Innvandring

Syrere i Norge står fritt til å feriere i Syria. Fratas ikke asyl

1 000 nye syrere skal flys inn til Norge som flyktninger. Samtidig vet norske myndigheter at syrere drar på ferie til Syria, noe som ikke fører til at de mister oppholdstillatelsen. Hvordan kan dette bedraget overfor folket fortsette år ut og år inn?

Vi kunne fortelle i går at 1 000 syrere skal plukkes ut i Libya og Nord-Afrika – med PSTs tilstedeværelse (fordi at?) – og flys til Norge. Dette skjer altså parallelt med at syrere i Libanon, Jordan, Irak og Tyrkia reiser hjem igjen, noe den syriske regjeringen har bedt dem om å gjøre. Man trenger alle hender i arbeid for å bygge opp landet etter borgerkrigen.

Tilbys feriereiser

I fjor sommer kom det frem at et libanesisk reisebyrå, Nakhal, tilbyr direktereiser til Libanon fra danske Billund og Stockholm for syrer i Skandinavia. I reklamen for tilbudet heter det at Nakhal stiller med «bussforbindelser fra Beirut lufthavn til hele Syria» og til «alle syrere som er ankommet Europa illegalt». Man trenger ikke syrisk pass for å reise, heter det i reklamen.

I Aftenposten i dag kan vi lese at siden i fjor sommer har antall saker der norske myndigheter vurderer å frata syrere asyl, økt fra 50 til 107 saker ved utgangen av november i fjor.

Men dette får antakelig ikke konsekvenser for de som beviselig bryter regelverket for beskyttelse, sier UDI:

«De fleste sakene er opprettet etter at det er kommet inn opplysninger om at man har reist hjem til Syria, og/eller at man har anskaffet seg et syrisk pass etter å ha fått asyl i Norge. Begge tilfeller er i utgangspunktet i strid med vilkårene for asyl i Norge.»

Et ukjent lite antall saker om tilbakekallelse handler om syriske borgere som har flyttet tilbake til hjemlandet «eller at opplysninger indikerer at man har holdt tilbake opplysninger om trygt opphold i et tredje land før man fikk asyl i Norge».

Får asyl på nytt

Så til rosinen i pølsa: Når det avdekkes at syrer har vært på ferie i Syria, får det ikke konsekvenser. For hvis UDI «skulle ha tilbakekalt asyl for en syrer som har besøkt hjemlandet, ville vedkommende ha fått asyl på nytt samtidig med tilbakekallelsen». Altså alle syrere som kommer seg inn i Norge, får asyl, uansett om vilkårene for beskyttelse er brutt.

Det er så man knapt tror hva man leser, og dette finner FrP og Høyre seg i?

Vi minner om at intensjonen med Flyktningkonvensjonen er midlertidig beskyttelse for så å returnere når forholdene har blitt trygge.

Denne intensjonen ble faktisk presisert allerede i 1997 i en forskningsrapport fra James C. Hathaway, en av verdens fremste eksperter på asyl og jus. Hathaway sa: «International refugee law is in crisis». 

Krise altså, i 1997. Her påpekte Hathaway ikke minst at vern av flyktninger aldri var ment å ende som innvandring.

«In principle, refugee protection is not about immigration. It is intended to be a situation-specific human rights remedy: when the violence or other human rights abuse that induced refugee flight comes to an end, so does refugee status.»

Asyl-/flyktning-galskapen til Stortinget ser ikke ut til å ha noen grense. Man henter 1 000 nye syrere i år, samtidig som syrerer i Syrias naboland flytter hjem, og syrer i Norge drar på ferie til Syria og får komme tilbake til Norge uten konsekvenser. Altså en trippel dose mangel på politisk rasjonalitet.

Og milliard-regningene for denne galskapen sendes til det abeidende folket. Hvor lenge tror man at dette folket finner seg i det som fremstår som en selvmordspolitikk?

Aftenposten