Redaksjonelt

Respons til HRS etter budsjettkutt og Folkeaksjon for Norge

HRS har fått mye respons både etter budsjettkutt og etter at vi loddet stemningen om en Folkeaksjon for Norge. Her litt informasjon og noen ord om veien videre.

Etter at statsbudsjettet for 2019 ble lagt frem 8. oktober hvor det fremkom at HRS er kuttet med 500.000 kroner, har mange reagert. Det har blant annet resultert i mange nye HRS-venner, uten at vi har fått noe endelig oversikt. En oversikt krever en gjennomgang av de mange e-postene, samt innbetalinger til vår bankkonto, Pay Pal og Vipps.

Vi vil først mot slutten av året foreta en fullstendig oppdatering av våre systemer. Det er heller ikke sikkert at vi klarer å svare på alle støtteerklæringene, men dere skal vite at vi leser dem alle og er dypt takknemlig for støtten.

For de av dere som sender økonomisk bidrag til vårt arbeid vil alle få en tilbakemelding all den tid vi har kontaktinformasjon på dere, som dere altså vil motta i slutten av desember. Det enkleste og hurtigste er selvsagt e-postadresse, som vi får automatisk via Pay Pal, men ikke på de andre betalingsmåtene. Vanskeligst i så måte er det med Vipps, da vi kun får opp navn som kontaktinformasjon, mens via banken får vi typisk også bostedsadresse (ikke alltid, og uansett ikke e-postadresse). Det betyr at du må gi aktuell informasjon som melding til oss. Dette gjelder spesielt hvis du ønsker skattefradrag, som gjelder for minimum kr. 500 og maksimum kr. 30.000 per år. Da er vi avhengig av ditt fødsel- og personnummer (11 siffer) for innrapportering til Skatteetaten (som vi gjør i januar året etter aktuelt skatteår). Har du allerede gitt denne informasjonen har vi det i vårt system.

Så til Folkeaksjonen for Norge som vi har annonsert og som vi har fått mange positive tilbakemeldinger på. Det mangler heller ikke på gode ideer til både organisering og innhold. Men heller ikke her har vi rukket å se nøye gjennom alle. Vi organiserer disse tilbakemeldingene nå, og vil å gi dere en tilbakemelding, enten direkte eller som artikkel på rights.no (eventuelt begge deler).

Onsdag 17.10 hadde vi et kort møte om etableringen av denne aksjonen. Det viktigste vi kom til frem til er at medlemslisten ikke blir offentlig, slik det ikke er vanlig at noen organisasjoner eller grupper offentliggjør sine medlemslister, om det så er frivillige i Røde Kors Hjelpekorps eller Fremtiden i våre hender. Det i seg selv løser en del tekniske utfordringer, da Folkeaksjonen for Norge ikke skal være avhengig av plattformer som f.eks. Facebook, og dermed må vi etablere et eget system eller kjøpe et eksisterende.

Vi diskuterte også muligheter for å få registrert seg som medlem. En rask og effektiv løsning kan være å ta i bruk Pay Pal, men det strider igjen med at det ikke skulle koste noe å bli medlem. Fordelen er, som nevnt over, at med Pay Pal får vi raskt og effektiv de nødvendige opplysninger (navn, adresse, e-post) og det er et tilgjengelig kommentarfelt. Uten å ha sjekket om det er noen minstesum for Pay Pal kunne kanskje kr. 10,- settes som en «registreringssum». HRS vil i så fall opprette en separat konto og vippsnummer til dette formålet. Så er det jo sikkert noen som ikke vil eller kan bruke Pay Pal, og der må vi finne en ordning som ikke blir for tidkrevende å administrere.

Vi har også begynt å sondere på den tidligere nevnte kompetansegruppe, og har noen dyktige personer som har utvist interesse. Men her vil vi gjerne først gå gjennom alle tilbakemeldingene fra dere.

Så har vi sagt lite om hva Folkeaksjon for Norge faktisk skal være, utover å etablere en pressgruppe som kan bli en maktfaktor. Viktig er at vi skal være for Norge, og da i særdeleshet for en økonomisk og kulturell bærekraftig innvandring. Etter sonderingen om interessen for en Folkeaksjon for Norge ble det raskt harselert på sosiale medier at vi poengterte at den ikke skulle være mot innvandring, som om noe som er for Norge ikke også «må være» mot innvandring. Men det burde være åpenbart for de fleste: Det er ikke så mange som er motstander av en bærekraftig innvandring, men politikerne drar Norge og Europa for øvrig i motsatt retning. Stadig vekk trer politikerne ulike tiltak og vedtak, både nasjonalt og ved internasjonale avtaler, over hodet på oss, og gjerne i stillhet eller ved kompromisser, som ikke nødvendigvis tjener Norges interesser. Jamfør for eksempel den nye FN-avtalen om migrasjon.

Derfor må også en slik aksjon følges av en ren faktaside om innvandring og integrering (hvor vi ikke skal mene noe). Noen har allerede meldt seg, men her ønsker vi flere bidragsytere. Hvis vi fordeler noen temaer mellom oss, blir dette langt enklere og kan komme raskere på plass.

Neste skritt nå er å utarbeide en mer detaljert plan for Folkeaksjonen for Norge. Så stay tuned – og kom gjerne med tilbakemeldinger (som kommentar under saken eller til [email protected]).