Innvandring

Svensk løsning for pensjon: Jobb til du er 75 år eller mer – og minst 20 millioner innvandrere

Tidligere statsminister Fredrik Reinfeldt slår fast i en regjeringsbestilt rapport at svenskene må jobbe til de er 75 år og helst enda lengre, samt at økt innvandring vil løse problemet for lave alderspensjoner. LO-økonom mener rapporten knapt holder mål som et arbeid fra videregående skole.

Som kjent har Sverige fått stadig flere fattige eldre. Årlig har personer som nærmer seg pensjonsalderen mottatt det lite hyggelige fra staten – brevet som forteller dem hvor mye pensjonen er blitt nedjustert. Men ett sted må grensen gå, og den skulle Fredrik Reinfeldt bidra til å løse.

Reinfeldt, som var svenskenes statsminister fra Moderaterna (tilsvarende vårt Høyre) i perioden 2006-2014, ble av regjeringen tildelt oppgaven med å finne ut av hvordan Sverige kan løse problemet med for lave alderspensjoner. Nylig kom Reinfeldt med rapporten «Delegationen för senior arbetskraft», melder Expressen.se.

Høy kostnad

I rapporten argumenterer Reinfeldt for at svenskene skal jobbe til de er i 75-årsalderen, og helst lengre, i tillegg til at man skal være forberedt på å «bytte karriere» sent i livet. Reinfeldt mener 70 er det nye 50:

«Vi skal også ta innover oss at de som er 70 i dag viser samme mentale og fysiske holdning og evne som 50-åringene hadde på begynnelsen 1970-tallet.»

Videre hevder Reinfeldt at det «helt enkelt er veldig dyrt å stenge sitt land for mennesker fra andre land.» Ifølge Reinfeldts beregninger og analyse vil begrenset innvandring ha «en høy kostnad». Dette begrunner han med at svenskenes barnefødsler er så lave at den svenske befolkningen ikke vokser av seg selv – samtidig som den eldes.

«Så den som sier steng grensen skal vite at det skjer til en høy kostnad, og blir en enorm belastning på pensjon- og velferdssystemet,» fastslår Reinfeldt.

Man kan bare riste på hodet – og det gjør da også LO-økonom Torbjörn Hållö.

Fri fantasi

LOs Hållö gir rapporten det glatte lag. Han mener metodene som er lagt til grunn er på nivå med en dårlig gjennomført særoppgave fra videregående skole.

«Kvaliteten på produktet er ikke spesielt imponerende. Det er en rapport uten referanser eller noter – det er en fritt-tenkende Fredrik Reinfeldt,» sier Hållö.

Hållö kritiserer også Reinfeldts idé om at en kraftig økning i innvandringen skulle tjene pensjonssystemet. Det er «fri fantasi uten støtte i fakta», i tillegg gir det et innblikk i «den politikergruppen som er like faktaresistente som de SD-velgerne den samme politikergruppen så inderlig forakter.»

At en mer liberal innvandringspolitikk skulle løse alderspensjonsproblemene overser det logiske, nemlig at også innvandrerne blir eldre. Men det har LO-økonomen tatt innover seg. Han viser til at dette har eksperter på demografi påpekt, og det samme har de svenske pensjonsmyndighetene.

Absurde tall

Regner man på det, blir det heller ikke bedre.

For å opprettholde den nåværende proposisjonen mellom alderspensjonister og personer i arbeidsfør alder trengs det en særdeles høy innvandring, sier Hållö.

«Du får helt absurde tall. I en rapport som Nordisk Råd tok frem for noen år siden ble det slått fast at med denne logikken er det behov for en innvandring på et sted mellom 20 og 40 millioner frem til 2080. Det er ikke mulig å ha denne typen volum. Det er helt urealistisk,» sier han.

Kanskje vel så viktig, og som det i denne sammenhengen ikke sies noe om, er den aldersmessige og tildels kjønnsmessige, skjevfordelingen som innvandringen representerer. Langt de fleste innvandrerne tilhører det som kan kalles den mest arbeidsføre alderen (fra 20- til 40-årene), men mye av denne tiden går med til å gjøre dem nettopp «arbeidsfør». I tillegg skaper de nok en eldrebølge. Når mange av disse også har eller får flere barn enn etniske svensker, tilsvarer det typisk også en ekstra integreringskostnad for barn og unge.

Et annet spørsmål som er utelatt, er hvorfor svenskene har problemer med for lave alderspensjoner. Kanskje Reinfeldt og de øvrige politiske partiene snart må ta innover seg at en viss type innvandring er svært kostbar.

Så det er nok på tide, slik som Simen Sandelien påpekte i går, å rette mer fokus på samfunnets absorberingsevne.

(Forsidebilde: Skjermpdump fra Expressens videointervju)