Integrering og integreringspolitikk

Gladsak: Folk bak plan om mega-moské i Rinkeby i fengsel for økonomisk kriminalitet

Dette må være den beste integreringsnyheten fra Sverige i dette årtusenet. Flere personer bak planene om moské på 5 000 kvm med 18 kupler i utarmede Rinkeby sitter bak lås og slå. Det er svenske Økokrim som slo til mot dem. Dermed trekker byggefirmaet seg.

I 2020 skulle en mega-moské ferdigstilles i Rinkeby, symbolsk nok like ved den nye politistasjonen. Prislapp 100 millioner kroner. Vi kommenterte dette blant annet slik i juni i år: «Rinkeby får spikeren i kista og blir det Frankrike omtaler som ‘tapt territorium’. Dette er altså en villet politikk. Merk dere dette: Det er villet politikkm,» skrev vi, for Riksdagen vil ikke på noen som helst måte røre ved moské-ekspansjonen i Sverige, dertil med penger fra Midtøsten-diktatur.

Ekstremister bak planene fikk smekk på fingrene

Men så ordner «ildsjelene» bak moskeen selv hindre som kan bli særdeles ødeleggende for planene. Mange av de samme som er i ledelsen bak mosképlanene, er også å finne i styret til Al-Azhar-skolene i Sverige. Dette er skoler hvor det er avdekket ekstrem kjønnsfascisme, som at jenter må sitte bak i bussen – og gå inn bakdøren – mens guttene går inn foran. Al-Azhar-skolene (og andre muslimske friskoler for barn) er underlagt Sveriges Islmiska Skolor, som i mange år var ledet av Brorskapsmannen Abdirizak Waberi. Denne mannen, tidligere Riksdagen for Moderaterna (sic), har sagt åpent at han ønsker seg kalifatet i ethvert land på kloden.

Men nå handler grumset – pent sagt – om økonomi. Økokrim har fått has på fem personer i styret til friskolekonsernet Al-Azhar. De er blant annet mistenkt for bokføringsfusk og hvitvasking av penger. Styret har tatt opp et lån på 10 millioner svenske kroner, et lån som kan være brudd på stiftelsesloven. Etter kritikk fra myndighetene, omfordelte styret lånet til andre selskap, skriver Aftonbladet. Sistnevnte kan også være lovbrudd.

Som fisken i vannet

Da dette ble offentlig kjent, trakk byggefirmaet NCC seg fra moskéoppdraget i Rinkeby. «Flere nøkkelpersoner» bak moskébygget er nemlig fengslet, altså ledelsen i friskolekonsernet Al-Azhar.

Skisse av svensk arkitekt.

De snor seg i vannet som fisken, disse islamistene, akkurat som i Norge, ref eksempelvis Rabitamoskeen, Brorskapet og dens Amanastiftelsen sine mosképrosjekter.

Tidligere i år ble det kjent at «ildsjelene» bak Rinkeby-moskeen kun hadde innhentet tre av 100 millioner til moskébygget. Resten skulle de samle inn – i Sverige (for den som tror det). Nå slipper de kanskje det, for hvilket byggefirma vil ta oppgaven?