Mediekritikk

Ny spiker i kista for gammelmediene: Amundsen slår tilbake om sitt barnetrygdutspill

Per-Willy Amundsen (FrP) er sluppet ut av "fengslet" og tar bladet fra munnen. Hans oppklaring viser at gammelmediene råtner på rot. Men også partileder Siv Jensen burde unnskylde seg overfor Amundsen.

Per-Willy Amundsen (FrP) har vært i hardt vær etter at gikk ut med et forslag om differensiering av barnetrygden. Problemet var bare at det ble satt opp stråmenn for å høvle ned Amundsens forslag – og erklære han som «rasist».

I dag går han ut på sin Facebook-side og forklarer hva forslaget gikk ut på. Hans tekst står godt alene:

BARNETRYGD OG ETNISITET

Det har vært en ganske spesiell uke. Mine uttalelser til TV2 har blitt vridd og vrengt til det ugjenkjennelige av journalister og politikere – inkludert enkelte fra FrP. Lite hyggelige karakteristikker har haglet tett, uten at jeg har imøtegått angrepene eller ytret ett ord til mitt forsvar. I stedet har jeg forsøkt å bidra til ro rundt arbeidet med en ny regjeringsplattform, etter oppfordring fra våre forhandlere på Granavolden.

Dette har jeg etterkommet. Nå tar jeg bladet fra munnen.

Mine forslag til endringer i barnetrygden skiller overhode ikke på mennesker ut fra etnisitet. Det har jeg aldri tatt til orde for og det ble heller ikke formidlet slik av TV2. Derfor er det uforståelig hvorfor enkelte likevel leser dette inn i mine sitater, annet enn av vrang vilje. Konkret foreslo jeg at barnetrygden skulle avgrenses til og med tredje barn – for alle familier. Bakgrunnen var KrFs ønske om økt barnetrygd, og at dette kunne være en måte å finansiere økt utbetaling for de tre første barna.

Dernest har KrF vært opptatt av å redusere det som omtales som barnefattigdom. Da er det min tilnærming at alle familier har et ansvar for at man ikke setter flere barn til verden enn man er i stand til å forsørge på en god måte. Dette kan ikke løses gjennom enda mer generøse velferdsordninger som mangler bærekraft. Tvert om er det et individuelt ansvar vi alle må ta, etniske nordmenn like mye som innvandrere.

Det er bare ett ubehagelig faktum: stort sett all økning av barnefattigdom de senere årene skyldes innvandring. Sannheten kan gjøre vondt, men det er ingen grunn til å sensurere den.

Så til etnisitetsbegrepet. Det er åpenbart mange som har problemer med å forstå hva dette betyr, noe som er tydelig når man ser retorikken den siste uken. Den faglige definisjonen av etnisitet handler om en gruppe menneskers felletrekk som særlig kommer til uttrykk gjennom språk, kultur, verdier, religion og tradisjoner – ikke hudfarge eller rase.

Derfor er det også legitimt å mene at vi skal ta vare på det etnisk norske. Jeg ønsker ikke at etniske nordmenn skal bli en minoritet i Norge. Jeg ønsker at våre etterkommere skal få vokse opp med de samme norske verdiene som vi har fått del i: frihet, demokrati, likestilling og likeverd.

På kort tid har innlegget fått god respons. Ikke minst får han mye støtte i kommentarfeltet. 

Dette viser igjen at gammelmediene er på vei til å bli fullstendig ødelagt. Det nytter ikke å stole på dem når det kommer til utspill fra noen av dem de i flokk og følge har bestemt seg for ikke å like – og motsatt, slik som for eksempel omtalen av det absurde teaterstykket «Ways of seeing». Begge disse eksemplene har til felles at vi snakker Fremskrittspartiet.

Dette må være uhyre flaut for gammelmediene. Ikke minst fordi de ikke løfter en finger for å prøve å forstå, eller de lever behagelig med å bevisst misforstå og dermed bidrar til å spre løgner, både på lederplass, som her i Nordlys, eller via kronikker – som det glatt oversees at det reageres på, for det er jo tross alt bare såkalte alternative medier? I tillegg kunne gammelmediene viderebringe beskyldninger om at Amundsens utspill hadde «forsuret forhandlingene og samarbeidet».

Så kanskje partileder Siv Jensen skylder Amundsen en unnskyldning? For heller enn å støtte en partikollega gikk hun ut mot han på sin Facebookside, der hun kalte forslaget for «uakseptabelt» – endog etter å ha snakket med han.

Det var ikke forslaget som var uakseptabelt. Det eneste uakseptable her er gammelmedienes håndtering av saken.

(Forsidefoto: HRS)