Islam

Dialogpoliti møter motstand

En politibetjent fra Københavns politi grep inn under en islamkritisk demonstrasjon, først mot en far som hadde guttungen med seg og deretter mot noen som buet mens Hizb ut-Tahrirs fremsa noe på arabisk.

Ikke alle likte budskapet om at den islamistiske organisasjonen Hizb ut-Tahrir (HuT) ville holde fredagsbønnen 22. mars på Christiansborg Slotsplads. Ikke minst fordi plassen har en lang historie som midtpunktet for det politiske liv i Danmark, mens dette arrangementet omgjorde den til en moské. Det ble meldt om motdemonstrasjoner, blant annet fra folketingsmedlem for Socialdmokratiet, Lars Aslan Rasmussen.

Irettesatt av politiet

En av deltakerne på motdemonstrasjonene var Marianne Mørk Mathiesen, som blant annet er leder av foreningen Bevar Danske Kvinders Ligestilling.

«Jeg ser at det kommer en politibetjent bort til tre demonstranter som står der og buer. Han bebreider deres atferd og forteller at de står og buer under den delen av bønnen som tilsvarer vårt Fadervår,» forteller Mørk Mathiesen til Berlingske, som reagerte på at politibetjenten irettesatte demonstrantene.

«Det er en eiendommelig oppførsel fra politiets side. Han skulle jo gjerne være upartisk,» fortsetter hun, og ønsker en forklaring på hvorfor politiet irettesetter demonstranter som opptrer fredelig og lovlig.

Freddie Nygaard Larsen, leder av foreningen For Frihed, forteller at han ikke hørte alt hva politibetjenten sa, men det at var tydelig at han ba en av mennene om å dempe seg hvorpå han avsluttet med «det var nå bare hans mening». Mannen som ble tilsnakket svarte med «Din mening skal du holde for deg selv. Jeg betaler din lønn, og nå er du på arbeid.»

Nygaard Larsen viser også til at politiet aldri har grepet inn når representanter fra For Frihed får slengt «nazisvin» etter seg i andre demonstrasjoner.

«Eksplosiv»

Den samme betjenten hadde tidligere irettesatt en far for å ha med seg sin sønn på åtte-ni år på motdemonstrasjonen, denne arrangert av det islamkritiske partiet Stram Kurs. Her brukte de koranen til et spill (fem personer kastet koranen mellom seg) samt at partiet brente et eksemplar av koranen på en engangsgrill. Politibetjenten tok da kontakt med guttens far og sa at han overveide å rapportere faren til barnevernet, fordi han ble bekymret for at guttungen deltok i en demonstrasjon som er så «eksplosiv».

Leder av Stram Kurs, advokat Rasmus Pauldan, lurer på hvorfor politiet ikke gikk i dialog med representantene fra HuT, hvor der var mange barn tilstede – kjønnsoppdelt med deres mødre, hvor de ble fortalt at religiøse lover står over Grunnloven og at det er bedre å bli oppdratt i et islamsk kalifat enn i et demokrati.

Dialog

Københavns Politi bekrefter hendelsene og forteller at politibetjenten jobber ved den kriminalitetsforebyggende seksjonen. De beklager hvis noen opplever seg «irettesatt», men troen på dialog tar ingen fra dem:

«I en situasjon som denne, med flere demonstrasjoner og arrangementer på samme sted, er det politiets oppgave å sikre at alle parter kan ytre seg og gjennomføre de handlinger som er lovlig og varslet. Denne oppgaven løses i første omgang og oftest gjennom dialog på stedet,» skriver politiet i en e-post til avisen.

Når det gjelder faren som ble truet med å bli rapportert til barnevernet, forteller politiet at de ikke valgte å gjøre det – og føyer til at «den kriminalitetsforebyggende medarbeider etterpå hadde en god samtale med guttens far.»

Lederen for Politiforbundet, Claus Oxfeldt, mener betjenten handlet helt rett. Også han peker på at dette er «en svært eksplosiv demonstrasjon» og da skal man tenke seg godt om før en tar barn med.

Når politiet mener at situasjonen kunne bli av en slik karakter, kan man jo spørre seg hvorfor de ga HuT tillatelse til å ha fredagsbønnen på Christiansborg Slotsplads. Tør vi ikke sette foten ned for islamister? Men motdemonstranter kan man alltids be roe seg?