Islam

Ny megamoské skal reises. Nå blir det fest blant biskoper og MSM!

Først fikk de sutret til seg bønneutrop i eksisterende moské, mens hele det norske bispekollegiet i ekstase ropte halleluja. Men det stopper ikke der. Nå skal det i tillegg bygges en helt ny megamoské i samme by på 1 000 kvm med plass til 1 000 bedende. Prislappp 80 millioner kroner, finansiert av islamske fascister.

Byens arkitekt gleder seg. – En så stor moské kommer til å synes og det blir spennende å se den på avstand når man kommer kjørende på Liedbergsgatan, sier han. Han synes også at «det hadde vært fantastisk» med en slik moské i lille Växjö, kjent for alt oppstyret i fjor da det hele endte med at byens allerede eksisterende moské fikk tillatelse til bønneutrop. Vi sier «lille Växjö, for befolkningen er kun på 66 000. Det er ikke mye når vi snakker om megamoskeer.

Sverige islamiseres i en rasende fart. Vi meldte tidlig i fjor om kampen for bønneutropene i Växjö, som hele det norske bispekollegiet hjertelig ønsket velkommen. Preses Helga Haugland Byfuglien uttalte følgende:

Vår preses, altså øverste kirkeleder, fremstår som opptatt av alt annet enn liturgien.

Skulle dette bli aktuelt i Norge så ville det kirkelige perspektivet vært at religionsfrihet er en grunnleggende menneskerettighet. Vi lever i et livssynsåpent samfunn der vi må tåle å bli eksponert for ulik tros- og livssynsutøvelse.

Og biskopene fikk jo selvsagt ikke et kritisk spørsmål fra mikrofostativene. Trodde noen det?

Det gjør de nok heller ikke nå som det er klart at Växjö kan få nok en stormoské. At Saudi-Arabia, Qatar og/eller Emiratene finansierer den, er imamen i dagens moskébygning åpen om. Han sier de allerede har bedt om penger fra samtlige tre nevnte land. Den samme imamen, Ismail Abu Helal, klarer også å lire av seg følgende:

…”böneutropen (har) blivit som en turistattraktion”,

og; ”alla svenskar tycker det är trevligt” att höra den muslimska trosbekännelsen på arabiska.

Sistnevnte er vi jo særlig overbevist om. Hvorfor blir det da bråk hver eneste gang islam presser seg på folk som ved bønnerop og minareter? Hvilket intellektuelle nivå er denne imamen på, la oss si på en skal fra 0 – 10?

Moskeen har fremdeles ikke søkt om  byggetillatelse, men antar at det er en smal sak. Det tror vi på i Sverige, der det eneste partiet i Riksdagen som vil stanse Saude-Arabia og dets like fascister i å spre sin ideologi på svensk jord, er Sverigedemokraterna. Og da går jo alle de andre partiene på autopilot inn for det stikk motsatte. Det er slik det fungerer i sandkassa, det husker vi jo godt fra barndommens dager.

Sverige er et annet sted (Norge hakk i hæl), og det begynner å bli vanskeligere og vanskeligere å ha medfølelse med svenskene generelt, for de vil jo ha denne islamiseringen all den tid folk stemmer som de gjør og er så tause som de er.

Samnytt