Innvandring

Over halvparten av unge arabere vil emigrere

Mer enn halvparten av unge mellom 18 og 29 år i den arabiske delen av verden ønsker å forlate sine hjemland. Det er en økning på 10 prosentpoeng siden 2016. Hele syv av ti unge marokkanere sier de vil utvandre. Det er økonomien som driver dem.

I undersøkelsen, BBC News Arabic Survey 2018/19, som har mottatt svar fra over 25.000 personer over 18 år, finner vi land som Marokko, Algerie, Tunisia, Libya, Egypt, Palestina, Jemen, Jordan, Irak, Sudan og Libanon.

Ett av de kanskje mest oppsiktsvekkende funnene er at hele 70 prosent av de unge (18-29 år) i Marokko oppgir at de ønsker å emigrere. Totalt svarer nesten halvparten fra Sudan, Jordan og Marokko det samme, mens en tredjedel av irakerne vurderer det samme.

Nordafrikanere vil til Europa

Selv om Europa er førstevalget for nordafrikanere, har antall personer som ønsker seg til Europa falt for andre land.

Førstevalget for personer i Egypt, Jemen og Sudan er (de rike) arabiske gulfstater. For folk i Jordan og Libanon er det Nord-Amerika som står øverst på ønskelisten.

Forsker Rosie Garthwaite på BBC News Arabic sier at grunnen til at mange vender Europa ryggen og heller ser mot de arabiske gulfstater, kan handle om de arabiske gulfstater de siste årene har «satt døren litt mer på gløtt» , ikke minst etter at de hermetisk lukket landet under folkevandringskrisen utløst i 2015. Likevel har antallet mennesker som risikerer livet over Middelhavet og søke innpass i Europa økt de siste åtte årene, med en topp i 2016. Mange av disse dro fra krigsherjinger i Syria og Irak, men det var også et stort antall afghanere, nordafrikanere og folk fra Afrika sør for Sahara som tok seg til Europa.

Undersøkelsen avdekker at siden 2013 har det samlet sett vært en økning i antallet personer i Jordan, Irak, Marokko, Libya, Tunisia og Egypt som vurderer å utvandre. Men i Palestina, Algerie, Sudan, Jemen og Libanon har det vært en nedgang.

Økonomi og korrupsjon

Ofte er ønsket om å forlate hjemlandet begrunnet med økonomiske nedgangstider i regionen, etterfulgt av korrupsjon. I tillegg fremkommer det at menn er mer tilbøyelig til å utvandre enn kvinner, og at dette gjelder særlig Egypt.

Ifølge International Labor Organization (ILO) hadde de arabiske landene den høyeste arbeidsledigheten blant unge i verden i 2018. Konflikt og ustabilitet i Jemen, Palestina, Sudan, Algerie, Libya og Irak forverrer dessuten den økonomiske situasjonen. I Jordan og Libanon har økonomiene blitt rammet av konfliktene i nabolandene Syria og Irak. Ifølge Corruption Perceptions Index 2018 var Jemen, Sudan og Libya blant de ti mest korrupte landene i verden.

Arab News