Islam

Oppsiktsvekkende: Sverige i gang med utvisninger av imamer

Imamer i Sverige har som i Norge fritt kunne herje ideologisk for å islamisere sine omgivelser. Nå er det stopp: I første omgang utvises to av verstingene. Flere står på listen. Ser vi et Sverige som prøver å reise seg fra knestående?

Svenske myndigheter satt fire ekstreme muslimer bak lås og slå i april. En av dem er den ledende islamisten Abo Raad. Kampen mot ekstremislam er endelig i gang, ser det ut til, for nå er det også fattet utvisningsvedtak mot to av de fire. Den ene, Abo Raad i Gävle, anses å være den ideologisk ledende islamisten i Sverige. Etter 23 år i Sverige skal han tvinges tilbake til Irak, hans hjemland. Det er Migrasjonsverkets domstol som har fattet vedtaket. I tillegg skal en imam i Umeå utvises, Hussein Al-Jibury.

Loven som tas i bruk (LSU, Loven om særskilt utlendingskontroll), benyttes sjelden og handler om trusler mot rikets sikkerhet. Imamer anses altså å være en trussel mot Sveriges sikkerhet. Smak på den. Hva om det var prester som ble ansett som en trussel mot rikets sikkerhet? Sistnevnte er en utenkelig tanke.

Flere utvisninger vil komme

Sikkerhetspolitiets sjef, Klas Friberg, varsler at myndighetene kommer til å bruke LSU for å utvise flere imamer. Dette er altså bare den spede begynnelsen?

– De insatser som Säkerhetspolisen gjort inom ramen för LSU syftar till att få personer som är ett säkerhetshot utvisade. Det kan i sin tur bidra till att minska tillväxten i extremistmiljöerna och det här är ett av flera sätt vi arbetar på. Att minska tillväxten i extremistmiljöerna är avgörande för att på sikt minska terrorhotet och bidra till ett säkert Sverige, sade Klas Friberg.

Sverige har de siste årene sett en dramatisk tilvekst til ekstreme islam-miljø. Vi kunne melde i fjor at landet har 2 000 personer på listen over ekstremister, en tidobling fra 200 på få år. Dette kombinert med at Syriakrigen er over og folk returnerer, får den kjente terrorforskeren Magnus Ranstorp til å tro at svenske sikkerhetsmyndigheter, Säpo, nå endrer strategien. Salafistene uten statsbogerskap skal tas head on:

– Man kan spørre seg hvorfor dette skjer nå, men jeg tror det har å gjøre med Syria-krigen og at ekstremistmiljøene i Sverige har vokst fra ca. 200 til 2 000 personer. Säpos oppgave er å bremse tilveksten til ekstremistmiljøene, sier Magnus Ranstorp.

Veksten i ekstremismen i Sverige har vært «omfattende de siste årene», bekrefter Säpo.

«Innenfor rammen for vårt oppdrag om å minske tilveksten i de voldsforherligende ekstremistmiljøene ,har sikkerhetspolitiet denne våren rettet flere tiltak mot aktører som bedømmes å ha en toneangivende rolle hva gjelder radikalisering, sier pressetalspersonen Gabriel Wernstedt.»

Grove trusler mot journalister

De fire som ble satt i forvaring i vår, er imamer og lokale ledere. Abo Raads sønn (34) er en av dem. Abo Raad har i flere år vært ledende imam ved den Qatarfinansierte moskeen i Gävle, der det er godt kjent at det er samlet inn penger til terror. Allerede i 2014 ble det kjent i svenske medier at Abo Raad på en lukket Facebook-gruppe («Søsken som støtter Mujahideen») hyllet IS’ fremrykninger i Irak, avslørt av Magnus Sandelin och Gefle Dagblad.

”Bröder och systrar, be till Allah om stöd för deras sunnisyskon i Irak, där de utkämpar ett ödesdigert krig mot svekfullhetens, kufrs och syndfullhetens styrkor (…) Be för era syskon och stötta dem med era pengar, er själva och era tungor”, skrev han bland annat (texten är översatt från arabiska, reds. anm.).

Etter avsløringen hevdet Abo Raad i SVT at han med uttalelsen hadde oppmuntret til å støtte svenske hjelpeorganisasjoner (sic).

Og når journalister setter et kritisk søkelys på moskeen, ja, da kan man regne med bombetrusler og krav om sletting av avisartikler.

Vi omtalte denne moskeen også i januar i år. Da handlet det om en journalist som gjorde jobben sin. Han avdekket ekstreme krefter rundt denne moskeen og en tilknyttet skole for barn. Da gikk imam Abo Raad berserk og tvang ham inn i et rom, der imamen og to medløpere truet journalisten på det groveste.

Tross dette får moskeen fremdeles offentlige midler, blant annet til «brobygging» og arbeid mot rasisme og islamofobi. I den anledningen ble følgende varsel om ulike forbud lagt ut på en nettside som blant annet Gävle-imamen Raad stod bak:

Enligt muslim.se är följande förbjudet:

– Att bli vän med icketroende och tycka om dem.

– Att bli medlemmar i de icketroendes samhällen, gå med i deras partier, göra deras antal större, ta deras nationaliteter (utom när det är nödvändigt), att tjänstegöra i deras arméer eller hjälpa till att utveckla deras vapen.

– Att imitera dem i klädsel, utseende, tal, osv, eftersom det indikerar kärlek för den person eller det folk som imiteras.

Sverige ser altså ut til å være i gang med å prøve å få kontroll på den voldsomme ekstremismen i landet. Det mest sannsynlige er at de fleste ekstremistene har svensk statsborgerskap. Hva gjør man med alle dem? Hva gjør man med at Iran, Saudi-Arabia og Qatar står fritt til å finansiere moskeer i landet? Hva gjør man med koranskolene, men kjellermoskeene, med de omreisende hatpredikantene? Hva gjør man med at Det muslimske brorskapet – som i Norge – får operere fritt helt inn i politikken?

Det er bare å innse det: Sverige har skapt et ekstremistproblem som antakelig kommer til å kvele demokratiet, i alle fall det frie og åpne demokratiet vi kjente.

Nyheter IDag