Fundamentalisme

Bannlyste hatpredikanter får returnere til Danmark – ingen vil svare på hvorfor

Den forrige innvandrings- og integreringsminister, Inger Støjberg (V), førte opp en rekke såkalte hatpredikanter på en liste, hvor de ble gitt innreiseforbud til Danmark. En av disse var Ismail al-Wahwah, bosatt i Australia, etter at han holdt hatske taler i København. Men nå kan han, og fire andre på listen, igjen få besøke landet - og ingen vil svare på hvorfor.

Det var i 2017 at Ismail al-Wahwah, også kjent som Abu Anas, tordnet i en moské på Nørrebro mot vestlige politikere og jøder, og oppfordret indirekte til væpnet kamp mot dem: «Hvem vil stoppe dem? Hvem vil skjære av deres hender?», spurte han fra talerstolen, og svarte selv: Det vil unge muslimer.

Utspillet førte han på Støjbergs sanksjonsliste, og medfølgende innreiseforbud til Danmark. Men i går ble al-Wahwah, som er en ledende figur i den australske avdelingen av Hizb ut-Tahrir, fjernet fra departementets liste for utenlandske religiøse forkynnere, melder Berlingske.

Hat

Den islamistiske bevegelsen Hizb ut-Tahrir har befestet sin stilling i Danmark. Hvorvidt samme bevegelse har tilhengere i Norge vites ikke, men i 2011 meldte VG at gruppen ønsket å etablere seg i Norge. Som den første i danmarkshistorien ble Hizb ut-Tahrir-imam Monzer Abdullah, også kjent som Monzer Baajour og Mundhir Abdallah, i mars i år dømt etter den danske forkynnerloven og rasismeparagrafen. Da for en preken under fredagsbønnen i den omstridte moské Masjid Al-Faruq på Nørrebro, hvor han oppfordrer til drap på jøder.

«Dommedag opprinner ikke før muslimene bekjemper jødene, således at muslimene slår dem ihjel og jøden vil skjule seg bak steiner og trær, og steinene og trærne vil si: ’O muslim, O Allahs tilbeder, der er en jøde bak meg, så kom og drep han«.

Saken var av prinsipiell karakter, da det var første gang en person ble tiltalt og dømt etter forkynnerloven (som trådte i kraft i 2017). Loven kriminaliserer oppfording til straffbare handlinger som ledd i religiøs opplæring.

Forsvareren på sin side hevdet det var «retorikk», ikke en «oppfordring». Det ble også argumentert med at det ikke var overtredelse av loven når man siterte skriftsteder eller hadither. Da Abdullah ble kjent skyldig, mente han at det skyldtes et «hatsk politisk klima». For han var rettssaken et bevis på ønsket om å få «muslimene på kne», og at muslimer skulle underkaste seg vestens «skitne politikk».

Den danske avdelingen av Hizb ut-Tahrir utmerker seg med sitt forhold til hat. På deres hjemmeside, fra mai i år, svarer den samme Abdullah på et spørsmål som lyder som følgende: Er det tillatt å elske en kafir (ikke-muslim) og skal vi nøyes med å hate dennes kufr?

Kufr viser til at personen er ikke-troende. Svaret fra Abduallah lyder blant annet:

«Islam forplikter til å hate selve kufr, som tanke og levevis, men oppfordrer ikke til å hate kuffar (ikke-muslimer) som personer, fordi de er kuffar. Vi hater ikke generelt de ikke-muslimer, som ikke er fiendtlige overfor oss, men vi ønsker at de blir rettledet, frelst og oppnår suksess i dette liv og i det neste liv. Vi føler medlidenhet med dem grunnet deres villfarelse og elendighet.»

Dette med «fiendtlighet» overfor muslimer, utdyper han i samme svar:

«Men den ikke-muslim som utviser fiendtlighet mot Islam, uansett om vedkommende er regent eller borger, en slektning eller en fremmed, må man ikke elske eller vise vennlighet. Tvertimot skal man hate dem og innta en fiendtlig holdning mot dem.»

Vi kan vel med stor sannsynlighet anta at tilhengerne av Hizb ut-Tahrir anser kritikk av islam som å utvise fiendtlighet.

Uenighet

Så kunne Monzer Abdullah dømmes, fordi han er dansk statsborger. Verre er det med de utenlandske predikatene.

For det er ikke bare Ismail al-Wahwah som er fjernet fra denne hatpredikant-listen. Så langt har fem av 19 som har hatt innreiseforbud siden 1. januar 2017, igjen gitt tilgang til Danmark. Sammen med al-Wahwah ble også Muhammed Alshareef (bosatt i Canada) fjernet fra listen. I juni forsvant amerikanske Terry Jones, den eneste kristne predikanten, og Khalid Yasin (også USA). I april forsvant saudiaraberen Salman Alodah.

Og det uten at verken Utlændinge- og integrationsministeret eller Udlændingestyrelsen (vårt UDI) har noe svar på hvorfor.

Niels Valdemar Vinding, islamforsker ved Københavns Universitet, mener det mangler klare retningslinjer:

«Der er ingen klare retningslinjer over hvem som kommer på og av listen. Det fremstår som vilkårlig. Rettstilstanden minner litt om Det ville vesten. Inger Støjberg (V) uttalte seg for eksempel gladelig om hvem som kom på listen, men offentligheten kan ikke få klar beskjed om hvor predikantene blir fjernet fra listen,» sier Vinding.

Venstre i Danmark mener likevel det er viktig med en slik liste, og får støtte av den nye innvandring- og integreringsministeren Mattias Tesfaye fra Socialdemokratiet (S). For øvrig var S med på å innføre denne listen i 2016.

«Sanksjonslisten er med på å sikre at hatpredikanter med svært ekstreme holdninger ikke reiser inn i Danmark. Og den er med på å forhindre at disse predikantene undergraver danske lover og verdier og understøtter parallelle rettsoppfattelser. Jeg har full tiltro til Udlændingestyrelsens vurdering av hvem som skal være på listen. Og jeg har ingen intensjoner om å endre på denne ordningen,» lyder det i en skriftlig kommentar fra Tesfaye til Berlingske.

Men S-regjeringens støttepartier, Radikale Venstre og Enhedslisten, vil ha listen fjernet. De mener det er symbolpolitikk fordi man ikke fjerner antidemokratiske holdninger ved å holde predikanter ute av landet.

Uansett gjenstår spørsmålet om hvorfor de overnevnte er blitt tatt av listen. Predikantene får et innreiseforbud for to år ad gangen, og det kan forlenges med ytterligere to år ad gangen. Man kan deretter bli tatt av listen hvis noe har endret seg. Berlingske har spurt Udlændingestyrelsen hva som har endret seg siden de to siste predikantene er blitt fjernet. Det vil styrelsen ikke svare på og viser til bemerkning i lovteksten til «liste over udenlandske religiøse forkyndere». Her fremgår det at utenlandske borgere utenfor EU kan tas opp på listen «hvis udlændingen virker som religiøs forkynder eller på anden måde udbreder en religion eller tro og hensynet til den offentlige orden i Danmark tilsiger, at udlændingen ikke bør have ophold her i landet». Med andre ord snakker vi en betydelig skjønnsvurdering.

Berlingske har også spurt Hizb ut-Tahrir i København om de igjen vil invitere Ismail al-Wahwah til moskeen? Al-Wahwah skal for øvrig i mai ha blitt løslatt etter å ha blitt holdt tilbake i Jordan. Hizb ut-Tahrirs danske avdeling ønsker ikke å svare.

(Forsidebildet er av Ismail al-Wahwah)