Islam

Stavanger får stormoské av despoten Erdogan? Med politikernes velsignelse

Et enstemmig bystyre i Stavanger har fattet vedtak: Oljebyen skal "berikes" med en stormoské, inkludert en "snik-minaret". Hva tenker politikerne med? Integrering med den ene hånden, og anti-integrering for full musikk med den andre. Dette mens vi venter på bønneropene... De "gale" fortsetter ødeleggelsen av Norge.

Islams makt øker år for år, med særdeles god politisk drahjelp fra våre folkevalgte. Det eneste positive jeg kan si i denne saken fra bydelen Storhaug i Stavanger, er at mitt Storhaug-navn kommer fra en helt annen kant av landet, nemlig Sunmøre. Ikke akkurat at det gir et håp i moské-mørket.

Totalitære krefter på Storhaug

Vi kunne sent i fjor avsløre at moskeen i Stavanger, som heter Mevlana Moské, også kalt Mevlana Camii, i Brønnøysundregisteret oppført som The Muslim Association Rogaland, har åpne bånd til tyrkiske Diyanet. Moskeen ble stiftet av tyrkere og pakistanere i 1981, men pakistanerne brøt ut i 1995 og startet en egen moské i 1996, Rogaland Muslim Society.

I 2010 knyttet Mevlana Moské seg til Diyanet, det tyrkiske Direktoratet for religiøse anliggender, som er Erdogans forlengede islamske arm inn i Vest-Europa. Fire år senere, i 2014, fikk moskeen to fast ansatte gjennom Diyanet.

Dette fant vi ut via en rapport fra et universitet i Tyrkia om tyrkiske religiøse organisasjoner i Norge datert 2016. Øverst på side 11 i rapporten omtales Mevlana Moské og Diyanet i ett og samme åndedrag.

Diyanet har selv erklært islam for «overlegen» kristendommen og jødedommen, og at interreligiøs dialog er uakseptabelt. Det er en kjent sak at Diyanet, og dens underliggende organ ATIB, sponser moskeer i Europa og sende imamer til de samme. Blant annet derfor satte Østerrike foten ned i fjor og utviste en rekke imamer, blant andre tyrkiske, som jobber aktivt mot integrering av «sine egne». Utvisningene fikk Erdogan opp i det røde feltet og erklærte like godt Østerrike «hellig krig». 

Tilgi dem ikke…

Bydelsutvalget i Storhaug, ledet av Venstre og som først behandlet saken, kunne neppe ha satt seg inn i hvilke «naboer» de har i Verksgaten 41 da de fattet vedtak om ny moské som første politiske instans. Å lese behandlingen av saken i bydelen i fjor understreker påstanden. Her snakkes det bare om praktiske, estetiske løsninger ved at nåværende bygning rives og erstattes av en bygning som er fire etasjer, altså en etasje høyere enn i dag, og som ser ut som en moské.

Det endelige fasadeuttrykket er ikke bestemt, men det ønskes å benytte buer i fasaden, avrundede hjørner og å forlenge trappetårnet som en symbolsk form for minaret. Sammen vil elementene gjøre at bygningen gir uttrykk for sin egen funksjon i en kontekstuelt tilpasset utforming (vår utheving).

I moskeens øverste etasje skal det bli to leiligheter til tilreisende imamer, altså Erdogans utskremte. Imamene skal også få hver sin takterrasse.

Nåværende moskébyggning. Foto: HRS, tatt av leser av rights.

Et ikke-svar fra ordførernivå

Da vi avslørte denne moskeens ideologiske tilknytning i november, som har 620 medlemmer, sendte vi samtidig spørsmål til både ordfører og varaordfører, henholdsvis fra verdiløse Høyre og islamofile KrF.

Til Christine Sagen Helgø og Bjørg Tysdal Moe

Human Rights Service er en politisk tenketank rundt innvandring- og integreringsspørsmål. Vi har sett nærmere på Mevlana Moské i bydel Storhaug, der det er vedtatt å rive eksisterende bygning i Verksgaten 41 og reise en ny moské.

Våre undersøkelser viser at denne moskeen ligger under det statlige tyrkiske Diyanet. Her er artikkel som omtaler dette, som i dag er en av de mest delte i sosiale medier i Norge: https://www.rights.no/2018/11/stavanger-far-ny-moske-med-minaret-tyrkia-star-bak/

Vi har i sakens anledning disse spørsmålene til dere:

1. Er dere kjent med det ideologiske grunnlaget til Mevlana Moské?

2. Vil denne avsløringen påvirke planene med at de skal kunne reise en moské i Verksgata, som vil bli et viktig ideologisk signalbygg for den tyrkiske statens islam-forståelse?

3. Vil dere konkret undersøke hvordan et forholdsvis lite trossamfunn kan klare å reise det økonomiske grunnlaget for å rive gjeldende bygningsmasse og reise en moské på fire etasjer?

4. Har dere ideologiske betenkeligheter med at Tyrkia skal kunne reise en moské i Stavanger, dertil med leiligheter for tilreisende imamer? Mønsteret ad sistnevnte i Vest-Europa er at det er Diyanets imamer som Tyrkia sender til sine moskeer.

Vi håper dere har anledning til å svare i løpet av dagen da vi arbeider med en ny artikkel om denne Stavanger-moskeen.

Beste hilsen Hege Storhaug, informasjonsleder

Sendt 2. november 2018.

Et ikke-svar

Politisk ledelse var altså informert. Så hva fikk vi til svar? Kun varaordfører gjennom mer enn 20 år, tidligere 2. nestleder i KrF, Bjørg Tysdal Moe, svarte (8. november 2018):

God ettermiddag, Hege!

Denne planen er sendt ut på høring. Kommunens videre behandling av saken følger etter at rådmannen legger saken fram til ny politisk behandling.

Jeg regner med at rådmannen vil kommentere høringsinnspill fra dere, og vi vil vurdere disse i den forbindelse.

Med vennlig hilsen

Bjørg Tysdal Moe

Varaordfører

 Jeg må innrømme at jeg vanligvis takker for svar på henvendelser, men denne gangen sendte jeg ikke en takk til Tysdal Moe for (ikke) å ha svart… Følelsen er den samme som gjennom så mange år når elefanten islam er temaet: Man kan dokumentere herfra og til (halv-)månen, og man stanger kun hodet i den intelektuell-tomme betongmuren.

Saksopplysning: Tysdal Moe var møteleder da vedtaket ble fattet.

Feige, svake og ignorante, FrP inkludert

Stavanger kommunestyrets ledelse var altså fullt informert om forholdene rundt denne moskeen. Like fullt ga samtlige partiers representanter sin tilslutning 14. januar til at Stavanger får sin første «ordentlige» moskébygning – med «snik-minaret». Takk for nedbrytningen av Norge, FrPs fem representanter inkludert.

La oss si det med forfatteren Ole Asbjørn Ness sine kloke ord:

Islam er egentlig ikke interessant. Det er grunt, og koranen er rett ut sagt en særdeles dårlig bok. Ja, noe av det dårligste jeg har lest. Det er bare å grøsse over at noen må be fem ganger om dagen over det tøvet der. Samtidig er det viktig at vi diskuterer islam, det kan på mange måter være viktigere enn diskusjon om innvandring. For islam endrer samfunnet vårt, men islam er bare et problem fordi vi er svake (min utheving).

Nettopp, dere politikere er sørgelig svake. Feige og ignorante, det er det dere er.

Null, 0, journalister var til stede under bystyrets behandling. Takk for deres kritiske blikk på vegne av samfunnet vårt, dere også ignorante feiginger.

Her er listen over representantene som islamiserer oljehovedstaden. Send dem gjerne en forsinket «nyttårshilsen», og spør også de muslimske representantene om de ikke vet hva Erdogans moské-imperialisme i Norge og Vest-Europa faktisk innebærer. Integrering?

H: John Peter Hernes, Morten Landraak Asbjørnsen, Tone Brandtzæg, Egil Olsen, Kåre Reiten, Ingebjørg S. Folgerø,  Kristen Høyer Mathiassen, Kjell Erik Grøsfjeld (kom kl. 17.36), Hilde Karlsen, Anne-Kathrine Bergh, Helge Gabrielsen, Cille Ihle, Jarl Endre Egeland, Gunnar Øystein Helgevold, Summer Ejaz, Erlend Jordal, Kari Raustein, Øyvind Raustein
Ap: Kari Nessa Nordtun. Dag Mossige, Ole Kallelid, Arnt-Heikki Steinbakk, Jakob Bjelland Eriksen, Terje Rønnevik,
Marianne Chesak, Antonia Kvalsvik, Jone Laursen, Kristoffer Joner, Øyvind Jacobsen, Farhia Bashir Nur, Gunnar Berge, Ayan Abdidahir M. Jama, Abdirrashid Abdi Hassan, Gulale Samiei
FrP: Christian Wedler, Leif Arne Moi Nilsen (inhabil i sak 2/19), Kristoffer Sivertsen, Sissel Stenberg, Mats Danielsen
V: Per A. Thorbjørnsen, Annamaria Gutierrez, Jan Erik Søndeland, Kjartan Alexander Lunde, Per Inge Torkelsen
KrF: Bjørg Tysdal Moe, Inge Takle Mæstad, Per-Endre Bjørnevik
MDG: Daria Maria Johnsen, Torfinn Ingeborgrud, Susanne Heart, Kjetil Endresen
SV: Ingrid Kristine Aspli, Paal Kloster
FNB: Frode Myrhol, Lars Peter Endresen,
Sp: forfall
Rødt: Sara Nustad Mauland

Takk til Stavanger-beboer for tips!