en viss person ut av det gode selskap. Nevnes hans navn, blir man sanksjonert. Det hele er absurd, fordi vi gis ikke anledning selv til å bedømme hvorvidt Facebooks dom er riktig eller gal. Mannen som ikke må navngis, til tross for sine over 1,2 millioner følgere, skal bare opphøre å eksistere i Facebooks verden. 

Det er Christian Markussen, som blant annet er kommunikasjonsrådgiver, som peker på galskapen i en kommentar i Berlingske. Det er også Markussen som har døpt han til «Han som ikke må navngis» etter den onde trollmannen Voldemort i Harry Potter-universet.

Vi snakker (selvfølgelig) om briten Tommy Robinson. Som (selvfølgelig) tilhører de nasjonalkonservative, eller de «høyreekstreme» som mange gjerne vil titulere det som, en innvandringskritiker (sa du innvandrerfiendtlig?) og en islamkritiker (sa du muslimhater?). Nasjonalkonservativ, innvandring- og islamkritiker er ensbetydende med at du skal ties ihjel og helst råtne på et sted ingen vet hvor er.

I februar i år ble Robinson utestengt fra både Facebook og Instagram. «Som med et trylleslag mistet han sin profil og sine 1 200 000 følgere,» påpeker Markussen, og viser til at det er flere følgere enn hva både britiske Labour Party, The Conservative Party og Boris Johnson kan skilte med.

Så hvorfor tok Facebook denne, som må kunne kalles oppsiktsvekkende, avgjørelsen?

Markussen viser til at Facebook mener Robinson sprer hat og at han har oppfordret til vold og halshugging av muslimer. Hvis det er sant, så er det en så motbydelig oppfordring at det kvalifiserer til utkastelse av det gode selskap. Men er det sant?

Samme måned som Robinson ble kastet ut oppfordret Markussen Facebook til å komme med dokumentasjon i sakens anledning. Over et halvt år etter foreligger fortsatt ingen dokumentasjon, verken fra Facebook, Robinsons motstandere eller andre. Men, Markussen fikk for noen dager siden en annen beskjed fra Facebook: nemlig at hans innlegg (med etterlysning av dokumentasjon om Robinson) var blitt skjult – fordi det bryter med «fellesskapsreglene».

Smak på den: fellesskapsreglene. Som begrunnelse for å fjerne en person fra det samme fellesskapet.

Markussen fant raskt ut at Facebooks utrensning av «Han som ikke må navngis» er i full gang. Utallige brukere kunne bekrefte at også de hadde fått slettet sine innlegg kun ut fra at Tommy Robinson var navngitt eller det var lenket til en artikkel der han er navngitt. Det ble testet om det virkelig er sant at Facebook systematisk fjerner alt som har med Robinson å gjøre – det er det, sier Markussen. Uansett kontekst, eller ingen kontekst. Noen blir også kastet i Facebook-fengslet. En fikk syv dager. Markussen selv fikk 24 timer.

Facebook er et privat selskap og vi er der frivillig, men dette er typisk et selskap som har vokst seg selv over hodet. Det er blitt et uhyre med enorm makt. Facebook har i praksis monopol i sosiale medier, men står ikke til ansvar for noen. Facebook styrer også over mediene fordi de samme «frivillig» er der. På samme måte styrer de over politikerne. Med vanvittig mange brukere, strømmer også vanvittig mange reklamekroner inn. Uhyret blir større og feitere for hver dag, og farligere og farligere.

For mens Robinson er blitt dømt som så farlig at han ikke skal eksistere, så «går det fint» med for eksempel Josef Stalin, Adolf Hitler, Mao Zedong, Osama bin Laden?

Det er heller ingen ting som tyder på at Facebook har noen evne eller vilje til å forvalte den makten de har oppnådd på en forsvarlig måte, tvert om. Facebook er rett og slett blitt et demokratisk problem.

PS: Ikke del på Facebook hvis du frykter hva uhyret kan finne på.