Islam

Sjokktall: Hver 8. Osloborger medlem i moské

Skriften på veggen er tydelig: Oslo beveger seg mot en islamsk fremtid. Over 80 000 personer er medlem av en offentlig finansiert moské i hovedstaden. Dette tilsvarer 12,4 prosent av Oslos befolkning, altså hver 8. Osloborger.

Vi har kartlagt moské-Norge ved bruk av regjeringens egen tabell over moskeer som er berettiget offentlig tilskudd som trossamfunn.

Resultatet viser at Oslo nå har 55 islamske trossamfunn/moskeer med en medlemsmasse på 82 901 personer. Oslos befolkning er på totalt 666 759 personer. Dette gir at 12,4 prosent av Osloborgere er medlem av en moské, altså hver 8. person i hovedstaden.

Her er tallene:

Det største islamske trossamfunnet er Det islamske fellesskapet Bosnia og Herezegovina med 9 363 medlemmer.

Deretter følger:

2. Tawfiiq islamsk senter med 7 831 medlemmer. Det er i denne moskeen jihadistene i Profetens Ummah benyttet flittig, og der konvertitten «Anne» inngikk ekteskap med den kjente og nå avdøde jihaisten Omar Cheblal.  Tawfiiq har vokst med 400 medlemmer siden i fjor, og mer enn doblet seg fra 2006 da den utgjorde 3 515 personer.

3. Central Jamaat-E-Ahl-E Sunnat med 6 094 medlemmer. Det er her den kjente ekstrem-imamen Nehmat Ali Shah er «sjef». Da snakker vi jødehat, støtte til morder som drepte guvernøren Salman Taseer i Pakistan fordi sistnevnte var imot dødsstraff for blasfemi, og som har utvist en dyp forakt for det norske samfunnets verdigrunnlag. Men skattekronene våre tar han mer enn gjerne imot. I 2006 var medlemsmassen på 4 471 personer.

4. World Islamic Mission med 4 524 medlemmer. Det er denne moskeen som Abid Raja (V) var talsmann for i sin tid, som da moskeens imamen ble avslørt av norskpakistanske Jeanette, publisert i 2002 i Dagbladet. Imamen utviste samme forakt for vår norske sivilisasjon som Nehmat Ali Shah.

5. Albansk islamsk kultursenter med 4 403 medlemmer, og der ledelsen har ligget lavt i offentligheten gjennom årene. Men vi registrerer på Facebook at denne moskeen samarbeider med Islamic Cultural Centre som er grunnlagt av en av verdenshistoriens verste islamister, avdøde Maududi fra Pakistan.

33 prosent økning – men ingen problem?

Som Finansavisen skrev i 2016, var 9 prosent av Oslos befolkning den gang medlem av en moské. På bare to år ser vi en oppgang på 3 prosent. Finansavisen forela statsminister Erna Solberg tallene i et portrettintervju i september 2016. Solbergs respons var slik:

Det som bekymrer meg er hvis ekstreme islamistiske ideologier får fotfeste. Men PST har vært klare på at rekruttering til slike miljøer ikke skjer i moskeene i Norge. Folks tro i seg selv er ikke en utfordring. …

Jo, det er det vitterlig. Og ideologisk jihad mot vårt frie samfunn er langt mer bekymringsfullt enn de forholdsvis marginale voldsfanatikerne.

En merknad: I Regjeringens oversikt over islamske trossamfunn er ikke Den eritreiske muslimsk kultursenter i Norge listet opp. Men dette trossamfunnet er registrert i Brønnøysundregisteret. I tillegg har Det islamske fellesskapet Bosnia og Herzegovina registrert alle sine medlemmer i Oslo, med de har også lokaler i Haugesund, Sandefjord, Sarpsborg og Drammen.

Og hvor er vi om ti år? Vel, den muslimske befolkning i Norge og Vest-Europa har vist at den ca dobler  seg hvert tiende år. Dette skyldes ikke bare innvandring, men også høyere fødselsrater, noe vi viste nylig ved bruk av F/I-faktor.

Pilene peker altså i retning av en potensiell islamsk fremtid.