Islam

Kirker legges ned, mens islam vokser og vokser

Norge selger ut grunnkulturen sin, samtidig som man lar islam bre om seg. I Oslo er det foreslått å legge ned hele ni kirker, mens på det ferske statsbudsjettet ser man at bevilgningene økes til "nye" religioner. Altså; les islam.

Totalt er det 112 kirker i hovedstaden i dag. Åtte av de ni kirkene som er foreslått nedlagt i Oslo ligger på østkanten. Kirkelig fellesråd i Oslo begrunner forslaget med lav aktivitet og ønske om besparelse på 10 millioner kroner.

Ikke bekymret

Medlemstallet i muslimske menigheter i Norge har økt med 26,6 prosent i perioden 2012 – 2017, viste tall fra Statistisk sentralbyrå sent i fjor. De siste ti årene mer enn fordoblet medlemstallet seg. I 2006 var tallet 72.000, ifølge SSB. Islam er den raskest voksende religionen i Norge (og Vest-Europa). Typisk dobler den muslimske befolkningen seg hvert tiende år. I Oslo var 9 prosent av befolkningen medlem av en moske, rapporterte Finansavisen i 2016, og i samme åndedrag beroliget Erna Solberg oss med følgende:

Det som bekymrer meg er hvis ekstreme islamistiske ideologier får fotfeste. Men PST har vært klare på at rekruttering til slike miljøer ikke skjer i moskeene i Norge. Folks tro i seg selv er ikke en utfordring. …

Vel, nå er det en velkjent sak at identifiserte terrorister og jihadister i Norge har hatt tilhørighet i moskeer. Det samme gjelder andre vesteuropeiske land, som Danmark, med Grimhøj-moskeen i Aarhus som den mest kjente notoriske terrorprodusenten. I eksempelvis i Frankrike ble 20 moskeer stengt av myndighetene etter terrorangrepene i november 2015, blant annet på grunn av forkynnelse av ekstremislam. Men ideologi – politisk islam – som spres gjennom moskeer er langt mer samfunnsnedbrytende enn de langt, langt færre jihadistene i Norge. Dette burde være folkekunnskap i dag.

Statsbudsjettets klare tale

Kirken får færre medlemmer mens andre tros- og livssynssamfunn, som det heter, får stadig flere medlemmer. Dette reflekteres slik i forslaget til statsbudsjettet: Den norske kirkens budsjett økte med 5,6 prosent, mens «de andre» fikk påplusset 15 prosent. Disse «andre» spesifiseres ikke, men det er ingen grunn til å tro at det har eksplodert med eksempelvis hinduer og sikher i Norge.

Regjeringen har også satt av en halv million til et nytt muslimsk nettverk, Muslimsk dialognettverk (hva skal det dialogiseres om?). Islamsk Råd Norge er altså ute, og dette nettverket bestående av blant andre Brorskapets Det islamske forbundet (Rabitamoskeen), Maududi-tilhengerne i Islamic Cultural Centre, Center Rahma, er inne i varmen. Alle tre har hatt hatpredikanter som forbilder og forkynnere. Det er ren islamisme som propaganderes, og vi skattebetalere skal sponse dem.

Som Kamal El-Mekki, som besøkte Rabitas Unge i 2012. Mens i 2017 skjedde følgende i regi av Center Rahma: Tarik Chadlioui, født i Marokko og belgisk statsborger, ble arrestert av britisk antiterrorpoliti denne sommeren. Spanske myndigheter mener nemlig at han aktivt har rekruttert IS-krigere ved å produsere videoer som oppfordrer til væpnet jihad. En av terroristene bak Paris-terroren (Bataclan) i november 2015, Omar Mostefai, deltok på flere hatefulle foredrag i en Paris-moské før angrepet. Taler var Chadlioui. Han knyttes også til ekstremgruppene Dawa FFM, Sharia4Belgium og Sharia4UK, alle jihadistiske.

Både i 2012, 2013 og 2014 var han hos Center Rahma i Oslo. I 2016 var han også i moskeen deres på Tveita og holdt foredrag.

Men Stortinget ser en annen vei, det gjør også Regjeringen. Vi vet fra innsiden av vår regjering at islam er et ikke-tema. Det er ganske ufattelig, for å si det slik.