Islam

Høyreekstrem islam marsjerer i fred. Danmark vil ta grep

Danmark har ikke kontroll på moskeene. De fleste av dem er nemlig ikke godkjent som trossamfunn. Derfor har ikke myndighetene innsikt i donasjoner fra utlandet. I kampen mot ekstrem-islam vil et flertall i Folketinget endre dagens regler og åpne dørene til alle moskeers regnskap.

Danmark har 170 moskeer (mot Norges offisielt 219 moskeer). Men bare litt over en tredjedel av de danske moskeene er godkjent som trossamfunn. De opererer derfor utenfor myndighetenes kontrollmekanismer.

Dette betyr at høyreekstrem islam marsjerer i fred. Som i den notoriske Grimhøjmoskeen i Aarhus, som er den moskeen det er registrert flest IS-krigere fra. Moskeens ledelse nekter å fortelle hvem som eksempelvis i 2013 donerte til sammen 1,3 millioner danske kroner. Heller ikke de siste årenes regnskap vil man redegjøre for hvor inntektene stammer fra.

Ligger under fond

De ikke godkjente moskeene ligger typisk under ulike fond.

Det gælder eksempelvis Grimhøjmoskéen, som hører under Fonden for Den muslimske Sammenslutning. I moskéen vil man ikke udtale sig om eventuelle udenlandske donationer. I stedet henviser der til fondens regnskaber. Her fremgår det i regnskabet for 2013, at man fik gaver, bidrag og indtægter fra fredagsindsamling til en værdi af 1,3 millioner kroner. Men det fremgår ikke, hvor pengene stammer fra, og de senere år er der ligeledes ikke redegjort for, hvor indtægterne stammer fra.

Naser Khader (De konservative) peker på USAs system som en mulig løsning:

-Det amerikanske finansdepartementet ha laget en liste over personer og fond som man ikke kan motta penger fra. Kanskje vi kan bruke den samme modellen i Danmark, sier Naser Khader.

Dansk Folkeparti vil ha totalforbud mot utenlandsk finansiering av trossamfunn i Danmark – uansett religion.

Imam-loven

Socialdemokratiet vuderer å foreslå 90 – 95 prosent skatt på utenlandske donasjoner til offentligg godkjente trossamfunn. Også Socialistisk Folkeparti vil ha kontroll over donasjoner.

”Penge er magt, og det er skidt, hvis der er pengestrømme fra udlandet og til danske moskéer og trossamfund. Det skal vi have mere styr på, og det undrer mig faktisk, at der ikke er sket mere på området, for det ønskede vi allerede for to år siden,” siger Jacob Mark.

For to år siden kom den såkalte «forkynderloven», også kalt imam-loven, der hensikten var å få kontroll på utenlandske hatpredikanter. Loven åpner for å straffe imamer, rabbiner og prester som oppfordrer til straffbare handlinger. Loven var en respons på TV2s avsløringer i dokumentaren «Moskeerne bag sløret» samme år, og det er vel ingen som er i tvil om hvem loven er myntet på.

Stortinget reagerte slik

I Norge påla Stortinget Regjeringen i 2016 å stanse pengestrømmen fra stater uten trosfrihet (les Saudi-Arabia og dets like i Midtøsten), samt stiftelser.

«Stortinget ber regjeringen utrede en ordning som gjør at kun stater som praktiserer religionsfrihet, tillates å bistå med finansiering av trossamfunn i Norge. Regjeringen anmodes videre om å arbeide for å tette alle smutthull i regelverket, herunder bruk av stiftelser.»

Kun SV ved Audun Lysbakken ville ikke signere pålegget. Mon tro hvorfor.

Hvor dette arbeidet står i Regjeringen, kjenner vi ikke til.

Politisk flertal kræver kontrol med moské-donationer