Integrering og integreringspolitikk

PST bekymret: Syrere får skytetrening betalt av NAV

Politiets sikkerhetstjeneste reagerer på at NAV i Kvinesdal betaler syrere som får skytetrening i pistolklubb i Kvinesdal. PST har denne medlingen til lokalbefolkningen: - Meld fra til oss eller politiet om dere er bekymret, oppfordrer PSTs Martin Berntsen.

Vi meldte tidligere i dag at NAV i Kvinesdal betaler kontingenten for nyankomne syrere som melder seg inn i den lokale pistolklubben. At folk som søker beskyttelse fra krigsområder, og kanskje har med seg psykiske traumer, får skyteopptrening, har vakt oppsikt i Kvinesdal, mildt sagt. Men folk tør ikke åpent kritisere dette i frykt for å bli kalt rasist.

«Kvinesdal Pistolklubb har medlemmer med flyktningbakgrunn. Det er blant annet personer i 20-årene fra Syria som er med og driver med skytetrening», skriver avisen Agder i dag (betalingsmur).

Flere av de norske medlemmene reagerer på dette, fortsetter avisen, men de våger ikke å stå frem eller å protestere på annen måte. De frykter å bli kalt rasister, forteller et anonymt medlem til avisen:

-Ingen tør å si noe eller å gjøre noe i frykt for å bli kalt rasist. Men mange synes ikke det er greit at unge mennesker som har rømt fra hjemlandet sitt på grunn av krig og elendighet, skal få dekket av NAV å drive med skytetrening og våpen som hobby når de kommer til Norge. Terrortrusselen som stadig kommer nærmere er også noe man tenker på.

PST bekymret

Avisen Agder har nå innhentet kommentar fra Politiets sikkerhetstjeneste (PST), ved seniorrådgiver Martin Berntsen (betalingsmur). På et generelt grunnlag sier Berntsen dette:

-Flyktninger er en sårbar gruppe for radikalisering. Å gi folk fra Syria, som flykter fra et krigsherjet område opplæring og trening i pistolskyting, høres underlig ut. Dersom noen har bekymringer knyttet til ekstremisme, bør de melde fra til politiet eller PST.

«En sårbar gruppe for radikalisering», sier PST. Det er jo en interessant betraktning i og med at Stortinget påla i 2015 daværende regjering å hente 8 000 ekstra syrere, og i år skal 1000 nye flys til Norge,  presset frem av mikropartiene Venstre og Kristelig Folkeparti.