Aktuelt

Trump får likevel medhold i returplan for asylsøkere

President Donald Trump får det likevel som han vil: det blir tillatt å returnere asylsøkere til Mexico.

En amerikansk ankedomstol gir Donald Trump medhold i at asylsøkere kan sendes tilbake til Mexico, mens deres asylsaker behandles i USA. Dette melder nyhetsbyrået AP.

Avgjørelsen omgjør dermed en kjennelse fra en domstol i San Francisco i april. Her blokkerte dommer Richard Seeborg for planen om å sende asylsøkere tilbake over grensen til Mexico.

Regjeringen hadde vedtatt planen for å demme opp for strømmen av innvandrere fra Mexico. Men USA kan ikke garantere for asylsøkernes sikkerhet hvis de ble sendt tilbake til Mexico, het det i domstolens avgjørelse i april.

Men ankedomstolen har kommet til en annen beslutning og gir Trump-regjeringen medhold. Dermed kan returplanen likevel gjennomføres.

Det fremkommer ikke hva ankedomstolen bygger sin beslutning på, men det er vel nærliggende å tro at det legges betydelig vekt på hvor vanskelig det er å få returnert asylsøkere med avslag, samtidig med at asylsøkere har det med å «forsvinne» når de først har tatt seg inn i USA. I tillegg har det vært en rekke problemer ved ankomstmottak, ikke minst med egnede asylsentre for barn. Dermed har barn blitt adskilt fra deres foreldre for en tid, som igjen har skapt massiv kritikk. Når de samme oppholder seg i Mexico mens søknadene behandles, er barna foreldrenes ansvar.