Kriminalitet

Voldtok 12-åring – fikk 50 timers samfunnstjeneste

Svenske politikere lover "handling" etter drapene på to kvinner på to døgn. Men dette er politiske handlinger som burde kommet for flere år siden, så hvorfor skal vi tro dem nå? Skal Sverige ha sjans må de også slutte å gi strafferabatt til unge kriminelle. 50 timers samfunnstjeneste for voldtekt av et jentebarn skremmer ingen vekk fra en kriminelle løpebane.

Etter de groteske drapene på to kvinner på to døgn i Sverige har det ikke manglet på fordømmelse fra politikerne. Mange av dem kastet seg over twitter for å vise sin avsky, det gjaldt også justis- og innvandringsminister Morgan Johansson (S). Han viste til gjerningsmennene som «udyr» som skulle jages til «verdens ende», og lovet straffeskjerpelser over en lav sko.

Det som de samme kanskje ikke hadde ventet, var å bli beskyldt for å bedrive politisk spill. Men det har de altså blitt av politiske kommentatorer i svenske medier – og etter min mening med rette.

Politisk handling

For Johansson og alle andre vet at det ikke bare er å sette i verk straffeskjerpelser overfor de tungt kriminelle vi snakker om i denne sammenhengen. Til det har Sverige, endog som EU-medlem, bundet seg selv på hender og føtter av diverse konvensjoner, internasjonale avtaler og nå møter de konsekvensene av egen – liberal – innvandringspolitikk.

Men skulle nå justis- og innvandringsministeren faktisk mene noe i nærheten av det han har uttrykt i forbindelse med drapene på disse kvinnene, så må han vise det ved politisk handling. Det betyr at han som innvandringsminister må 1) Stanse den ikke-bærekraftige innvandringen, 2) Kraftig redusere i familieinnvandringen, 3) Iverksette rask retur av dem uten lovlig opphold, 4) Etablere muligheten for å frata svensk statsborgerskap – eventuelt inkludert utvisning og 5) Iverksette umiddelbar utvisning av dem som begår alvorlig kriminalitet i en søknadsprosess om opphold.

Som justisminister man han imidlertid ta to grep 1) forlenge straffene og 2) gå lengre ned i kriminalitets-kjeden. De tungbarka kriminelle som Sverige sliter med, er mer som å regne som en mafia. Det vil alltid være noen til å overta, uansett hvem som faller fra, om de så er fengslet eller drept. Uansett må de som politiet faktisk klarer å ta, bures inne – lenge. Og så må man kanskje vurdere grensekontroll?

I tillegg må lovverket være på plass slik at unge kriminelle lærer seg at deres handlinger får konsekvenser.

Voldtok 12-åring

En av sakene som har versert i det siste – «selvsagt» mest på sosiale medier – er om en 17-åring som voldtok en 12-årig jente. Han skal ha fått kontakt via Snapchat, lurt jenta med seg i et kjellerlokale han disponerer og gjennomført en grov voldtekt.

Bare dager etter hendelsen fikk jentas bror høre på byen om hva som hadde hendt. Gjerningspersonen skal ha både skrytt og spøkt med hva han hadde gjort, og av hvor trang jenta var.

Dette fortalte han til sin mor, som gikk til politiet.

I forhør skal jenta ha fortalt at hun kjente til overgriperen, navngitt til Mikael Shaba, før han kontaktet henne på Snapchat. Hun visste ikke mye om han, bare at han kom fra et annet land uten at hun visste hvilket. Han skal imidlertid ha kjent til hennes alder. Hun fortalte også om store plager etter voldtekten, at underlivet «sprekker opp» og at hun har vondt for å gå.

Overgriperen på sin side har benektet å ha voldtatt jenta, sagt at han trodde hun var 15 år, og hevdet at eventuelle skader i jentas underliv må hun ha forårsaket selv. Han har også nektet for å ga skrytt eller spøkt med noe som helst, tvert om var det jenta som hadde spredt rykter og han opplevde seg forulempet. Dette skal ifølge han selv være politianmeldt.

Strafferabatt utover den hinsidige

Eskilstuna tingsrett kommer til at de anser det som utover enhver rimelig tvil at Mikael Shaba har voldtatt 12-åringen, og at han visste eller burde skjønt at hun er mindreårig. Det skal videre fremgå at jenta har følt seg både fysisk og psykisk dårlig etter overgrepet, ikke minst fordi hun har blitt kalt «hore» på hjemplassen av overgriperens venner og de beskylder henne for å lyve. Jenta har etter overgrepet mistet mye hår, og skal ha store hårfrie flekker på hodet. Hun har hatt over 40 samtaler med psykiater.

Domstolen kommer til at Shaba skal dømmes for voldtekt av et mindreårig barn. Det har en strafferammen på to til seks års fengsel. Men så kommer det:

Eskilstuna tingsrett (B 1850-18) avgjør at overgrepet skal straffes med 50 timers ungdomstjeneste og at han skal ha 15 samtaler med en ungdomskontakt.

Grunnen? Mikael Shaba er jo «bare» 17 år på tidspunktet da voldtekten skjedde (juni 2018). Ikke bare slipper han unna fengselsstraff, ei heller underlegges han ungdomsomsorgen (ungdomsvård), men får 50 prosent rabatt på ungdomstjenesten – med henvisning til samtalene med en ungdomskontakt.

Tror noen at noen lar seg avskrekke av en slik dom? Nok en jente har fått ødelagt sitt liv, og nok en kriminell kan være på full fart oppover i kriminalitetshierarkiet.