Aktuelt

Gjennomfører demonstrasjon mot FNs migrasjonsavtale til tross for forbud

Det ble nedlagt forbud mot en planlagt demonstrasjon mot FNs migrasjonsavtale i Brussel. Etter at organisatorene ble kjent med begrunnelsen, akter de å gjennomføre den likevel. Nå er det også meldt om en motdemonstrasjon.

Som vi meldte i går ble den planlagte demonstrasjonen stoppet fordi borgermester Philippe Close og regionens statsminister Rudi Vervoort ikke kunne tillate «en brun» demonstrasjon, som de i tillegg frykter kan spre seg.

Leder for demonstrasjonen, Filip Brusselsmans, trodde beslutningen ble tatt på grunn av terrorangrepet i Strasbourg, og at det slik sett var demonstrantenes sikkerhet som var ønsket ivaretatt. Når de nå er kjent med begrunnelsen, vil de ikke lengre godta det nedlagte forbudet.

Via sosiale medier skal rundt 45.000 personer ha tilkjennegitt sin interesse for demonstrasjonen, som er en marsj i Brussels gater.

Brusselmanns sier at de neste søndag vil demonstrere mot FNs migrasjonspakt, selv om det er utstedt et forbud. «Vi baserer oss på møterett og retten til ytringsfrihet,» sier Brusselmanns, og fortsetter: «Deltakerne i denne demonstrasjonen er de som vil bli ofre for denne pakten, og de har rett til å uttrykke sin mening i offentligheten.»

Organisatorene for demonstrasjonen har søkt juridisk hjelp, og venter nå på en skriftlig erklæring fra Close og Vervoort, da de kun er gjort kjent med forbudet via mediene. Vervoort innrømmer at arrangøren har rett til å utfordre forbudet, men hvis forbudet bekreftes av borgermester Close vil politiet «gjøre alt for å gjøre forbudet respekteres». Forbudet skal være en anbefaling fra politiet, som mener ekstremister og hooligans vil delta. I tillegg er det for «tiden mange demonstrasjoner» som tilsier at politiet ikke har kapasitet til flere. For øvrig ønsker ikke Close å kommentere utsagnet om «en brun» demonstrasjon.

Brusselmanns sier at de ikke gleder seg til «en konfrontasjon med politiet», og at de vil oppfordre alle demonstrantene til å gjennomføre en ikke-voldelig demonstrasjon.

Denne uken skal det også være søkt om en motdemonstrasjon. Det er ikke klart om motdemonstrantene også vil bryte forbudet, melder hln.be.