Islam

FN-angrepet: Kampen for ytringsfriheten må intensiveres

Det har vært en omfattende respons på at FN har en rapport på bordet som bruker meg som forfatter av islambok som argumentasjon for å straffeforfølge hatefulle ytringer. Jeg takker for all fantastisk støtte. Mange ønsker å kjøpe "Islam. Den 11. landeplage", men den er utsolgt fra forlaget. Jeg har rundt 50 eksemplarer på lager, som vi nå legger ut for salg på rights - i ytringsfrihetens navn.

Oppdatering kl 19: De 50 bøkene vi la til salg til inntekt for HRS er solgt. Takk alle sammen!

Kampen mot ytringsfriheten har pågått i en årrekke, ikke minst med OIC (Organisasjonen for islamsk samarbeid) i front i FN-systemet, og med særdeles god drahjelp fra venstresiden. Sistnevnte har vitterlig omfavnet muslimer som dagens nye ofre – på bekostning av sårbare barn, kvinner, jøder og seksuelle minoriteter. Verden er snudd opp ned.

Dette beviser 24 organisasjoner, som vil at en forfatter av en sakprosabok om islam rett og slett skal bures inne, om vi skal tro argumentasjonen de benytter for å anbefale Regjeringen å «sørge for at hatefulle ytringer etterforskes effektivt og at de skyldige dømmes». Merk at ingen av de involverte organisasjonene, Utdanningsforbundet og Skeiv Verden inkludert, tok dissens. Ingen.

Det bør være godt kjent at min lojalitet er hos de kulturelle og spirituelle muslimene. De som har bevart en mild barnetro som de fikk servert av foreldrene. En tro som kun er en støtte i det utfordrende med å ha fått et liv som skal forvaltes på best mulig måte i en ofte komplisert og utfordrende tilværelse. Det er dem jeg i Landeplagen omtaler som «Mekka-muslimer». De tilhører læresetninger fra den fredelige perioden til Muhammed i Mekka. Å skille dem fra «Medina-muslimer» anser jeg som særdeles avgjørende i debatten om islams økende makt i samfunnet vårt. Vi må vite hvem som er våre venner og hvem som ønsker islam inn på alle samfunnets og livets områder. Som ønsker å mørklegge samfunnet vårt.

Dette er åpenbart for kompliserte tanker for de fastlåste både på venstre- og høyresiden. De sauser fremdeles sammen muslimer i en gryte og rører godt rundt. Det er vanskelig å se det annerledes, ettersom Landeplagen er skrevet med kjærlighet til det åpne, frie demokratiet, med lojalitet med de undertrykte, og mot totalitære ideer.

Jeg hadde nok ikke sett for meg at over tre år etter utgivelsen i november 2015, skulle det foreligge en «anmeldelse» hos FNs komité mot rasediskriminering (CERD). Dertil sponset av Erna Solbergs regjering. Det er noe orwellsk over det hele. Et tegn i vår nye tid, der rasjonalitet, fornuft og fakta fortrenges for angivelige sårede følelser. Krenkomaniet. Dertil sårede følelser på vegne av påståtte ofre, «vår tids nye jøder», som de gjennom de siste årene er blitt definert som fra ulike hodeløse hold. En uhyrlig kategorisering, ikke minst fordi ingen religiøs minoritet i Vest-Europa, Norge inkludert, er mer forfulgt enn jødene – av «vår tids nye jøder».

Verken HRS eller jeg kommer til å bøye av, hvis noen skulle tro eller håpe det. Å kjempe med ord for å bevare friheten til de neste generasjonene er vår plikt. Kampen må intensiveres.

Ettersom den norske Landeplagen har vært utsolgt fra forlaget i noen måneder, og henvendelsene er flere de siste timene om å få kjøpe den, donerer jeg restopplaget til HRS som en nyttårsgave. Det er rundt 50 bøker. Boken selges for kr. 300 inkludert frakt. NB: UTSOLGT

Kontonummeret til HRS er 5079 06 06261. Send e-post til [email protected] når du har betalt og husk å legge ved navn og adressen din.

Igjen en stor takk for all støtten – som vokser år for år. Det gir god grunn for fremtidshåp.