Politikk

FrP-topp mener Raja er uskikket til å sitte i Stortingets presidentskap

Venstres Abid Raja er uskikket til å fortsette som i presidentskapet på Stortinget. Det hevder Per-Willy Amundsen, som ønsker å få FrPs stortingsgruppe til å avvise Raja som visepresident.

Ifølge et internt notat, eller «hemmelig notat» som NRK titulerer det som, fremkommer det at tidligere justisminister Per-Willy Amundsen mener at Abid Raja (V) er «uskikket til å forvalte rollen som visepresident og medlem av Stortingets presidentskap».

Bryter ned Stortingets anseelse og autoritet

Amundsen viser til at Rajas gjentatte angrep på FrP og partiets ledelse forsterker samarbeidsproblemene i Regjeringen.

Nå ønsker at Amundsen at FrPs stortingsgruppe ved konstitusjonen av Stortinget førstkommende tirsdag, der blant annet Stortingets visepresidenter skal velges, ikke skal støtte Rajas kandidatur, men eventuelt be Venstre stille med en annen kandidat.

Til NRK forklarer Amundsen følgende:

– Formålet er å ta opp en problemstilling for mange i Frp, nemlig at de oppfatter at Abid Raja ikke ivaretar Stortinget som helhet og at han er uskikket til å bekle den viktige posisjonen det tross alt er å være visepresident i Stortinget. Abid Raja bryter ned Stortingets anseelse og autoritet.

 Hva tror du dette vil gjøre med samarbeidsklimaet mellom Frp og Venstre?

– Samarbeidsproblemene mellom Venstre og Frp har vel vært tydelig for de fleste lenge. Dette dreier seg først og fremst om personen Abid Raja og den rollen han har inntatt som gjør at han ikke fremstår som skikket til å være visepresident i Stortinget, sier Amundsen.

Abid Raja klarer ikke bare å forsterke konflikter mellom Venstre og FrP i regjering, men også skaper også konflikter internt i eget parti, selv mot egen partileder. Den måten han bedriver politikk på, er mest kjent fra land vi ikke liker å sammenligne oss med.

LES OGSÅ: Splitteren Abid Q. Raja

Foto fra stortinget.no

Presidentskapet

Stortingets presidentskap består, foruten av president Tone Wilhelmsen Trøen (H), av fem visepresidenter. Venstres Abid Raja er 5.visepresident. I tillegg har Arbeiderpartiet to visepresidenter (1. og 3.visepresident med hhv Eva Kristin Hansen og Magne Rommetveit), samt at det er en fra FrP (2.visepresident Morten Wold) og en fra Senterpartiet (4.visepresident Nils T. Bjørke).

Det forteller oss igjen at SV (som har 11 representanter inne nå), KrF (8), MDG (1) og Rødt (1) ikke er representert i presidentskapet.

Så kan en jo merke seg at SV – med tre flere representanter enn Venstre – ikke er representert i presidentskapet. Det er heller ikke regjeringspartiet KrF, som har like mange representanter på Stortinget som Venstre.

Avtale

Venstres parlamentariske leder Terje Breivik viser i NRK til at regjeringspartiene har avtalt å samarbeide om konstitueringen av Stortinget og presidentskapet. I denne avtalen fremkommer det at Venstre skal ha en av visepresidentene, og at de står fritt til å velge hvem de vil.

Akkurat dette viser vel Amundsens poeng. Avtaler skal holdes, men Raja kan ture fritt frem? Når Venstres plass i presidentskapet avhenger av de øvrige partiene, ikke minst FrP, burde kanskje Raja innsett at han bør utøve rollen med en viss ydmykhet?

Hadde jeg vært KrF ville jeg for øvrig også luftet ønske om en plass, eventuelt i bytte med Venstre? Hvis FrP avviser Rajas kandidatur hadde jeg som SV-er sett mitt snitt til å stille med egen kandidat, og satset på støtte fra de rødgrønne.

Men det kanskje Venstre mest er redd for, er at Raja skal miste sin plass i presidentskapet – og mase seg til en post i Regjeringen. Der er det jo virkelig «artig» å ha en løs kanon på dekk.

Forsidefoto: HRS