Islam

Moskés antall medlemmer øker og vil nå ha minaret

Telemark islamsk trossamfunn har vokst kolossalt de siste årene, og har nå gått til kommunen med søknad om å få utvide moskeen og også reise en minaret. Selvtilliten til moskémiljøene ser ut til å vokse i takt med økende antall medlemmer, og det er liten grunn til å tro at Skien kommune vil avslå søknaden.

Ved inngangen til 2018 hadde Telemark islamsk trossamfunn 1034 medlemmer, som utløste over 1,1 millioner skattekroner. I 2010 var antall medlemmer 834.  I flere år har dette trossamfunnet vært det største i Telemark utenfor statskirken. I 2007 kjøpte trossamfunnet Prestegårdsgata i Skien, som de bruker som moské, og der det er koranskole og språkopplæring i arabisk.

Dagens moské i Prestegårdsgata.

Totalt var medlemstallet i Skiens fem moskeer i 2018 på 2598 personer. Veksten fortsetter år for år.

I en søknad sendt Skien kommune ber moskeens ledelse om å få bygge ut moskeen. Varden (betalingsmur) har fått tilgang på plantegningen:

«Kun» et «tårn»

Trossamfunnet har bestilt en såkalt forhåndskonferanse med kommunene:

Nå har de bestilt en forhåndskonferanse med Skien kommune, hvor formålet med møtet er å klargjøre om de kan bygget ut.

Varden prøver å dempe ned hva som kan skje med bygget, og kaller minareten for et tårn.

I tegningene som er lagt ved til kommunen er det illustrert at de også vil bygge et tårn i tillegg til utvidelsen.

Saksbehandler i byggeenheten i kommunen forteller at man verken har tatt stilling til søknaden eller avtalt møte med ledelsen i moskeen.

Emina Jeridi, foto fra hennes Facebook-profil.

Hovedårsaken til veksten i moskémedlemmer er innvandringen, og styremedlem Emina Jeridi sa dette i fjor om hvordan det oppleves å være muslim i Skien:

– Vi er blitt mer synlig i bybildet med denne moskeen, sier Jeridi.

Hun er glad de har kommet lenger enn den tiden foreldregenerasjonen samlet seg til bønn hjemme hos hverandre i oppstarten i 1993.

– Det er positivt å bli sett, og ha faste rammer rundt koranskole og språkopplæring for de minste.

Og så var det ørene, da…

Interessant nok har samme Jeridi lagt ut denne statusen på Facebook 21. april knyttet til Regjeringens forslag om at ørene må være synlige på passbildet:

Kjære søstre! Vi har nå muligheten til å tale høyt om reglene for tildekking av ører i passbilder! https://www.regjeringen.no/…/horing–ny-forskrif…/id2631484/

Vær så snille og ikke la denne muligheten gå, bi idhnillah! Om det bare er noen setninger, så skriv dem! Det er viktig at vi ikke er en taus saueflokk som vil la den ignorante norske regjeringen herse med oss! Vær så greie, søstre, og grip sjansen og skriv! Del lenken med andre også!
Legg følgende tekst : Jeg ønsker å spille inn endring av at loven om pålagt synlighet av ørene på passbilde blir endret. Det er sett på som svært krenkende og nedverdigende å måtte ta ut ørene ut av hijaben. Er dette virkelig nødvendig for å identifisere en person? Holder det ikke med synlig ansikt og eventuelt fingeravtrykk? Svaret er nok nei. Å vise ørene er heller ingen praksis i andre land. Det anses som svært unødvendig å vise ørene ved passfoto og det bes derfor om at denne regelen vurderes på nytt og fjernes.

Var det noen som ikke trodde at det ble organisert kampanje fra de krenkedes rekker mot regjeringens forslag?

Den kulturelle revolusjonen i Norge ruller videre, og nye krav og nye moskeer – med minaret også – vil se dagens lys.

Takk til leser for tips.