Innvandring

Sverige strupes økonomisk av alle løgnene og Norge dilter etter

Sverige klarer ikke lenger å skjule løgnkulturen som har herjet i multikulturens navn. Innvandringen av fremmedkulturelle knekker kommunenes økonomi. Taperne er ikke minst de eldre, men også alle andre grupper som er avhengige av velferdsstaten. I Norge går det i samme retning, men vi har foreløpig oljemilliardene til å kamuflere løgnpolitikken. Og dette skjer med FrP på vakt.

Vi var lovet gull og grønne skoger ved å importere store grupper fra 3. verden. Det hele ble fremstilt som en vinn-vinn-situasjon for dem og oss. I deres, utopistene/globalistene, ideelle verden, har det fungert slikt i tankeuniverset: kloden befinner seg i en vinn-vinn-situasjon. Dette skyldes at Europas befolkninger skrumper, mens millioner av unge i tredje verden har behov for arbeid. Altså; åpne grensene. For disse menneskene, som Kristin Clemet, har det å ha nasjonale grenser vært ondskapen selv. Eller sagt med Anette Trettebergstuens (Ap) ord:

Innvandringen er ”en berikelse for velferdssamfunnet og velferdssamfunnet er avhengig av innvandringen”.

Innvandringen gjør Norge til et ”rikere og mer mangfoldig land”.

De som sier at innvandringen er ”en trussel mot velferdsstaten, de som sier dette skal bare avvises”.

”Vi må hente innvandrere for å opprettholde velferdsstaten grunnet mangel på arbeidskraft.”

Det er ”naivt å tro at ikke innvandringen vil medføre kulturelle spenninger, men det er utenkelig med tilstander som i Malmö og Paris, fordi vi har lykkes med integreringen og fører en politikk med høy folkelig støtte”.

”Innvandringen skal økes på sikt.”

Ja, du leste riktig. Trettebergstuen sa dette i et pent forum på Litteraturhuset i Oslo i 2010, og hun er fremdeles i maktposisjon i Ap.

De prøvde å lure oss gjennom mange år. Løgnene er nå avkledd, og i Sverige står politisk ledelse tilbake uten klær. 69 kommuner må nå be om lån fra staten for å komme i mål økonomisk. Ytterligere flere vil måtte be om lån i neste periode.

Hvordan kunne eksempelvis LO-toppen i Sverige, Karl-Petter Thorwaldsson, midt under migrasjonskrisen i 2015 si følgende: – Flyktninger kan gi Sverige superøkonomi. Det kunne han fordi løgner som dette var innafor. De som advarte om det motsatte, de ble satt i skammekroken.

Hvem glemmer «Velkommen til Norge, alle 10 000»-Dagrunn i KrF, for eksempel?

Fakta er at opptil 80 prosent av de nyankomne ikke-vestlige i flere kommuner lever helt og holdent som om Sverige var en gratis lunsj. De bidrar overhodet ikke til velferdsstaten.

Samtidig fører innvandringen til et milliardsluk i investeringer i nye skoler, mens flere og flere eldre trenger plass på sykehjem. Det snakkes om 1 000 nye skoler de nærmeste årene, og 150 nye eldrehjem. Prislapp: 160 milliarder kroner, som antakelig er stipulert for lavt. Et forsiktig anslag tilsier at kommunene som nå ber om hjelp har behov for 50 milliarder ekstra for å overleve.

Løgnene bryter sammen

Hvorfor skjer dette? Akkurat som i Norge følger det penger med til hver enkelt person en kommune velger å ta imot. Subsidiene har en tidsbegrensning, og etter dette er det kommunene selv som får alle utgiftene i fanget til migranter og asylsøkere med innvilget opphold og som typisk er uten utdannelse, har dårlige språkkunnskaper, kanskje ikke kan skrive og lese, og heller ikke er interessert i å assimilere seg inn i fellesskapet. Legg til stamme- og klankultur, og topp det hele med en dose ureformert ideologi kalt islam.

Ytterligere en utgift lokalt kan legges til forresten: kriminalitet.

Det ligger i kortene at Sveriges fattige ofres. Titusener er nå hjemløse. De eldres ve og vel ofres likeledes, som eldre som lever på gaten. Älmhults kommune bestemte nylig at kommunen ikke skulle tilby de gamle melk til måltidene. Det ble for dyrt. Beslutningen utløste skarpe reaksjoner og ble omgjort. Migranter kommer dog til dekkede bord og får tak over hodet, mens de fattige svenskene ofres.

Motdokumenter denne påstanden: Norge går nøyaktig samme vei, men vi klarer foreløpig ved hjelp av oljepengene bedre å skjule elendigheten. Anslagsvis opp mot hver sjette krone i statsbudsjettet er hentet fra oljeinntektene, nesten 250 milliarder kroner. Alle disse kronene går til innvandringens økonomiske konsekvenser. Sagt på en annen måte: den ikke-vestlige innvandrerbefolkningen representerer en årlig nettokostnad tilsvarende oljepengebruken.

Dette vanvittige anslaget har begynt å feste seg i folket, og jeg er ganske sikker på at dersom det er riv ruskende galt, ville enten Siv Jensne eller SSB kommet på banen og parkert det med et langt penere tall for å roe ned folket.

Vi ser hvor det bærer, for våre migranter og flyktninger er ikke stort annerledes enn svenskenes; de kommer fra samme land, bare i større mengder til Sverige. Norge går i svenskenes fotspor og FrP er med på kalaset. Det er kanskje riktig som det påstås: makt korrumperer.

-Løgnkulturen vil bryte sammen. Foto: HRS

At Norge trenger et nytt, fornuftsbasert nasjonalkonservativt parti, ligger åpent i dagen. Løgnkulturen må avvikles, og det raskest mulig.

Eller som folkeopplyseren Lars Hedegaard sier det:

– Vi lever i meget spennende tider, der vi vil se sammenbruddet av en hel løgnkultur.