Innvandring

Nå må vi bevege debatten

Innvandringsdebatten beveger seg med museskritt, som ikke gagner verken folk eller land.

Det er smått beundringsverdig hvordan noen aktører orker å holde på, år etter år, i sin selverklærte rolle som dommer over hva som er innenfor og hva som er utenfor «anstendighetens grenser» i innvandringsdebatten.

Disse finner gjerne en artikkel eller en kommentar i et hav av artikler og kommentarer som bevis på at personen eller nettstedet er useriøs. Det skjer stadig vekk med Human Rights Service generelt og Hege Storhaug spesielt. Det er antageligvis ingen steder vi finner så mye nyttig og faktabasert informasjon om innvandringens konsekvenser som på HRS’ nettsted. Isteden for å holde fokus på det substansielle og viktige, finner «noen» konsekvent artikler som kan dekonstrueres (altså ikke analyseres), og som skal danne grunnlag for å de-legitimere troverdighet.

Noe av forklaringen for Vestens suksess og utvikling er ytringsfriheten. At folk kan si som de tenker, og det selv om det er dumt eller plumpt, slik at man kan finne konstruktive løsninger, forhåpentligvis til alles beste.

Av en eller annen grunn forsøkes islam fritatt for kritikk. Vi blir fortalt at innvandring er berikende uansett, punktum. At innvandring er økonomisk lønnsomt og noe vi sårt trenger. Det er blitt malt med bred pensel i fatalistisk form at vi er bundet til menneskerettighetene, konvensjoner og at vi uansett ikke kan få gjort noe med migrantstrømmene. Og gud nåde den som våget å opponere mot globalistenes våte drøm om en multikulturell harmonisk smeltedigel verden aldri har sett maken til.

Alle som er engasjert i innvandringsdebatten må snart legge «debatten om debatten» på hylla, hvilke ord og utrykk det er lov å bruke, hvilke tanker og meninger som er innafor eller utafor. Det er bortkastet tid.

Hold opp med å definere folk som gode eller onde, som rasister eller ant-rasister eller som egoister eller altruister. Det er ikke konstruktivt.

Vi trenger ikke sladrekjerringer, selverklærte dommere som overvåker innvandringsdebatten uten at de selv bidrar med konstruktive realpolitiske ideer/løsninger.

La meg bli konkret. Undertegnede mener at ikke-vestlig innvandring som fortsatt pågår for fullt inn til Norge, er svært ødeleggende for landet. Den må stanses fordi den ødelegger velferdsstaten og sammenhengskraften.

Det er en påstand vi må kunne diskutere uten å bli stemplet. Men istedenfor å diskutere en slik påstand blir det vel meta-debatter – igjen og igjen. Du blir enter hyllet eller latterliggjort, fremmedgjort eller utestengt, uten at noen våger å ta den substansielle debatten. Ja, du kan faktisk risikere å miste venner, familie, jobb, karriere, fremtid – så tabubelagt er fortsatt innvandringsdebatten – ikke minst kan du risikere å bli stemplet som rasist, høyreekstremist eller nynazist.

Hva med å komme oss videre nå?