Frihetsverdier

Regjeringen har bestemt seg: Setter religion foran demokratiet

Ja, tittelen er helt korrekt. Dette faktumet ble banket gjennom i et enstemmig statsråd 21. juni i år. Hvor var gammelmediene? Var alle på ferie? Neppe. Men nå er det altså fritt frem for ekstreme grupper som Islam Net å etablere prangende moskeer som jobber nidkjært for å avvikle demokratiet vårt. Dertil med hjelpende skattekroner.

Islam Net sprer en engelskspråklig propagandafilm for å hente inn penger til å reise en stormoské med medfølgende dawah-senter (misjoneringssenter) for unge. Ifølge filmen har de allerede samlet inn 1 million dollar.

Det er knapt noen i Norge som ikke har fått med seg at Islam Net har den saudiske styreformen som forbilde: Islam Net er hard core salafister, den antakelig største islamistiske og totalitære retningen blant unge muslimer i Norge og Europa som aktivt jobber for å innføre lovreligionen islam, altså sharia, islamsk lovverk på alle samfunnsnivå.

Ettersom Regjeringen bruker over 30 milliarder identifiserbare kroner over statsbudsjettet i året på integreringstiltak, skulle man forvente at samme regjering setter foten ned for planene til Islam Net. Vi skrev følgende i går om disse planene:

Så hva sier Erna og co? Vil de stoppe Islam Nets planer? Stoppe at de får bygge, stoppe at de eventuelt får kjøpe allerede eksisterende bygninger som gjøre som til moské og propagandasenter overfor ungdom?

Hva tror du?

Vårt svar på hva vi anser kommer til å skje, kommer i morgen.

Det deprimerende svaret

I juni i år banket et enstemmig statsråd gjennom en proposisjon om Lov om tros- og livssynssamfunn (trossamfunnsloven), som ble sendt over til Stortinget for votering. I proposisjonen fra Barne- familiedepartementet  kommer følgende frem: prinsipielt skal det ikke kreves at «det enkelte tros- og livssynssamfunnet positivt understøtter eller fremmer slike demokratiske verdier som vårt samfunn bygger på, som vilkår for tilskudd».

Altså er det fritt frem for totalitær salafisme – dertil offentlig finansiert.

Dette er utvilsomt en gavepakke til moské-Norge. Likestilling, pytt. Likeverd, pytt. Religiøs frihet, som retten til å falle fra, pytt. Regjeringen vil altså tvinge oss skattebetalere til å finansiere nedbrytingen av det norske demokratiets grunnpilarer. Veien ryddes slik ytterligere for islams vekst i det som var det kristne Norge, hele forutsetningen for utviklingen av både demokrat og velferd og som gjorde at samfunnsnedbrytende islam vandret ut av sine destruktive stater og slo seg ned i vår velfungerende stat.

Man kan altså med stor sikkerhet anta at Islam Nets planer ikke stoppes – om ikke flertallsregjeringens forslag stoppes av Stortinget, hvilket er høyst usannsynlig.

Ikke ett kritisk ord

Vi lever med andre ord i en form for selvavviklende tid. For politisk ledelse har bestemt seg: Islam skal møtes med åpne armer nær sagt uansett hvilken drakt islam ikler seg. Og da er det formålstjenelig for Regjeringen å lene seg på grunnlovens § 16, hvilket gjøres i proposisjonen: «Alle tros- og livssynssamfunn skal understøttes på lik linje» (s. 51)

Nettopp derfor er ikke islam til diskusjon for Regjeringen, ikke et ord om denne ideologiens politiske og juridiske «teologiske» kjerne. Ikke ett. Vi serveres tørre tall om islam, som at i 2008 var det 83.684 medlemmer av islamske trossamfunn, tilsvarende 1,7 prosent av den totale medlemsmassen i tros- og livssynssamfunn, mens i 2018 hadde massen doblet seg til 166.861 medlemmer. Og vi serveres dertil egenreklame fra eksempelvis Brorskapets bastion i Norge, Det islamske forbundet, moskeen som har huset flest kjente jihadister og terrorister:

Gitt all støyen og alle gnisningene islam allerede nå bringer med seg, våger man knapt å tenke på hvordan situasjonen er om 10 nye år, i 2028, og en mulig ny dobling til over 300.000 medlemmer.

Hovedillustrasjon: HRS