Ytringsfrihet

Profeten får rettslig beskyttelse. Han var ikke pedofil

Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD) gir Østerrike medhold i å dømme husmoren Elisabeth Sabaditsch-Wolff for blasfemi. Sabaditsch-Wolff arrangerte privat undervisning i islam der hun påpekte ekteskapet den over 50 år gamle Muhammed inngikk med ni år gamle Aisha. Å fortelle det som er et historisk anerkjent faktum, er altså straffbart - i Østerrike. Hva med resten av Europa?

Dommen i EMD har vakt internasjonale oppsikt (men ikke i norske gammelmedier). Medholdet som Østerrike får i dommen mot kvinnen som omtales som Mrs S fra Wien, må etter vårt skjønn omhandle husmoren Elisabeth Sabaditsch-Wolff. Vi omtalte denne saken første gang i 2010. Sabaditsch-Wolff ble året etter dømt for å ha ansporet til hat mot et lovlig anerkjent kirke- og religionssamfunn, i denne sammenhengen islam, etter straffelovens paragraf 283.  Dommen kom på bakgrunn av privat undervisning i islam i 2009. En journalist var uten Sabaditsch-Wolff vitende til stede blant publikum og tok skjult opptak av hennes undervisning. Sabaditsch-Wolff henviste til Muhammeds ekteskap med ni år gamle Aisha. Hun henviste altså til hva de fleste islamske lærde henviser til når de forsvarer ekteskap med jentebarn. Men hun skulle altså dømmes for hatefulle ytringer, ikke de lærde som også oppfordrer til handlinger som er overgrep mot barn.

Som vi skrev:

Saken reiser en rekke interessante spørsmål: Sabaditsch-Wolff har eksempelvis pekt på og sitert hva muslimske lærde selv forfekter om islams teologi/ideologi. Hun har gitt eksempler på hvordan terrorister legitimerer sine handlinger gjennom sin tro. Når hun nå er tiltalt for hatefulle ytringer, må man kunne spørre seg: skal muslimer som fremstiller islam som voldsforherligende og hatefull mot ikke-muslimer, også settes på tiltalebenken for å gi islam et dårlig image? Og: skal den østerrikske domstolen nå klargjøre hva som er den riktige fortolkningen av islam, slik at borgerne vet hvilke lærde og hvilke deler av Koranen og hadith som man innen for lovens rammer kan henvise til?

Krenket følelsene

Østerrike dømte Sabaditsch-Wolff for å ha brutt grensen for «objektiv» debatt. Hun hadde «krenket følelsene» til muslimer. EMD gir nå Østerrike medhold.

Merk: Dette betyr ikke at EMDs dom får konsekvenser for hva vi eksempelvis i Norge kan si om islam og Muhammed. EMD aksepterer Østerrikes lovverk, hvilket ser ut til å bety at ethvert land i Europa som ønsker blasfemi innført i lovverket, får EMDs støtte. EMD støtter altså blasfemiparagraf, og det er i seg selv alvorlig.

Så hva var det Sabaditsch-Wolff konkret sa? Hun sa at Muhammed hadde sansen for små jenter.

(Muhammed) liked to do it with children», «the thing with Aisha and child sex», and «a 56 year old and a six year old? What do you call that? Give me an example? What do we call it, if it is not paeodophilia?»

Men dette avviste den østerriske dommeren. Begrunnelsen var følgende: Ettersom Aisha forble i ekteskapet med Muhammed inntil hans død, kunne hans seksuelle samvær med Aisha  ikke karakteriseres som pedofili (sic). Derfor var Sabaditsch-Wolff sin uttalelse hatefull, en krenkelse av muslimers følelser.

The judge rationalized that Mohammed’s sexual contact with nine-year-old Aisha could not be considered pedophilia because Mohammed continued his marriage to Aisha until his death. According to this line of thinking, Mohammed had no exclusive desire for underage girls; he was also attracted to older females because Aisha was 18 years old when Mohammed died.

Sabaditsch-Wolff ble ilagt bot på 480 euro. Hun brakte selv saken inn for EMD. EMD har nå blåstemplet dommen. Sabaditsch-Wolff har «satt den religiøse freden i fare». Farvel ytringsfrihet om islam i Østerrike.

Salafistene jubler

Sabaditsch-Wolff har en bakgrunn som gjør henne spesielt kvalifisert til å vite hva hun snakker om: som barn opplevde hun Khomeinis revolusjon i Iran, han som i sin tid innførte nettopp ni år som ekteskapsalder for jenter, og hun har blant annet arbeidet på den østerrikske ambassaden i Kuwait og Libya.

Salafistene i Islam Net jubler på Facebook (25. oktober). Det forstår jeg godt. Mørkeleggingen er i siget, voldsmannen og krigeren Muhammed – som han er beskrevet av muslimske historikere – fredes.

EMDs dom og Østerrikes lovverk er som å spytte på gravene til de massakrerte i redaksjonslokalene til Charlie Hebdo for snart fire år siden. Fred være med dere.

(Til høyre: Coveret på utgaven redaksjonen i november 2011 kalte Charia Hebdo, der superkjendisen Muhammed var plassert i redaktørstolen: «100 piskeslag hvis du ikke dør av latter.» Flere angrep på Charlie Hebdo fulgte etter denne utgivelsen, som altså kulimerte 7. januar 2015, Europas kulturelle 9/11 )

Hovedillustrasjon av Elisabeth Sabaditsch Wolff: skjermdump fra YouTube, publisert 20. mai 2018.