Innvandring

Titusener hjemløse i Sverige – flere og flere av disse er kvinner og barn

Sverige kan skilte med flere og flere hjemløse, og stadig flere er kvinner og barn. Alt dette for å være innvandringsland nr. 1. Kanskje på tide med en ny regjering som evner å se realitetene og endre kurs?

Før valget jublet mediene daglig om at Sverige «gikk som toget» og hadde «best økonomi». Noen uker senere endres bildet: «Flere og flere kvinner og barn i akutt hjemløshet i Sverige» (SVT), skriver økonomen Tino Sanandaji på sin FB-side.

Utvilsomt leverte svenske medier opp til sitt uuttalte mandat om ikke å bidra til legitimeringen av Sverigedemokraterna (SD), men nå når Riksdagsvalget er over er det tid igjen for å realitetsorientere seg.

663 barn bare i Göteborg

Titusener av mennesker i Sverige er hjemløse. Ifølge Socialstyrelsen er tallet over 33.000 personer. Av disse er 3.300 lokalisert til Göteborg, der stadig flere hjemløse er kvinner og barn, rapporterer SVT.

Målingen fra juli i år viste at halvparten av de hjemløse i Göteborg, 1.066 voksne og hele 663 barn, lever i akutt hjemløshet og er henvist til akuttboplasser som herberger eller annet. Alternativet er at de må bo og sove ute.

Tidligere utgjorde denne gruppen først og fremst personer med misbrukerproblem eller med dårlig psykisk helse, men nå registrerer myndighetene helt andre grupper.

– Vi ser nye grupper som vi ikke har møtt før. Det handler blant annet om eldre som har arbeidet hele sitt liv, og kvinner og barnefamilier, sier Åsa Vilu som er direktør i Gøteborg for Socialstyrelsen.

Samtidig tror myndighetene at det finnes store mørketall. Vilu ser det hele som et «strukturelt» problem.

– Bunnen har blitt et tak. Det man tidligere kunne få som den minste ytelsen i samfunnet, det som var bunnen, har i dag blitt et tak for det du kan få. Vi ser fremfor alt flere mennesker som havner i hva vi kaller «samfunnets grovmaskede sikkerhetsnett».

Grovmasket sikkerhetsnett

Grovmasket sikkerhetsnett er altså det stikk motsatte av hva velferdsstater som Sverige har bygd opp over tid, der nettopp noe av problemet har vært at stadig mer blir en statlig skattefinansiert oppgave, altså et mer og mer finmasket sikkerhetsnett. «Noe» har altså forstyrret dette sikkerhetsnettet – og vi vet all hva, men SVT kunne ikke finne på å undersøke saken nærmere. Staten Sverige er altså villig til å ofre velferden for egne borgere for å være Europas innvandringsland nr.1.

Innvandringen til Sverige koster enorme beløp, og dette må finansieres av Medelsson. En av de gruppene som har blitt hardt rammet av svenskenes Robin Hood-politikk er pensjonistene. Årlig skrives pensjonene ned i Sverige, til glede for nyankomne fra andre siden av kloden. Så må befolkningen tynes gjennom hardere beskatning og økte avgifter. Penger må hentes der penger finnes. Den svenske humanismestammen kaller det sikkert omfordelingspolitikk på sitt stammespråk, men konsekvensene er at stadig flere svensker blir fattigere. Husholdninger med lavinntekt er fordoblet siden 1991 og deres inntekter har bare økt med 1 prosent per år siden da, minner Sanandaji oss om.

Imens hoier humanistene på stammespråket om at landets BNP vokser. Kaken blir større og større, men de samme holder klokelig kjeft om at det også svært raskt blir veldige mange flere som skal dele denne kaken. For BNP per person sier noe helt annet.

Svekket velferdsstat

 

Når statskassen er så belastet som den er i Sverige, må enhver klare seg så best de kan. Når det ikke er mer å hente på skatter, avgifter og nedskrivninger av pensjoner, må det nødvendigvis gå ut over tilbudet av velferdsytelser. Siden velferdsstaten Sverige ikke lengre klarer å stille opp, undres en over hvor langt ned landet må synke før etablissementet skifter kurs.

I Sverige er det også mange som leier bolig og som får problemer med å betale husleien, som igjen kan ende med betalingsmerknader som bidrar til nye problemer. Andre lever allerede på sosialbidrag eller har en inntekt som utleier ikke aksepterer og får dermed ikke tak over hodet.

Tidligere i år skrev vi om pensjonister i Sverige som er hjemløse. Helt vanlige pensjonister, der de fleste har jobbet hardt et helt voksenliv og bygd Folkhemmet kan ende opp som uteliggere. Der ranes de for mobiler og kontanter, sover på busser og tog om nettene, eller sover på nattåpne hamburgerrestauranter. Det totale antallet pensjonister som var hjemløse var i april i år anslått til 1.850. Men det er lite som tyder på at ikke dette antallet bare vil fortsette å stige. Det er vel også å anta at det for pensjonister finnes mørketall.

Gå på konsert

Hva forteller dagens SVT om hva som er «løsningen»? Jo, hold dere fast: Konsert med Uno Svenningsson.

Problemet med hjemløshet markeres i dag i Göteborg med en konsert i Oscar Fredriks kirke. Uno Svenningsson var det store trekkplasteret. Inntektene skal gå til arbeidet mot hjemløse, forteller SVT.

Du snakker om at orkesteret fortsetter å spille mens skuta går ned. Jeg har ingen idé om hvem Uno Svenningsson er, men jeg er ganske sikker på at inntektene fra denne konserten vil monne lite. Men en kunne jo snu på det: Pengene til innvandring burde gå til et mer finmasket og treffsikkert sikkerhetsnett for de som faller utenfor samfunnet, så kunne man holde konserter i Sverige for å finansiere innvandringen. Da hadde folket selv kunne talt.