nrk.preses.byfuglien2

Vår preses, altså øverste kirkeleder.