Fundamentalisme

Islamske Jihad og Hamas

Mens Egypt, FN og andre land fortsetter sin innsats for å forhindre en militær konfrontasjon på Gazastripen, fortsetter Hamas med sine allierte å utvikle våpen for å angripe Israel.

Den iransk-støttede terrorgruppen Islamske Jihad er den nest største væpnede gruppen på Gazastripen etter Hamas. Hva har så Hamas og Islamske Jihad oppnådd på Gazastripen de siste 12 årene?

De kan skryte av forbedret militær kapasitet, smugling av våpen, bygging av terrortunneler til mange millioner dollar og såkalt «fangelønn» (penger fengslede palestinere får for sin terrorvirksomhet mot Israel), finansiert av blant annet «terrorvennlige» i Iran – og norsk bistand. Norske pengene går ikke til sykehus, skoler og arbeidsløse palestinere som våre sjekkheftepolitikere ønsker å tro.

Ta for eksempel den nye rapporten utgitt av Islamske Jihads militære fløy, Al-Quds Brigades. Her fremkommer det at en av de største prestasjonene de har oppnådd de siste 12 årene er forbedringer av utskytingsramper.

«The rocket launchers of the Al-Quds Brigades will remain one of the most important elements of the power we possess,» (…) «The rockets will continue to serve as a nightmare haunting the leaders of the Israel enemy.»

De sier at rakettene i dag er i stand til å angripe Ben Gurion lufthavn, Nuclear Research Center i Dimona, Haifa Oil Refineries og Ashdod havn. Terrororganisasjonens budskap til Israel er følgende:

«The circle of fire is expanding.»

Ifølge Al-Quds Brigades begynte de å utvikle sine utskytingsramper i 2007, da Hamas med vold tok kontrollen over Gazastripen etter å ha avsatt den palestinske presidenten Mahmoud Abbas.

På den måten bidrar liksom islamistene til våpenhvile på Gaza?

Det ser ut til at Islamske Jihad og Hamas mener at våpenhvile-forståelsen som er oppnådd i regi av Egypt og FN, kun gjelder for Israel. Så kan de fortsette å styrke sin militære kapasitet uten å måtte bekymre seg for gjengjeldelse fra Israels side. Disse terrororganisasjonene oppfatter tilsynelatende ikke våpenhvilen som en mulighet til å forbedre levekårene for palestinerne på Gazastripen. De griper ikke muligheten til å redusere arbeidsledigheten og heve levestandarden for palestinere flest.

Konstruktive tiltak for den palestinske befolkningen har knapt vært på dagsorden for disse terrororganisasjonene de siste 12 årene. Tydeligvis har de ikke planer om det heller i overskuelig fremtid. Isteden er de oppslukt av tilintetgjørelsen av Israel.

Forrige måned møtte en Hamas-delegasjon med sin militære leder Saleh Arouri Irans øverste leder, Ayatollah Ali Khamenei, i Teheran. Iranske medier siterte Khamenei som uttrykte tilfredshet for «fremgangen» palestinerne har gjort de siste årene. Han nevnte ingenting om utviklingen på Gaza relatert til bygging av skoler og sykehus eller medisinske oppdagelser palestinerne har gjort, men presiserte følgende:

» … while the Palestinians used to fight Israel with rocks, today they possess precise rockets.»

Arouri på sin side sa at den «Palestinian resistance and Iran are in one front in facing Israel.»

Altså: Lederne av Hamas- og Islamske Jihad forteller egypterne og FN-utsendingene at de er opptatt av å opprettholde våpenhvile-forståelsen med Israel, samtidig ber de Iran om hjelp til å kunne angripe Israel.

Det virker heller ikke som om FN bryr seg om de doble standardene:

 «The Egyptian and UN mediators, in failing to call out the leaders of Hamas and Islamic Jihad for their deception and conflicting messages, are permitting the two groups to deploy the ceasefire with Israel as a cover to prepare for the next war.»

Det meglerne gjør er å lukke øynene når lederne av Hamas og Islamske Jihad og deres beskyttere i Teheran sier at de ønsker å påføre Israel så mye skade som mulig.

(Kilde: Gatestone Institute)