Forskjellsbehandling og diskriminering

Reagerer på organisasjoner bak FN-rapport

Både Hege Storhaug og Sylvi Listhaug utpekes som syndebukker for hatefulle ytringer i rapporten som er levert FNs rasediskrimineringskomité. Nå kan det være at organisasjoner som har stilt seg bak rapporten får reaksjoner fra medlemmer og støttespillere.

Mange har reagerte med forferdelse, fortvilelse og/eller sinne på at en såkalt skyggerapport, med redaktør fra Antirasistisk senter (ARS), er levert til FN der Hege Storhaug og boken «Islam. Den 11. landeplage» (2015) benyttes som argumentasjon for at den norske regjeringen skal sørge for at «hatefulle ytringer etterforskes effektivt og at de skyldige dømmes.»

Med andre ord skal islamkritikk sortere under hatefulle ytringer. Det er for øvrig ikke bare Storhaug som skal få begrenset ytringsfriheten og forhåpentligvis frihetsberøves, hvis rapportavsenderne får sin drøm oppfylt, det samme skal visstnok gjelde for Fremskrittspartiet generelt og Sylvi Listhaug spesielt. Minerva (bak betalingsmur) viser til at i rapporten, under «hatefulle ytringer», er det også et eget avsnitt viet til politikernes rolle. Her er det kun ett eksempel: Sylvi Listhaugs godt kjente Facebook-oppdatering om at Arbeiderpartiet setter terroristers rettigheter over nasjonens sikkerhet.

Minerva viser også til et møte mellom en delegasjon fra den norske regjering og FNs komité for eliminering av rasediskriminering, der funnene i rapporten ble diskutert. I et referat fra dette møtet, som Minerva besitter, tar en av FN-komiteens medlemmer «til ordet for å straffeforfølge FrP eller partiets representanter for ytringer partiet eller dets representanter har fremsatt i sosiale medier.»

Ikke dårlig, dere! Ett av regjeringspartiene, endog med justisministeren, burde bures inne hele gjengen – og det i den regjeringen som stort sett bidrar til å fullfinansiere flere av de samme organisasjonene, som er følgende (s.8 i rapporten):

Slike skyggerapporter har som formål å være sivilsamfunnets stemme, men da kan en jo stille spørsmål ved hvorfor en organisasjon som for eksempel Leieboerforeningen er å finne på en slik liste? En forening som omtaler seg selv som «en demokratisk, ikke-kommersiell og politisk uavhengig medlems- og interesseorganisasjon.» Hva har denne foreningen å bidra med til FNs rasediskrimineringskonvensjon? Og hvor smart er det for eksempel at en fagforening, som vel helst vil være politisk uavhengig, som Utdanningsforbundet å stille seg bak en slik rapport?

Hvis noen skulle tro at denne form for skyggerapporter har noe som helst med sivilsamfunnet å gjøre, så tro om igjen. Det er mer å betrakte som «gjenger» som går sammen og meler sin egen kake – denne gang for deg, neste gang for meg – og det åpenbart uten hensyn til egne medlemmer eller støttepersoner.

Melder seg ut

HRS har mottatt mange reaksjoner på denne skyggerapporten og prosessen, og en av dem har videresendt oss en e-post til Utdanningsforbundet.

Vedkommende, som ønsker anonymitet, melder seg ut fordi Utdanningsforbundet utviser en politisk slagside som vedkommende ikke kan stå inne for.

«Det har toppet seg når dere velger å gå sammen med en ytterliggående organisasjon som Antirasistisk senter og anmelde Hege Storhaug for boken hennes om islam – til FNs rasediskrimineringskomité. Antirasistisk senter brunbeiser debattanter med helt legitime standpunkter, og anklager om rasisme sitter løst dersom man kritiserer for eksempel islam og det verdisynet denne ideologien fører med seg. Det kan være at dere har flertallet av medlemmer med dere. Jeg er sterkt uenig.»

Vedkommende viser også til at Utdanningsforbundets samarbeid med debattanter på ytre venstre fløy, som ønsker såkalt «no-platforming» av stemmer de ikke liker.

«Det er langt unna den demokratiforståelsen jeg ønsker å lære mine elever,» fastslår vedkommende, som fortsetter:

«Jeg lurer noen ganger på hvor bevisst dere er over hva slags rolle dere har. Er dere en arbeidstakerorganisasjon eller en politisk aktør?»

Vi har også fått oversendt en annen e-post, denne stilet til Kirkens Bymisjons giverservice:

«Jeg ser at Kirkens Bymisjon har undertegnet CERD-2018 som blant annet anbefaler aksjon mot Hege Storhaug og hennes bok Islam. Den 11. landeplage.

Derfor har jeg gitt mitt siste bidrag til dere.»

Om det har vært ytterligere reaksjoner vites ikke, men ut fra de mange reaksjonene til oss og på sosiale medier så ville jeg vel ikke bli veldig overrasket.

Finner FrP seg i det?

Det er godt om folk begynner å si fra. Og om det er flere organisasjoner på listen som burde ha tenkt seg om, så kan ARS bare le hele veien til banken.

For Regjeringen, med Venstre i spissen, har sørget for å gi ytterligere millioner til deres «antirasistiske arbeid». Hvor stolt må ikke Venstre være? Det er ikke til å undres over at et parti som har et slikt forhold til skattebetalernes penger vaker rundt 3 prosent, samtidig som partiet synes å gjøre alt de kan for å stabilisere seg på 2 prosent.

Det er fullstendig absurd at regjeringskollega FrP går med på dette.

Neste gang det skal utarbeides slike skyggerapporter må regjeringen og det aktuelle departement tenke seg nøye om hvem de setter i redaktørstolen. I tillegg må dette arbeidet, som er et betalt oppdrag for staten, sikre at det faktisk er sivilsamfunnet som snakker. Her er det rutiner og praksiser som må gjennomgås på nytt.